Sollicitatievraag: hoe zouden je collega’s je persoonlijkheid omschrijven?

Een sollicitatiegesprek is van groot belang als je een (nieuwe) baan wilt vinden en om die reden is het zaak dat je de gestelde vragen op een correcte wijze weet te beantwoorden. Soms echter kan een werkgever je tijdens een dergelijk gesprek een vraag voorleggen die niet aan ziet komen, of die je allerminst relevant lijkt voor de functie waar je voor solliciteert. Je gesprekspartner tijdens een sollicitatiegesprek kan je bijvoorbeeld vragen “Hoe zouden je collega’s je persoonlijkheid omschrijven?”

Deze vraag zal overigens niet alleen gesteld worden omdat een werkgever graag wil weten wat je collega’s te zeggen hebben, maar ook om van jou te horen hoe je jezelf ziet. Het is dus niet alleen maar een vraag die naar de mening van je collega’s terug zal grijpen, al lijkt dat soms wel zo te zijn. De werkgever kan immers door deze vraag te stellen nagaan of je zelfbeeld goed overeenkomt met het beeld dat door je collega’s wordt geschetst en tevens beoordelen of je aansluiting zult vinden bij het team dat reeds binnen het bedrijf werkzaam is en waar je dus een onderdeel van uit kunt gaan maken.

Ongeacht de reden waarom deze vraag wordt gesteld, zul je ervoor moeten zorgen dat je op een eerlijke manier antwoordt en daarbij bovendien positief blijft en je vooral richt op de vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken die vereist zijn om de vacante functie goed te kunnen vervullen.

Het correct beantwoorden van een vraag over je persoonlijkheid

De beste manier om deze vraag te beantwoorden is om daadwerkelijk te weten te komen wat je collega’s over je persoonlijkheid op de werkvloer denken. Hiervoor kun je terugdenken aan de keren dat een collega een bepaald aspect van je persoonlijkheid, heeft geprezen, zoals toen je je neer hebt weten te zetten als geweldige teamspeler tijdens de uitvoering van een project, of toen je je vriendelijke kant hebt laten zien en iemand op het werk hebt geholpen toen deze het moeilijk had. Er is wellicht wel een collega die eens een referentiebrief voor je heeft geschreven, of die je LinkedIn profiel onderschreven heeft. 

Door een lijst op te stellen van alle feedback die je van collega’s hebt ontvangen en daarna deze te vergelijken met de eisen die in de vacature worden vermeld, kun je gemakkelijk één of twee overeenkomsten vinden die je kunt gebruiken om je antwoord mee te onderbouwen tijdens het sollicitatiegesprek. Indien je niet meer weet wat een bepaalde (formele of informele) feedback van een collega precies inhield, dan kun je ook een aantal van je sterkste kwaliteiten gebruiken bij het maken van een dergelijke vergelijking.

Tips om op een correcte manier te antwoorden

Een correct antwoord op deze vraag zal in de regel bestaan uit twee delen:

  • het persoonlijkheidskenmerk dat je collega’s van jou waarderen,
  • een voorbeeld van een situatie waarin je deze kwaliteit duidelijk laat zien. 

Op het moment dat een collega dus erg lovend was over een bepaalde eigenschap van je doordat je een specifieke daad hebt verricht, dan kun je dit als voorbeeld gebruiken tijdens het benantwoorden van deze vraag tijdens een sollicitatiegesprek.

Het doel dat je hierbij duidelijk voor ogen moet houden is:

  • je richten op de positieve aspecten van je persoonlijkheid die betrekking hebben op de baan waar je voor solliciteert,
  • je richten op de positieve zaken,
  • een eerlijk antwoord geven. 

Door eerlijk te zijn als je je antwoord formuleert, kun je immers voorkomen dat je een baan aanvaardt bij een bedrijf waarvan de bedrijfscultuur niet goed samengaat je persoonlijkheid.

Voorbeelden van correcte antwoorden

  • Mijn collega’s hebben gezegd dat ik erg goed kan organiseren en dat mijn timemanagement prima in orde is. Tijdens een teamproject werd ik door mijn teamgenoten geprezen voor het ontwikkelen van, en het vasthouden aan, een tijdlijn voor alle afzonderlijke fasen van het betreffende project. Uiteindelijk heeft mijn team het project succesvol af weten te ronden nog voordat de eigenlijke einddatum aan was gebroken.
  • Mijn collega’s zouden over mij zeggen dat ik erg optimistisch ingesteld ben en altijd op zoek zal gaan naar een creatieve oplossing als er zich een probleem voordoet. Toen er een grote groep mensen bij mijn vorige werkgever boos werden vanwege doorgevoerde bezuinigingen op onze afdeling, heb ik een paar slimme manieren bedacht om toch wat van onze financiële middelen te kunnen behouden.
  • Ik heb u al eerder verteld dat ik niet alleen maar een sterke leider bent, maar ook prima in een team kan werken. Een collega heeft om die reden dan ook aangeboden om voor mij een persoonlijke referentiebrief te schrijven vanwege mijn krachtige manier van leiding geven aan een groep. Hij was erg onder de indruk van mijn capaciteiten om een ​​groep collega’s op een effectieve wijze te managen en tegelijkertijd goed te blijven luisteren naar heb en rekening te blijven houden met de inbreng van elk teamlid.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20