CD&V: “Internet is basisbehoefte en hoort grondrecht te zijn: drie crisissen bewijzen dit”

Toegang hebben tot het internet is een basisbehoefte en moet een grondrecht zijn. Dat zegt de partij CD&V in een wetsvoorstel, dat beleidsmakers een extra aansporing wil geven om de digitale kloof tussen gezinnen te dichten. De christendemocraten vrezen dat door het toenemende belang van het internet de digitale kloof alleen maar groter wordt.

Cijfers van Eurostat tonen dat 8 procent van de Belgische huishoudens geen toegang hebben tot het internet. Ons land zit daarmee op het Europese gemiddelde. Echter, bij mensen met een laag inkomen loopt het aandeel op tot 30 procent.

“Drie crisissen hebben recent bewezen dat de toegang tot internet echt een grondrecht moet zijn: de pandemie, de overstromingen en de energiecrisis”, zegt Kamerlid en voormalig gouverneur Jan Briers (CD&V). Briers vult aan dat veel eenoudergezinnen toegang tot het internet niet kunnen betalen.

De PS diende een vergelijkbaar voorstel in en Minister van Telecommunicatie Petra de Sutter (Groen) bespreekt intern binnen de regering al de herziening van de sociale tarieven.

Motiveren om toegang te garanderen

Door het recht tot het internet in de grondwet te verankeren worden beleidsmakers gemotiveerd om deze betaalbaar te houden en de toegang te garanderen. Dat kan in de vorm van een sociaal tarief, dat automatisch wordt toegekend. Veel rechthebbenden weten namelijk niet altijd dat ze recht hebben op zo’n tarief voor hun internet. Een automatische toezegging is daarbij een oplossing, zoals nu al het geval is bij elektriciteit en aardgas.

Steeds meer bedrijven, scholen en overheidsinstanties gaan er al bij voorbaat van uit dat iemand toegang tot het internet heeft. Echter is de digitale kloof ook een mentale. “Veel mensen durven niet altijd te zeggen dat ze geen internet hebben”, aldus Briers. Dit zorgt voor de nodige problemen. Het OCMW, mutualiteiten, banken en scholen vragen nog altijd om een afspraak eerst online te maken of sluiten contracten af via het internet.

Prijzen liggen gemiddeld hoog in België

De prijzen van internet en telefonie liggen in België gemiddeld hoger dan in de omringende landen en worden verklaard door de magere concurrentie, volgens het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Het Belgisch Netwerk voor Armoedebestrijding (BAPN) is te spreken over het wetsvoorstel. Het ziet daarop aanvullend het liefst dat deurwaarders geen smartphones of laptops meer in beslag mogen nemen. Ook willen ze dat het internet niet meer afgesloten mag worden bij wanbetalers. “Corona heeft echt aangetoond dat een laptop of tablet met internettoegang geen luxegoederen zijn, maar noodzaak”, zo stelt Caroline Van der Hoeven van het BAPN.

Drie op de honderd Belgen leefden op 14-jarige leeftijd in een huishouden met grote financiële moeilijkheden.

(evb)

Meer