Inflatie in VS haalt hoogste peil in 30 jaar, prijzen met 6,2 procent gestegen

De inflatie in de VS bereikte in oktober het hoogste peil sinds 1990. De prijzen lagen 6,2 procent hoger dan het jaar voordien, daarmee is er een stijging van 0,9 procent in vergelijking met september. Het hoge cijfer is vooral te verklaren door de combinatie van stijgende energieprijzen, een toegenomen vraag, een tekort aan arbeidskrachten en door de coronacrisis veroorzaakte problemen in de distributieketen.

Hoogste peil in 30 jaar

In oktober 2021 ligt de Consumer Price Index (CPI) in de Verenigde Staten 6,2 procent hoger dan in oktober 2020, dat wil zeggen dat consumptiegoederen dit jaar 6,2 procent meer kosten dan vorig jaar. Daarmee heeft de inflatie in de VS het hoogste peil bereikt sinds december 1990. Maandelijks nam de CPI toe met 0,9 procent, gemiddeld genomen bedraagt die stijging ongeveer 0,6 procent.

De sterke toename van de prijzen heeft niet alleen te maken met de energieprijzen – de olieprijzen in de VS kenden het afgelopen jaar een forse toename (+59 procent); in Europa doet zich een gelijkaardig fenomeen voor – ook problemen in de distributieketen, een tekort aan arbeidskrachten en de toegenomen vraag van consumenten duwen de prijzen de hoogte in.

De aanhoudende inflatie kan toplui bij de Amerikaanse Federal Reserve aanzetten om een strikter beleid te voeren, al blijft men er daar op rekenen dat de prijsstijgingen slechts tijdelijk zijn. “We zullen waarschijnlijk de prijzen nog even omhoog zien gaan”, zegt Kathy Bostjancic, financieel economist bij Oxford Economics aan de Wall Street Journal. “De zaken zullen eerst verslechteren, voor het beter wordt.”

Double whammy

“De vraag is of deze hoge inflatiecijfers gaan leiden tot meer loondruk. Als de centrale banken vervolgens de rente gaan verhogen, heb je een risico op een ‘double whammy'”, zegt marktanalist van Rabobank Elwin De Groot. “Omdat mensen minder geld te besteden hebben, gaan ze bezuinigen op uitgaven waardoor de tekorten afnemen. En het aanbod zal gaan stijgen. Als de rente dan omhoog gaat dan is dat misschien alweer te laat.”

Aan de andere is er wel degelijk een risico dat een spiraal ontstaat van hoge inflatiecijfers en sterke loonstijgingen en de geschiedenis heeft laten zien dat het moeilijk is om daar uit te komen als je er eenmaal in zit. “Net zoals het moeilijk bleek om van de te lage inflatie af te komen”, aldus De Groot. Al met al is de kans volgens Rabobank wel toegenomen dat de markt zal uitgaan van snelle renteverhogingen door de Federal Reserve, na de geplande ’tapering’ van het opkoopprogramma. (ddw)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20