Hoogopgeleide vrouw vindt steeds moeilijker hoogopgeleide man

Carrièrevrouwen ervaren steeds meer moeilijkheden om een man te vinden die hun niveau van opleiding en inkomsten kan evenaren, maar velen weigeren hun verwachtingen af te zwakken en blijven dan ook ongehuwd. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University en de Brigham Young University, gebaseerd op gegevens die door het United States Census Bureau tijdens de eerste drie jaren van dit decennium over meer dan tien miljoen Amerikaanse gezinnen werden verzameld.

“Aan de universiteiten studeren inmiddels meer vrouwen dan mannen,” benadrukt onderzoeksleider Daniel Lichter, professor sociologie aan de Cornell University. “Dat leidt echter tot een onbedoeld neveneffect. Hoogopgeleide vrouwen kunnen niet voldoende mannen vinden die als een goede huwelijkspartner zouden kunnen worden beschouwd.”

“Dat probleem is niet gelinkt aan mannen met eventuele slechte relationele vaardigheden of een gebrek aan toewijding, maar wel moet worden gewezen naar een tekort van mannelijke huwelijkskandidaten met een gelijkwaardig niveau van opleiding en inkomen.”

Status

“Bij vrouwen kan het huwelijk vaak in verband met hypergamie worden gezien,” verduidelijken de onderzoekers. “Er kan immers gewag worden gemaakt van een zoektocht naar een partner met een hogere status op het gebied van opleiding en inkomen. Het lijkt echter dat veel vrouwen hun verwachtingen niet hebben bijgesteld naarmate hun persoonlijke niveau is gestegen.”

“Veel vrouwen kunnen geen voldoende interesse opbrengen in een potentiële huwelijkskandidaat die onder hun academisch of professioneel niveau blijft,” zegt ook de psychotherapeute Susanna Abse.

“Iedereen heeft voor zichzelf een beeld over een ideale partner gecreëerd. We hebben geleerd hoge ambities te koesteren, maar dat streven dreigt nu belangrijke problemen te creëren. Misschien zou men moeten leren gemakkelijker tevreden te zijn met een gewoon leven en minder uitzonderlijke partners. Dat concept kan echter moeilijk worden verkocht.”

Vrijgezel blijven

De onderzoekers merken op dat sommige hoogopgeleide vrouwen weliswaar bereid zijn om te huwen met een partner die niet hetzelfde niveau heeft, maar waarschuwen dat er heel vaak wordt gekozen om alleenstaand te blijven.

Daarbij wordt opgemerkt dat uiteindelijk meer dan één op drie hoogopgeleide vrouwen vrijgezel zal blijven of een verbond zal sluiten met een partner die niet hun niveau haalt. “Mannen kunnen echter helpen een oplossing te vinden,” zegt Lichter. “Het niveauverschil kan immers worden weggewerkt indien mannen inspanningen zouden doen om een hoger academisch en professioneel niveau te bereiken.”

Tijdperk

Volgens David Willetts, voorzitter van de Resolution Foundation, toont de studie duidelijk dat het tijdperk van de traditionele mannelijke kostwinner tot het verleden behoort, waardoor ook de verhoudingen tussen de geslachten veranderen.

Harry Benson, onderzoeksdirecteur bij de Marriage Foundation, voegt eraan toe dat hoogopgeleide vrouwen terecht de lat hoger leggen. “Maar uiteindelijk heeft een goed huwelijk niets te maken met inkomen en opleiding,” benadrukt hij. “Belangrijke pijlers voor een gelukt verbond zijn daarentegen wederzijdse gevoelens van toewijding, vriendschap en belangstelling.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20