Hoe oud zijn de meest succesvolle ondernemers?

Hoewel in de ondernemerswereld de jeugd vaak bejubeld wordt, blijken veertigers het meest succesvol. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de Northwestern University, het US Census Bureau en het Massachusetts Institute of Technology (MIT), gebaseerd op een analyse van de prestaties 2,7 miljoen oprichters van bedrijven over een periode van zeven jaar tot het midden van dit decennium.

“Er heerst in de technologiesector duidelijk vooroordeel ten gunste van jongeren,” zegt onderzoeksleider Benjamin Jones, professor strategie aan de Northwestern University. “Men vermoedt wellicht dat jongeren waarschijnlijk meer waardevolle ideeën zullen hebben.”

“Die visie is echter niet correct. Wanneer men de relatie tussen leeftijd en zakelijk succes onderzoekt, komt men niet uit bij twintigers. Voor de beste prestaties moet men naar ondernemers van middelbare leeftijd kijken.”

Belangrijke implicaties

Bij de snelstgroeiende bedrijven die zich specialiseren in nieuwe technologieën, bleek de oprichter bij de start van de onderneming een gemiddelde leeftijd van vijfenveertig jaar te hebben. Een vijftigjarige ondernemer bleek bovendien bijna twee keer zoveel kans op succes te hebben dan een dertigjarige. “Deze bevindingen hebben belangrijke implicaties,” voeren de onderzoekers aan.

“Sommige startende ondernemers dreigen hierdoor immers hun kans op succes verkeerd te zullen inschatten. Er zijn echter ook gevolgen voor de samenleving. Wanneer investeerders zich terughoudend opstellen om oudere ondernemers te steunen, dreigen potentieel succesvolle startups nooit een kans te krijgen.”

“In theorie zijn er tal van goede redenen om jongeren als de betere ondernemer te beschouwen,” zegt Jones. “Dat is vooral het geval in technologie. Vaak denkt men immers dat jongeren vooral transformatieve ideeën hebben en niet afhankelijk zijn van de traditionele keuzes.”

“Als digital natives zouden jonge ondernemers mogelijk ook een beter beeld kunnen hebben over de diensten die technologieën aan de consumenten zouden kunnen leveren. Bovendien zullen twintigers minder hypotheken of families hebben die hen van hun professionele doelen kunnen afleiden. Op die manier kunnen ze zich volledig en voltijds voor de onderneming inzetten.”

“Maar het tegenovergestelde verhaal is even overtuigend,” benadrukt Jones. “Ouderen hebben tientallen ervaring in kennis en leiderschap kunnen opbouwen. Men kan bovendien verwachten dat ze ook meer inzicht zullen hebben in de zakelijke kansen. Zij kennen de markt en hebben de vaardigheden verworven om zaken te doen.”

Investeerders

Het onderzoek toonde aan dat oprichters bij de start van hun onderneming gemiddeld 41,9 jaar oud zijn. De analyse omvatte echter alle soorten zakelijke activiteiten. Wanneer men echter uitsluitend naar snelgroeiende technologiebedrijven kijkt, loopt die leeftijd op tot 45 jaar.

Bij de absolute topondernemingen was er zelfs sprake van een gemiddelde leeftijd van 46,6 jaar. De onderzoekers merken daarbij wel op dat veertigplussers ook sneller geneigd zullen zijn een nieuw bedrijf te beginnen dan twintigers.

Uit de studie bleek tevens dat een oprichter van vijftig jaar oud meer kans heeft om een topbedrijf op te bouwen dan een collega van dertig jaar. Twintigjarige oprichters zouden de grootste kans op falen lopen. “Deskundigheid in het beroep lijkt een belangrijke indicator voor succes,” beklemtoont Jones.

“Oprichters met drie of meer jaar ervaring in dezelfde branche als hun startup hebben twee keer zoveel kans om een snel groeiend bedrijf te creëren. Deze conclusies staan ook haaks op het idee dat een succesvol ondernemer best in een andere industriële sector is gegroeid.”

Ondanks deze resultaten moet men volgens Jones vaststellen dat investeerders onevenredig vaak met bedrijven van jongere oprichters in zee gaan. “Dit heeft misschien te maken met het feit dat jonge mensen doorgaans minder financiële middelen ter beschikking hebben,” zeggen de onderzoekers.

“Daardoor zouden ze gemakkelijker open staan voor externe financiële inbreng. Maar mogelijk heerst ook de onterechte overtuiging dat jongeren de betere ondernemers zijn.”

Jones zegt te vermoeden dat de mythe van de jonge oprichter jonge mensen in het verleden ertoe heeft aangezet onverstandige risico’s te nemen Tegelijkertijd zouden oudere personen zich aarzelend kunnen opstellen om van hun ideeën een zakelijke project te maken.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20