Hoewel er minder uitstoot is door corona, blijft de concentratie broeikasgassen in onze atmosfeer stijgen

Ondanks een lagere uitstoot door allerlei lockdownmaatregelen tijdens de coronapandemie, neemt wereldwijd de concentratie van broeikasgassen in onze atmosfeer toe.

De aanhoudende toename van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer slaat veel wetenschappers met verstomming. Die dachten immers dat er sprake zou zijn van een daling als gevolg van de coronamaatregelen, zoals een verbod op reizen tijdens de eerste coronagolf.

Verwaarloosbare impact

Er zijn nog geen officiële cijfers voor 2020, maar de klimaatorganisatie van de Verenigde Naties (WMO) laat weten dat er wel degelijk een daling is van uitstootgassen zoals koolstofdioxide. De organisatie maakt een voorzichtige voorspelling waarbij het uitgaat van een daling tussen 4,25 en 7,5 procent.

Die verminderde uitstoot heeft weliswaar een verwaarloosbare impact op de concentratie van broeikasgassen. ‘Op korte termijn ligt het effect van de lockdownmaatregelen in lijn met die van natuurlijke variabelen’, aldus de WMO.

Volgens het rapport van de WMO blijft de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer, die vorig jaar een recordhoogte bereikte van 410,5 deeltjes per 1 miljoen luchtdeeltjes, dus ook dit jaar toenemen. De verminderde uitstoot kan de stijging wel tijdelijk doen vertragen.

Ongeziene stijging

De WMO noemt de stijging in 2019 ongezien. Oksana Tarasova, hoofd atmosferisch milieuonderzoek bij het WMO, zegt dat de stijging van de concentratie van broeikasgassen de afgelopen vier jaar in lijn ligt met de toename tijdens de overgang van ijstijd naar meer gematigde periodes. ‘Het grote verschil is dat die overgangsperiode veel langer duurde dan vier jaar’, aldus de professor.

Voorts benadrukken klimaatwetenschappers dat ongeacht wat we nu doen om de uitstoot te beperken, een groot deel van de reeds decennia geleden uitgestoten kooldioxide in de atmosfeer blijft en dus bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20