Impact van Belgisch voetbal op economie is bijna 1 miljard euro

De Belgische voetbalcompetitie realiseert een jaaromzet van bijna 1 miljard euro en genereert meer dan drieduizend arbeidsplaatsen. Dat blijkt uit een rapport van consulent Deloitte, gebaseerd op cijfers van het voorlaatste voetbalseizoen, in opdracht van de Pro League, de groepering die de vierentwintig Belgische professionele voetbalclubs vertegenwoordigt.

Pierre François, chief executive van de Pro League, wijst er daarbij op dat de maatschappelijke waarde van het voetbal vaak in vraag wordt gesteld, maar dit onderzoek toont volgens hem duidelijk aan welke bijdrage de sport aan de economie en de samenleving levert.

Jeugdwerking

“Er wordt vaak kritiek geuit op de inspanningen die de overheid vaak voor de voetbalsport moet doen,” erkent Pierre François, verwijzend naar onder meer de inzet van veiligheidspersoneel bij wedstrijden en de fiscale tegemoetkomingen die onder meer aan de clubs worden aangeboden. “Uit de studie van Deloitte kan echter alleen maar vastgesteld worden dat deze overheidsinspanningen niet onredelijk zijn.”

De consulent voegt eraan toe dat de Belgische clubs zich op Europees niveau zelfs bijzonder voorbeeldige leerlingen tonen. Daarbij wordt erop gewezen dat de clubs jaarlijks 38 miljoen euro in jeugdwerking investeren. Dat is gevoelig meer dan het minimum van 15 miljoen euro dat fiscaal wordt geëist.”

Uit het onderzoek blijkt dat de Belgische voetbalclubs vorig jaar 63 miljoen euro belastingen hebben betaald. Dat bedrag moet nog met 81 miljoen euro indirecte belastingen worden verhoogd. Er werd over het voorlaatste seizoen een omzet gerealiseerd van 937 miljoen euro.

Daarbij werd echter voor 669 miljard euro toegevoegde waarde gecreëerd. Dat is ongeveer evenveel als de binnenscheepvaart. Tevens konden 3.239 arbeidsplaatsen worden geregistreerd. Daarmee situeert de Belgische voetbalcompetitie zich op het niveau van bedrijven zoals de beeldvormingsgroep Barco en het bioscoopconcern Kinepolis.

Stadions

Deloitte merkt bovendien op dat het Belgische voetbal ook op Europees niveau goede prestaties kan laten optekenen. Het Belgische voetbal genereert immers een omzetgroei van 13 procent, tegenover een Europees gemiddelde van 8,8 procent.

Wanneer naar gelijkaardige Europese economieën wordt gekeken, haalt alleen het Portugese voetbal betere cijfers. België laat echter wel landen zoals Denemarken, Zwitserland, Nederland en Oostenrijk achter zich. Daarnaast wordt ook gewezen op de sterke vooruitgang die België laat optekenen op het gebied van sponsoring en andere commerciële contracten.

Toch benadrukt Deloitte dat er in het Belgische voetbal nog veel ruimte is voor verbetering. Onder meer wordt erop gewezen dat slechts iets meer dan de helft van de Belgische professionele clubs over een businessclub beschikt. Ook op het gebied van sponsoring kan volgens de consulent nog een belangrijke inhaalbeweging worden gemaakt.

Per inwoner van het land haalt België een omzet van 24 euro. In Nederland loopt dat bedrag op tot 27 euro en in Denemarken zelfs tot 31 euro. Dat verschil moet volgens Deloitte worden toegeschreven aan de verouderde stadions waarmee de Belgische competitie moet afrekenen.

De Belgische clubs haalden het voorlaatste seizoen uit hun transferbeleid een nettowinst van 97 miljoen euro. Vijf jaar voordien bleven die opbrengst beperkt tot 25 miljoen euro. Wanneer geen rekening wordt gehouden met transfers, zouden de clubs een operationeel verlies van 78 miljoen euro hebben geleden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20