Inbrekers tonen zich conjunctuurgevoelige wezens; vaker actief wanneer goudprijzen hoger oplopen

Inbrekers stelen meer goud wanneer de prijzen van het edelmetaal naar hogere niveaus klimmen. Dit fenomeen bevestigt het idee dat ook criminelen rationele wezens zijn en winst en kosten tegenover elkaar afwegen. Dat zegt een studie van economen van de Royal Holloway University of London, de Newcastle University en de University of Glasgow, gebaseerd op een analyse van de samenhang tussen de goudprijs en het aantal inbraken in Engeland en Wales.

“De Amerikaanse econoom Gary Becker betoogde op het eind van de jaren zestig van de voorbije eeuw al dat criminelen rationele wezens zijn”, beklemtonen de onderzoekers Arnaud Chevalier, Nils Braakmann en Tanya Wilson.

Veranderende opbrengsten

“Gary Becker – een latere Nobelprijs-winnaar – gaf aan dat individuen alleen tot criminaliteit overgaan indien de opbrengsten van het misdrijf groter zijn dan bij legale activiteiten, rekening houdend met de kost van het risico op een mogelijke arrestatie”, verduidelijken de wetenschappers.

“De stellingen van Becker maakten echter niet duidelijk of de criminele activiteit gevoelig is voor veranderingen in de financiële opbrengsten van de misdrijven”, werpen Chevalier, Braakmann en Wilson op. “Wanneer echter een analyse wordt gemaakt van diefstallen van goud, kan daarop alleen maar een bevestigend antwoord worden gegeven.”

“Er zijn aanwijzingen dat Zuid-Aziatische huishoudens in Verenigd Koninkrijk vaker gouden sieraden bewaren”, voeren de onderzoekers aan. “Dat is in veel gevallen een manier om te sparen, maar er zijn hier ook culturele redenen in het spel.”

“Dit betekent echter dat bij een stijgende goudprijs ook de opbrengsten van een inbraak in de woning van een Zuid-Aziatisch gezin mogelijk hoger zouden kunnen oplopen. Een stijgende goudprijs zou er dan ook moeten toe leiden dat er vaker inbraken bij Zuid-Aziatische gezinnen moeten worden gemeld.”

“Er kon inderdaad worden vastgesteld dat er bij een stijgende goudprijs een groter aantal inbraken plaats hebben in buurten met een sterkere concentraties aan Zuid-Aziatische gezinnen”, stippen Chevalier, Braakmann en Wilson aan.

“Wanneer de goudprijs met 10 procent oploopt, bleek het aantal inbraken in het algemeen met 1,5 procent toe te nemen. In wijken met sterkere concentraties Zuid-Aziatische gezinnen was er echter sprake van een stijging met 3,4 procent.”

“Eerder werd al aangetoond dat er een verhouding tussen tussen de inbraakcijfers en de economische omstandigheden”, zeggen de economen. “Onder meer kon al worden vastgesteld dat een toename van de werkloosheid tot een groter aantal inbraken leidt. Maar hier is duidelijk iets anders in het spel.”

“Alleen in buurten met hogere percentages Aziatische huishoudens kende het aantal inbraken een sterkere stijging wanneer op de goudmarkt stijgende prijzen werden opgemerkt. De locaties van andere misdrijven werd door de variaties in de goudprijs niet beïnvloed.”

“Er bestaat ook geen bijzonder sterk verband tussen de economie en de goudmarkt. De goudprijs wordt door vraag en aanbod op de wereldmarkt en niet door de economische omstandigheden in het Verenigd Koninkrijk.”

Politie

“De studie maakte duidelijk dat schommelingen in de goudprijs ook het algemene inbraakniveau zullen opdrijven”, beklemtonen de onderzoekers. “Wanneer goud een grotere waarde krijgt, zullen er meer inbraken zijn, maar zullen er bovendien ook een onevenredig hoog aantal feiten in Zuid-Aziatische buurten moeten worden vastgesteld.”

“De resultaten van de studie lijken te bevestigen dat inbrekers rationeel handelen en hun inspanningen verleggen naar buurten met hogere opbrengsten”, werpen Chevalier, Braakmann en Wilson. “Dit kan ook voor de politie een hulpmiddel blijken.”

“De organisatie van zichtbare politiepatrouilles in gebieden die rijk zijn aan potentiële doelwitten wanneer de prijs van goud of een ander waardevol goed hogere niveaus laat optekenen, kan dan ook een succesvol afschrikmiddel blijken.”

Daarnaast kan het nuttig zijn een beleid in te voeren dat het moeilijker maakt juwelen door te verkopen. Om positief te eindigen: de goudprijs is ongeveer 20 procent lager dan de hoogtepunten van de afgelopen jaren. Zolang dat zo blijft, zou de verleiding voor inbrekers ten minste iets minder groot moeten zijn dan voorheen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20