Hoe zet je een eigen Crowdfunding campagne op?

 

In de wereld van vandaag draait alles vrijwel om geld ongeacht of het nu gaat om het van de grond af opbouwen van een nieuw product, het inzamelen van geld voor het uitvoeren van het nodige onderzoek, het verkennen van eventuele groeikansen voor je eigen bedrijfje en het uit laten groeien van je eigen merk. Crowdfunding biedt gelukkig op een minder confessionele manier de mogelijkheid aan een heleboel mensen om ook door te dringen tot beleggers die op een minder conventionele manier willen investeren in de toekomst van allerlei (nieuwe of belangrijke) zaken.

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een alternatieve manier om een project te financieren. In tegenstelling tot het afsluiten van een lening bij een financiële instelling, bijvoorbeeld om het nodige startkapitaal te verwerven, zal een ondernemer die gebruikmaakt van crowdfunding de financiering regelen zonder de tussenkomst van zogenaamde financiële intermediairs, maar direct contact zoeken met mogelijke investeerders en andere ondernemers die willen helpen.

Het principe van crowdfunding is eenvoudig en verloopt als volgt: een groep of een individu (ondernemer of particulier) is van plan een project te starten, maar heeft niet genoeg financiële middelen om te kunnen beginnen. Om dit benodigde kapitaal toch bijeen te brengen wordt het project aangeboden (bijvoorbeeld op een online crowdfundingplatform) samen met de benodigde geldsom zodat iedere belangstellende de mogelijkheid krijgt om in het project te investeren project. De gedachten achter crowdfunding is dat een grote groep particulieren een wel een kleine investering kunnen doen en dat een heleboel van deze investerinkjes samen een bepaald project volledig zouden kunnen financieren. Dit in tegenstelling tot leningen die af worden gesloten bij banken of andere kredietverstrekkers, waarbij doorgaans slechts één of enkele investeerders een aanzienlijk bedrag in dienen te brengen.

Op sommige crowdfundingwebsites wordt het geïnvesteerde geld niet rechtstreeks naar het project doorgestuurd, maar zal de ondernemer het geld pas ontvangen op het ogenblik dat (ten minste) 100 procent van het gevraagde kapitaal bijeen is gebracht. Wanneer dit niet het geval is, dan zullen de investeerders hun inleg terugkrijgen, of zullen toegezegde investeringen niet geïncasseerd worden.

Wat is het voordeel van crowdfunding?

Crowdfunding is een manier om geld tot je beschikking te krijgen die een grotere en uiteenlopende groep van investeerders kan trekken, dan de meeste reguliere methoden om nieuw kapitaal aan te trekken. Iemand die een crowdfundingsactie op touw heeft gezet, zal op zoek gaan naar investeringen op alle beschikbare niveaus: van enkele euro’s tot enorme sommen geld. Bovendien zal crowdfunding ervoor zorgen dat je nieuwe dingen kunt doen die belangrijk zijn voor jezelf, maar eveneens voor de investeerders. Vanwege het eenvoudige karakter van het concept raken steeds meer mensen geïnteresseerd in de verkenning van het bijzondere marketingaspect van crowdfunding.

Crowdfunding kun je leren

Als je ook het plan op hebt gevat om een crowdfundingproject op poten te zetten, dan heb je vast en zeker behoefte aan een heleboel informatie. Hieronder hebben we, om je de kunst van het crowdfunden een beetje bij te brengen, een aantal belangrijke aspecten van deze financieringsmethode op een rijtje gezet. Door deze aspecten in je achterhoofd te houden bij het opstarten van een crowdfundingcampagne kun je absoluut heel veel voordeel halen.

Duidelijkheid is essentieel

Crowdfunding draait in het bijzonder om het vastleggen van de persoonlijke sfeer die hangt rondom een bepaalde campagne. Er zal in de regel sprake zijn van een verband tussen de ui te dragen boodschap en het gevoel dat bij een project komt kijken. Maar om je project er toch professioneel uit te laten zien, dient je marketing zich uiteraard te richten op de zakelijke kant van de campagne. Op het ogenblik dat je boodschap hoe dan ook goed en perfect overkomt, kan het publiek zich af gaan vragen wat de reden is dat je crowdfunding nodig hebt om een project te kunnen starten.

