Internationaal treinvervoer moet in Europa meer ruimte krijgen

Het internationale treinvervoer moet in het Europese transport een belangrijkere plaats krijgen. Daarover hebben de ministers van transport en infrastructuur van vierentwintig Europese landen een brief gestuurd aan Adina Valean, Europees commissaris van transport.

Binnen een periode van twaalf maanden hopen de ministers een traject met een aantal mijlpalen te kunnen voorleggen. De ministers benadrukken daarbij dat het internationaal spoorvervoer een aantrekkelijk alternatief kan worden over afstanden waar de sector momenteel geen concurrentiekracht kan uitspelen. Elk lid van de Europese Unie – behalve Cyprus, Malta en Kroatië – heeft de oproep ondertekend.

Green deal

‘Het internationale personenvervoer over het internationale spoornet blijkt binnen de Europese Unie momenteel niet optimaal te functioneren,’ zeggen de ministers. ‘De binnenlandse spoormarkt is veel verder ontwikkeld.’

De ministers verwijzen echter naar de Europese Green Deal, die budgettair naar de uitbouw van een klimaatneutrale toekomst streeft. De trein kan volgens hen ook een antwoord bieden op de aanhoudende stijging van de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector.

Bovendien heeft de Europese Commissie beslist om volgend jaar de trein bijzonder onder de aandacht te brengen. ‘Dat zijn allemaal redenen om te investeringen in de internationale treindiensten te verhogen,’ zeggen de ministers.

‘Er moeten daarbij nog wel een aantal belangrijke hinderpalen worden overwonnen,’ erkennen de ministers. Onder meer wijzen ze naar de organisatie van de ticketverkoop. Daarbij moeten immers vaak verschillende trajecten en meerdere dienstverleners worden gecombineerd. Er wordt gedacht aan digitale oplossingen.

Hogesnelheidstrein

De ministers wijzen erop dat de trein een perfect vervoermiddel is om passagiers over afstanden tussen 300 kilometer en 800 kilometer te laten reizen. Daarmee kan de trein een belangrijke concurrent worden voor het vliegtuigverkeer op korte afstand, dat meestal eveneens onder de grens van 1.000 kilometer blijft.

Vooral met hogesnelheidstreinen kan het spoorvervoer hier volgens de ministers zijn marktaandeel gevoelig verbeteren. De trein verwacht de volgende jaren trouwens al een groeiende vraag, mede als gevolg van de impact van de coronacrisis. Dat zou mogelijk op een blijvende verandering van de reisgewoontes kunnen wijzen.

Daarbij maken de ministers ook gewag van staatsinterventies. In Frankrijk krijgt luchtvaartmaatschappij Air France alleen steun van overheid indien het bedrijf op binnenlandse routes bezuinigt. Dat creëert nieuwe ruimte voor het treinvervoer. Ook elders zouden gelijkaardige initiatieven een stimulans kunnen vormen.

Het initiatief van de Europese ministers kan ook op de steun van de Community of European Railways and Infrastructure Companies (CER) rekenen.

Meer