Intern rapport: “EU-ambtenaar behoudt pensioen ondanks ontslag wegens diefstal en seksueel misbruik”

Een disciplinair rapport, ingekeken door de Britse krant de Daily Telegraph, somt het wangedrag van ambtenaren van de Europese Commissie op, gaande van pesterijen en fraude tot cynisme en onbeleefdheid.

In het nieuws: Een ambtenaar van de Europese Unie werd ontslagen wegens diefstal en seksueel misbruik, maar mocht zijn pensioen behouden – dat is één van de meest hallucinante revelaties uit een disciplinair rapport dat openbaar werd gemaakt. 

 • Het tuchtcollege zei dat het de wegens diefstal en seksueel misbruik ontslagen bureaucraat verdere straf bespaarde omdat het “rekening hield met de geestelijke gezondheidstoestand van de ambtenaar, als verzachtende omstandigheid”.
 • Een tweede ambtenaar, die “een groot aantal ongeoorloofde afwezigheden had, systematisch weigerde te werken en de instructies van de hiërarchie niet respecteerde”, werd in 2020 ontslagen na het lekken van documenten, klinkt het in het interne rapport. 
 • Verbazingwekkend genoeg mocht ook hij zijn lucratieve pensioen behouden, dat een van de belangrijkste voordelen is van het beroep van EU-bureaucraat. 

Om hoeveel belastinggeld gaat het? Het uiteindelijke pensioen van een EU-ambtenaar bedraagt tussen 40 procent en 70 procent van het loon tijdens de actieve loopbaan, wat voor de hoogste rangen kan oplopen tot 16.025 euro per maand. 

Andere revelaties

 • Een gepensioneerde ambtenaar werd wel gekort op zijn pensioen, met 1.400 euro per maand gedurende twee jaar, nadat hij zijn privé-e-mailadres had gebruikt om 56 e-mails te sturen “om het personeel van de Commissie te beledigen en te belasteren”. 
 • Een andere ambtenaar werd een jaar lang 601 euro per maand van zijn pensioen afgehouden “wegens psychologische intimidatie en ongepast gedrag tegenover werknemers van een bedrijf dat voor de Europese Commissie werkt”.
 • Vorig jaar zijn 95 ambtenaren onderzocht op overtredingen zoals gesjoemel met onkosten, vriendjespolitiek en boos worden tijdens de jaarlijkse beoordeling. 
  • In 18 gevallen ging het om intimidatie, in 16 gevallen om “ongeoorloofde externe activiteiten” en in zeven gevallen om belangenverstrengeling. 
   • Slechts drie zich misdragende ambtenaren werden ontslagen. 

Nepotisme: Een ambtenaar “verleende gunsten” aan een bedrijf dat op een “groot aantal” contracten van zijn eigen departement had geboden. De bureaucraat werkte aan een projectvoorstel voor het bedrijf, maar gaf niet aan dat zijn partner bij het bedrijf werkte. Hij werd voor een jaar in een lagere salarisschaal geplaatst. 

Cynisme: Er werden berispingen uitgedeeld wegens buitensporig cynisme, onbeleefdheid tegen het veiligheidspersoneel en omdat hij een collega onbruikbaar had genoemd. 

 • Zo werd een bepaalde ambtenaar berispt voor “de neiging om cynische opmerkingen te maken, een agressieve en respectloze toon te gebruiken in de interactie met zijn collega’s, hiërarchie of externe partners, de bekwaamheden van anderen in twijfel te trekken of aan te dringen op bepaalde standpunten die alle redelijkheid te boven gaan”.

Anonimiteit: Alle ambtenaren worden in het verslag alleen als ‘mannelijk’ gekarakteriseerd en niet bij naam genoemd – zo wordt hun anonimiteit beschermd. De commissie heeft ongeveer 32.000 personeelsleden in dienst.

Reacties

 • Dr. Lee Rotherham, een veteraan die campagne voert tegen EU-fraude, zei: “Dit is een treurige vertoning. Het is niet helemaal duidelijk dat de personeelsleden die zijn bestraft omdat zij hun collega’s ‘nutteloos’ noemden, misschien geen punt hadden”.
 • Het rapport werd openbaar gemaakt na een verzoek om vrije informatie van David Wilkinson, een eurosceptisch campagnevoerder die in EU-lidstaat Estland is gevestigd.

(tb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20