Maak het project uniek en bijzonder 

Het doel van een crowdfundingcampagne is om een project als uniek en bijzonder neer te zetten. Je moet dus duidelijk met iets nieuws voor de dag komen of met iets waar op de markt veel vraag naar is (of zelfs iets dat duidelijk schaarst is). Schaarste zal de vraag naar een product alleen maar verder opdrijven, dus zul je een beloning in het vooruitzicht moeten stellen aan iedereen die als investeerder deel wil nemen aan je project. Dit zou onder andere een T-shirt kunnen zijn waarmee je je dank uit voor de geboden financiële hulp, maar ook één van de eerste modellen van het product dat je op de markt wilt gaan brengen. In alle gevallen zul je er echter rekening mee moeten houden dat het creëren van een dergelijke marketingwerking van grote kwaliteit moet zijn en meer dan alleen krachtige bewoordingen om investeerders te overtuigen.

Zorg voor een stuwende kracht

Elke crowdfundingcampagne dient altijd een einddatum te hebben omdat op een bepaald ogenblik de financiering moet stoppen. Om die reden is het echter zaak dat je een aantal zaken in de juiste volgorde af weet te werken tijdens het voeren van een campagne:

  • Je moet een tijdlijn maken voor de te volgen strategie, het implementatieplan en de acties die ondernomen moeten worden,
  • In de periode voor de lancering zal de campagneleider de taak hebben om zo veel mogelijk interesse te wekken (in de regel door middel van het verzenden van e-mails en de toepassing van verschillende marketingstrategieën) voor het project.
  • Er moet een specifiek marketingevenement op worden gezet tijdens de financieringsperiode.

Door middel van strategisch denken zul je dit alles duidelijk in beeld moeten brengen, bijvoorbeeld door belangrijke data in je agenda te zetten (zoals de datum van een specifiek marketingevent). Deze datum mag echter niet in strijd zijn met andere belangrijke gebeurtenissen, zoals religieuze feestdagen, seizoengebonden factoren, activiteiten op de aandelenmarkt en nog een heleboel andere factoren die je campagne minder opvallend kunnen maken voor het grote publiek. Het zal namelijk enorm in je voordeel werken als de lancering van je crowdfundingcampagne op zichzelf kan staan.

Schrijf een duidelijk script

Tijdens een crowdfundingcampagne is het essentieel dat alle betrokkenen hetzelfde script volgen. Iedereen dient dus het script kennen en weten op welke wijze de campagne van start is gegaan en wat het verhaal is achter een bepaald project. Daarnaast zullen alle betrokkenen moeten weten waar de crowdfundingsactie toe moet leiden en op welke manier je dit doel wilt bereiken. Je zult dus, als je een crowdfundingsactie op poten zet, altijd duidelijk moeten zijn over de reden waarom je deze weg wilt bewand
elen, in tegenstelling tot bij andere beleggingsstrategieën zul je bovendien een beschrijving moeten geven van de wijze waarop de financiering van je project het verschil zal maken. Tevens is het van belang om de behoefte aan copywriting te respecteren. Dat wil zeggen dat jij en je team de gebruikte taal steeds weer opnieuw onder de loep moet nemen totdat je een boodschap hebt geformuleerd die ook gemakkelijk in een paar korte zinnen kan worden verwoord. Alle betrokkenen moeten vervolgens in staat zijn om het project te omschrijven en in niet meer dan 4 tot 5 korte punten helder uiteen kunnen zetten.

