Hoeveel moet ik sparen om het ouderlijk huis te verlaten?

Op een bepaald ogenblik zal een jongvolwassene voelen dat de tijd rijp is om op eigen benen te staan en te vertrekken uit het ouderlijke huis. De jongere is er klaar voor om zijn, of haar, vleugels uit te slaan. Er zal dus op zoek gegaan moeten worden naar geschikte woonruimte. Het vinden van een eigen woning is voor veel mensen een belangrijke stap in hun leven. Om die reden kiezen veel mensen die het ouderlijk huis verlaten dan ook niet meteen voor het kopen van een woning, maar gaan liever eerst enige tijd woonruimte huren.

Een woning kopen

Zodra het zelfstandig wonen een beetje volgens verwachting verloopt, dan zal in veel gevallen de vraag worden gesteld of het verstandiger is om woonruimte te blijven huren, of om een eigen huis te kopen. Op het moment dat de persoonlijke situatie dit toelaat, dan zal een eigen woning kopen op financieel vlak in de regel interessanter zijn. In ons land blijven koopwoningen immers behoorlijk betaalbaar in vergelijking tot het aanbod in landen om ons heen. Toch mag je niet vergeten dat de prijzen van koopwoningen sterk uiteen kunnen lopen per plaats. Door de lage rentevoeten, zoals op dit moment aan de orde is, kan een twijfelaar echter al snel over de streep getrokken worden en besluiten om een eigen woning te gaan kopen.

Een woning zelf bouwen of renoveren?

Zodra er is besloten dat er een woning gekocht gaat worden, dan dient de beslissing gemaakt te worden of er een nieuwe woning gebouwd gaat worden of dat er beter gekozen kan worden om een bestaande woning te renoveren. Overigens zal een renovatie niet in alle gevallen gemakkelijker en voordeliger zijn.

Spaargeld besteden

Om alle kosten die met het zelfstandig wonen te maken hebben, te kunnen bekostigen, is er behoorlijk wat geld nodig. Het is dan ook erg verstandig om al jong te beginnen met het sparen voor later. De woonruimte die je wilt betrekken, ongeacht of dit een huur- of een koopwoning is, zal immers ook ingericht dienen te worden. Alleen al voor deze inrichting dien je dan ook enkele duizenden euro te rekenen.

Wanneer er een koopwoning in beeld komt, is het bovendien prettig om niet de volledige koopsom en alle bijkomende kosten met een hypotheek te hoeven betalen. In de praktijk blijkt al snel dat het bedrag dat je moet sparen om zorgeloos het ouderlijk huis te kunnen verlaten nooit groot genoeg kan zijn.

Tip! Reserve opbouwen voor jouw eigen stek?

[table id=17 /]

Geld lenen in plaats van sparen

Geld dat je niet (gespaard) hebt, kun je niet uitgeven. Ook niet als je besluit om het huis van je ouders te verlaten en op jezelf te gaan wonen. Je wilt je huis vaak namelijk niet inrichten met allerlei verschillende afgedankte meubelen en andere aankleding. Sommige mensen die het ouderlijk huis willen verlaten zijn van mening dat zij het benodigde geld altijd nog kunnen lenen bij een bank, een andere financiële instelling of zelfs door te kopen op afbetaling. Deze manier van financiering is echter aanzienlijk duurder dan wanneer je met je spaargeld de goederen kunt afrekenen. In dit laatste geval zullen er immers geen bijkomen (rente)kosten om de hoek komen kijken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20