Invoer namaakproducten blijft voor Europese Unie belangrijk probleem

De illegale handel in namaakgoederen blijft voor de Europese Unie een belangrijk probleem. Dat zegt Piotr Stryszowski, expert illegale handel bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Hij merkt daarbij op dat de uitbraak van de coronapandemie ook voor de producenten van namaakgoederen nieuwe mogelijkheden heeft gecreëerd.

Uit een onderzoek van de OESO en het Intellectual Property Office van de Europese Unie (EUIPO) drie jaar geleden, bleek dat namaak in de totale invoer in de Europese Unie een aandeel van ongeveer 5,8 procent had.

Luxegoederen

“De namaakgoederen die het vaakst in de Europese Unie werden geïmporteerd, waren traditioneel luxegoederen zoals horloges, schoenen, lederwaren en handtassen, juwelen, parfums en cosmetica”, zegt Piotr Stryszowski. “Speelgoed en tabak vormden in het namaakcircuit eveneens populaire producten.”

“Geneesmiddelen en mechanische apparaten werden daarentegen veel minder aangetroffen. Luxegoederen en tabak zijn voor de namaakindustrie bijzonder populaire, want deze goederen kunnen relatief goedkoop worden geproduceerd, maar kunnen onder de juiste naam een hoge marktprijs opleveren.”

“De criminele netwerken die actief zijn in de handel in namaakgoederen zijn slim”, merkt Stryszowski op. “Zij zoeken naar hoge winsten en lage risico’s. Een van de cruciale verschillen tussen de smokkel in tabak en drugs is het feit dat de verkopers van narcotica met een risico of zwaardere straffen worden geconfronteerd.”

China

De grootste producent van namaakgoederen in de wereld blijft China, maar bij de invoer van deze producten in de Europese Unie blijken ook landen zoals Benin, Hongkong, Senegal en Turkije belangrijke leveranciers. Stryszowski wijst er nog op dat de handel in namaakgoederen nog altijd een groeiende trend vertoont.

“Daarvoor zijn belangrijke redenen”, merkt hij op. “De eerste is een neveneffect van de toenemende welvaart. Wanneer samenlevingen rijker worden, geven de consumenten meer uit aan luxeproducten, wat ook de handelaars in namaakgoederen ten goede komt. Daarnaast moet ook worden vastgesteld dat het probleem voor de autoriteiten niet altijd de grootste prioriteit blijkt.”

Hoewel de onderliggende drijvende krachten achter de handel in namaakgoederen de voorbije jaren niet zijn veranderd, merkt Stryszowski op dat de markt een duidelijke verschuiving vertoont. “Onder meer konden valse certificaten voor covid-vaccinaties konden opgemerkt”, voert hij aan. “De World Health Organization (WHO) heeft ook al voor valse coronavaccins gewaarschuwd.”

Over de toekomstige evoluties kan volgens Stryszowski weinig worden te kennen gegeven. “Er moet ongetwijfeld rekening worden gehouden met de opkomst van de online handel”, zegt hij. “Bovendien heeft ook de uitbraak van de coronapandemie voor een aanzienlijke verschuiving op de markt gezorgd.”

(lp)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.