Maak het project zichtbaar in meerdere dimensies

De inhoud van een crowdfundingcampagne is uiteraard enorm belangrijk omdat je daarmee natuurlijk investeerders dient te overtuigen om in te leggen in je project. Daarnaast zul je erop moeten letten dat je campagne gestaafd wordt en geloofwaardig overkomt. Je dient dan ook altijd met voldoende ondersteunde feiten en cijfers over de brug te komen, maar eveneens met specifieke informatie over de kosten, de prognoses en de verwachtingen die je verhaal kunnen ondersteunen. Daarnaast zul je een zeker media-event op moeten zetten, dat je kunt gebruiken om op meerdere online platform te kunnen plaatsen. Hierbij kun je het beste gebruikmaken van levendige beelden, zoals foto’s van mensen die zich bezighouden met het product, maar ook toezeggingen van belangrijke principes, getuigenissen die afgelegd worden door gebruikers en nog een heleboel andere dingen die je verhaal nog duidelijker en zichtbaarder kunnen maken. Maar ook goed in beeld gebrachte en boeiende videobeelden van één of meerdere prototypes terwijl deze in werking zijn, kun je gebruiken om je project nog meer te verduidelijken, evenals videoboodschappen van gebruikers die bij je project zijn betrokken of opmerkingen die bepaalde analisten hebben gemaakt ten aanzien van je idee. Al dit soort beeldmateriaal zal je verhaal alleen maar duidelijker maken, in het bijzonder als je je campagne online onder de aandacht van zoveel mogelijk investeerders wilt brengen.

Werk aan je imago

Om een succesvolle crowdfundingactie op te kunnen zetten, zal het essentieel zijn dat je beschikt over een positief verleden en dat je kunt bewijzen dat er daadwerkelijk dingen aan de gang zijn ten aanzien van het project waar je de aandacht op wilt vestigen. Een eerste vereiste is dan ook dat je onder andere marketingcampagnes op gaat zetten of, als deze al bestaan, deze gaat verbeteren. Zo kun je je website aan gaan passen en bijvoorbeeld ondersteuning bieden in de taal, of zelfs meerdere talen, van de grootste groep geïnteresseerden in je geplande campagne. Maar ook zuil je allerlei ander materiaal moeten gaan vervaardigen, zoals brochures, logo’s, visitekaartjes en andere promotiemateriaal om je op de markt in beeld te brengen en een plekje te kunnen behouden. Je uitstraling en imago zullen hierbij een enorm grote rol spelen.

Daarnaast is het ook tijd geworden om na te gaan denken over het gebruik van sociale media en welke sociale netwerken je logischerwijs voor je strategie in zou kunnen zetten. Door demografie onderzoek uit te voeren, zul je erachter kunnen komen welke doelgroepen je dient te bereiken met Facebook, LinkedIn, Twitter en wellicht nog een heleboel andere kanalen. Bij meer serieuze projecten worden ook vaak netwerken ontworpen die bedoeld zijn voor financieel adviseurs, vastgoed investeerders en andere specifieke markten. Bloggers en recensenten zijn echter ook van cruciaal belang en kunnen je helpen om je aanbod nog meer te promoten. 

Goed werk verhoogd de kans op succes

Ten onrechte denken nog steeds een heleboel mensen dat het opzetten van een succesvolle crowdfundingcampagne even gemakkelijk is als het presenteren van een ontwerp en vervolgens afwachten tot dit op het internet op wordt gepikt. Met de juiste strategie en voldoende toewijding kan je immers mensen over heel de wereld bereiken, terwijl je toch banken en professionele investeerders weet te omzeilen. Je kunt het risico van de talloze investeerders spreiden, loyaliteit opbouwen en klanten werven binnen de groep van investeerders. Uiteindelijk zal dit alles je ontlasten van allerlei zorgen die een reguliere investering met zich mee zal brengen.

Terwijl de kans op succes steeds verder uitgebreid en alsmaar veelbelovender wordt, zal het werk, dat begint met het verkennen van de kwalitatieve marketing uitdagend zijn als je van plan bent om te gaan crowdfunden. Aan het einde van de rit kom je wellicht tot de conclusie dat één van de meest belangrijke voorwaarden voor succesvol crowdfunden is om zowel een goed product te leveren als je aan eerder gedane beloftes te houden

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20