Honderden mensen stierven terwijl ze een selfie namen

Selfies kunnen de fotograaf in bijzonder gevaarlijke omstandigheden brengen. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan het India Institute of Medical Sciences, die over een periode van zes jaar op basis van mediaberichten wereldwijd 259 selfies hebben geïdentificeerd waarbij de fotograaf het leven heeft gelaten. De onderzoekers vinden het dan ook aangewezen om op de meest risicovolle locaties selfie-vrije zones te creëren.

“Veel mensen zijn geobsedeerd door selfies,” zegt onderzoeksleider Agam Bansal, professor biostatistiek aan het India Institute of Medical Sciences. “De fotografen hopen met hun beelden op sociale media een grote populariteit te verwerven. Beelden op spectaculaire of risicovolle locaties kunnen die populariteit nog gevoelig verhogen. Sommige fotografen begeven zich daarbij echter in bijzonder gevaarlijke situaties, die zelfs fataal kunnen aflopen.”

India

Een aantal van die zogenaamde selficides – overlijdens die door selfies zijn veroorzaakt – hebben de voorbije periode ook ruime aandacht gekregen in de media. Onder meer verwijst Bansal naar Canada, waar dit jaar drie online influencers om het leven kwamen nadat ze bij de opname van een selfie  in een rivier vielen en uiteindelijk door een waterval werd meegesleurd. Eveneens dit jaar werd in India een man door een beer verscheurd nadat het slachtoffer een selfie met het dier had proberen te nemen.

Daarnaast zijn er verscheidene verhalen van personen die in een diepte te pletter vielen nadat ze op de rand van een kloof of afgrond een foto van zichzelf hadden genomen. De studie maakt volgens Bansal duidelijk dat selficides een fenomeen vormen dat met de nodige voorzichtigheid moet worden benaderd.

“De selficides die door de studie werden gevonden, zijn wellicht slechts de top van een ijsberg,” zegt Bansal. “Veel incidenten worden nooit gemeld of worden nooit als een selficide gecatalogeerd.” Uit het onderzoek bleek dat het grootste aantal doden valt in India, waar meer dan 50 procent van de slachtoffers vielen, gevolgd door Rusland, de Verenigde Staten en Pakistan.

De slachtoffers hadden een gemiddelde leeftijd van 22,94 jaar. Boven de leeftijdsgrens van dertig jaar blijken overlijdens aan selfies nagenoeg uitgesloten te kunnen worden. Daarnaast moet worden vastgesteld dat mannen meer dan driekwart van het aantal slachtoffers vertegenwoordigen.

Verdrinking

Dat India meer dan de helft van wereldwijde tol aan selficides draagt, moet volgens de onderzoekers aan verschillende redenen worden toegeschreven. “India heeft een relatief jonge bevolking en kent onder zijn inwoners dan ook een grotere risicogroep,” aldus Bansal. “Er is echter meer. India laat immers ook een grotere trend van groepselfies blijken dan andere landen.”

Verdrinking blijkt de belangrijkste oorzaak van selficides, gevolgd door fotografen die door voertuigen werden aangereden. Treinen vormden daarbij het grootste gevaar. Op de derde plaats staan valpartijen. Wanneer naar selficides met vuurwapens wordt gekeken, staan de Verenigde Staten op de eerste plaats.

“De introductie van selfie-vrije zones zijn de aangewezen methode om het probleem aan te pakken,” zeggen de onderzoekers. “Selfies op zich zijn compleet onschuldig, maar gaan vaak gepaard met gedrag dat tot gevaarlijke situaties aanleiding geeft.”

“Het publiek moet dan ook worden voorgelicht over de risico’s die door het gedrag of de locatie worden veroorzaakt. Selfie-vrije zones in de buurt van onder meer waterpartijen, bergpieken en hoge gebouwen zouden het probleem grotendeels kunnen oplossen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20