IJslander geniet beste pensioen van de hele wereld

Geen enkel land in de hele wereld biedt aan zijn inwoners betere pensioenvoorzieningen dan IJsland. Dat staat in een studie van consultant Mercer en de Monash Business School, gebaseerd op een analyse van vierenveertig nationale pensioenstelsels die 65 procent van de wereldbevolking bestrijken.

IJsland gaat in de ranglijst Nederland en Denemarken vooraf. Het voert voor het tweede jaar op rij de ranglijst aan.

Bekommernis

In het onderzoek – dat keek naar de aangeboden vergoedingen, de duurzaamheid van het stelsel en de integriteit van het beleid – haalde IJsland een score van 84,7 procent. Nederland volgde met een totaal van 84,6 procent op korte afstand, maar haalde wel een betere score bij het integriteit van het beleid. Denemarken sloot met 82 procent de top drie af.

De top tien bestaat verder uit Israël, Finland, Australië, Noorwegen, Zweden, Singapore en het Verenigd Koninkrijk. België is met een score van 67,9 procent, ex-aequo met Duitsland, op een achttiende plaats terug te vinden.

Thailand eindigde met een puntentotaal van 41,7 procent op de laatste plaats. Mexico boekte de grootste vooruitgang. Het Midden-Amerikaanse land eindigde op een 29ste plek. Dat was acht plaatsen – te danken aan een hervorming van het nationaal pensioenstelsel – hoger dan vorig jaar.

“Steeds meer mensen tonen zich bekommerd over hun pensioen”, merkt onderzoeksleider David Knox op. “Door de hoge inflatie, de stijgende rentetarieven en de grotere onzekerheid over de economische omstandigheden dreigen de pensioen ook onder toenemende druk te komen.”

Veranderingen

De onderzoekers merken op dat ook bij de pensioenen een duidelijke verschuiving kan worden opgemerkt naar systemen waarbij het individu in toenemende mate zelf verantwoordelijk wordt gesteld om zijn pensioen te garanderen. Steeds vaker moet de werknemer tijdens zijn carrière immers zelf initiatieven nemen om pensioenrechten op te bouwen. 

“Ondanks verschillen in sociale, politieke, historische of economische invloeden in de verschillende regio’s, hebben een groot aantal van de uitdagingen een universeel karakter”, voert David Knox aan. “Hoewel de noodzakelijke hervormingen tijd en zorgvuldigheid vergen, dienen beleidsmakers er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat pensioenregelingen worden ondersteund, ontwikkeld en beschermd.”

“De pensioenindustrie ondergaat sterke veranderingen”, benadrukte Marg Franklin, chief executive van het CFA Institute, een organisatie die beleggingsspecialisten financiële training biedt. “Er zullen nieuwe financiële producten en strategieën noodzakelijk zijn om de begunstigden voldoende rendement te kunnen blijven bieden.”

“De levenskosten kennen overal een sterke toename, wat op het vaste inkomen van de gepensioneerden een belangrijke impact heeft gehad. Bij het opbouwen van de pensioenrechten kan steeds minder op werkgevers en overheden worden gerekend.”

“De verantwoordelijkheid voor de garantie op een pensioen verschuift dan ook almaar verder naar het individu, dat dus tijdens zijn leven een aantal financiële beslissingen moet nemen om de waarde van zijn latere uitkeringen te maximaliseren.”

(as)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.