IMF: ‘Loskoppeling aandelenmarkten en echte economie zal perverse effecten genereren’

De loskoppeling van de aandelenmarkten en de echte economie dreigt perverse effecten te genereren. Dat schrijven twee economen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een blogpost op de site van de instelling.

‘Dat sommige aandelenmarkten ondanks de covid-19 pandemie op recordhoogte noteren, wijst op een totale vervreemding van de economische realiteit. Dat kan uiteindelijk in een strenge correctie resulteren.’ Dat schrijven de IMF-economen Tobias Adrian en Fabio Natalucci in een nota, waarin ze zich verbazen over de reactie van de markten op de economische realiteit. Volgens het duo is er sprake ‘van een afwijking tussen de financiële markten en de economische perspectieven.’

Beide zeggen dat ‘investeerders op een spoedig economisch herstel rekenen, ondersteund door de snelle en duurzame steun van de centrale banken. Dat alles ondanks de steeds somberder voorspellingen van verschillende instellingen, waaronder het IMF‘. Volgens het IMF krimpt de economie dit jaar met 4,9 procent. Achteraf zullen landen een grotere schuldenberg torsen dan na de Tweede Wereldoorlog. 

Pandemie legde ’talrijke kwetsbaarheden binnen het financiële systeem bloot’

De pandemie heeft volgens het duo ’talrijke kwetsbaarheden binnen het financiële systeem blootgelegd’. Zo neemt de schuldgraad toe en riskeren steeds meer leningen niet te worden terugbetaald. Dat kan banken in verschillende landen in problemen brengen. 

Opkomende economieën worden geconfronteerd met herfinancieringsrisico’s. Ook landen die zich voor de crisis al in moeilijkheden bevonden, krijgen slecht mondjesmaat opnieuw toegang tot de financiële markten. Verder bevinden de schulden van de gezinnen en bedrijven zich op recordhoogte ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp).

De kloof tussen een bloeiende Amerikaanse beurs en een economische context, waarin het consumentenvertrouwen zich op een dieptepunt bevindt, dreigt op termijn tot een correctie te leiden. Daarvoor volstaat het dat investeerders van mening veranderen, waarbij het herstel op de helling zou komen te staan.

Factoren die de risico’s daarbij dreigen te vergroten zijn volgens het duo de mogelijkheid van een tweede golf besmettingen, een langere en diepere recessie dan algemeen wordt verondersteld en toenemende sociale en/of geopolitieke spanningen. Ook de verwachtingen met betrekking tot de steun van de centrale banken zou te optimistisch kunnen blijken.

Het IMF raadt overheden aan eventuele onverwachte gevolgen van hun hulpplannen goed in het oog te houden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20