Hoe kan ik mijn schulden afbetalen?

 

In het leven van een heleboel mensen loopt het op financieel gebied niet altijd zoals ze dat graag zouden willen. Zo hebben er bijvoorbeeld mensen schulden terwijl ze daar liever zo snel mogelijk van verlost zouden zijn. Om deze mensen te helpen bij het loskomen van de schuld en de eerste stappen te zetten op de weg naar financiële onafhankelijkheid hebben we hieronder een aantal tips en adviezen op een rijtje gezet.

Het maakt hierbij geen verschil of er sprake is van medische rekeningen, studieleningen of een schuld bij een kredietkaartbedrijf, er kan altijd een plan worden gemaakt om je schuld snel af te lossen. Dooreen dergelijk plan worden je schulden immers zichtbaar gemaakt en zal het in de regel een stukje eenvoudiger worden om het probleem zo effectief mogelijk aan te pakken.

Waarom schulden aflossen?

Het is erg belangrijk om opgebouwde schulden zo snel mogelijk af te lossen omdat elke schuld je veel geld zal kosten. Verder kan een schuld er vaak voor zorgen dat je dingen die je graag zou willen doen achterwege moet laten. Daarnaast zal een schuld nog zorgen voor heel veel zorgen, onzekerheid en stress, deze gevoelens zullen op hun beurt je leven op een erg negatieve manier beïnvloeden. Doordat je bijvoorbeeld geen geld meer overhoudt voor leuke dingen met familie of vrienden kun je in een sociaal isolement terechtkomen.

Bovendien zal de last die de schulden met zich meebrengen elke maand opnieuw een bepaalde druk uitoefenen op het budget dat je tot je beschikking hebt. Hoe groter de druk op je budget wordt, hoe groter ook het belang zal worden dat je de schulden snel weet weg te werken. Zeker als je meer dan één schuld open hebt staan, zul je al snel het effect merken als de maandelijkse aflossingen beginnen af te nemen. Op dat ogenblik zul je immers steeds een beetje meer financiële speelruimte krijgen en zal de druk op je budget minder worden.

Indien je schulden niet af zou lossen dan is de kans bovendien aanwezig dat je in een neerwaartse spiraal belandt en op een bepaald moment zelfs door het bomen het bos niet meer ziet. Steeds meer schulden, zeker wanneer deze bij een aantal verschillende bedrijven lopen, kunnen er namelijk voor zorgen dat je financiële administratie onoverzichtelijk wordt en je als gevolg daarvan bepaalde aflossingen over het hoofd gaat zien. De gevolgen kunnen dan erf verstrekkend zijn je leven zelfs helemaal in de war sturen.

Extra inkomsten genereren

Indien je elke maand veel vaste lasten, waaronder ook afbetalingen van schulden vallen, dan ligt het voor de hand dat je probeert om je inkomsten daarop aan te passen. Op die manier kun je immers je inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te brengen. Er zijn een aantal manieren dat je kunt overwegen om je maandelijkse inkomsten mee te vergroten, zoals door:

 • een (extra) baan te nemen,
 • overuren te maken bij je huidige werkgever,
 • bruikbare spullen die je niet meer gebruikt verkopen,
 • verlofdagen inwisselen voor geld.

Helaas is het niet in alle gevallen mogelijk om meer inkomsten te genereren, bijvoorbeeld omdat je niet meer uren kunt gaan werken vanwege de zorg voor kinderen het gebrek aan beschikbare werkzaamheden of een werkgever die je geen ruimer arbeidscontract aan jan bieden. Ook is het natuurlijk mogelijk dat de inkomsten van de verkoop van gebruikte spullen tegenvalt, bijvoorbeeld vanwege het feit dat je een erg verouderde versie van een product aam hebt geboden.

Indien je je creativiteit op een handige manier weet te gebruiken, dan is er zeker een manier te bedenken waarop je extra inkomen kunt genereren. Zelfs als bovenstaande opties niet mogelijk blijken te zijn, kun je vast wel een manier vinden die je extra geld op kan leveren. Soms zul je echter genoegen moeten nemen met kleinere bedragen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan (online) onderzoeken en enquêtes. In de regel zul je wel bereid moeten zijn om (een deel van) je vrije tijd op te offeren voor een paar extra euro’s. Maar ook deze kleine bedragen zullen je budget een beetje verruimen en dat is mooi meegenomen.

Een afbetalingsplan maken

Om snel van je schulden af te komen, is het doen van een aantal extra betalingen essentieel, maar beter nog maak je vooraf een zogenaamd afbetalingsplan zodat je precies weet waar je aan toe bent en hoeveel geld je extra terug kunt betalen aan een schuldeiser. Door dit verstandig aan te pakken zul je al snel schuldenvrij zijn.

Een afbetalingsplan maak je als volgt:

Bereken aan de hand van het verschuldigde bedrag (ook wel de hoofdsom genoemd)en de verschuldigde rente de maandelijkse aflossingstermijnen die je minimaal moet gaan betalen. Deze informatie is een uitstekend hulpmiddel als je meer inzicht wilt krijgen in de openstaande schuld en de aflossingsmogelijkheden ervan. Zo krijgt je immers een beter beeld van de drie pijlers waarop een schuld rust, te weten:

De totale schuld in beeld brengen

Bereken voor elke afzonderlijke schuld die je op hebt gebouwd wat de minimale aflossingstermijnen zijn en hoeveel rente je er uiteindelijk voor moet betalen. Ook is het goed om te weten wat het totaal is van de rente die over de totale schuld haat betalen en wanneer je elke schuld zal zijn afbetaald als je je ook daadwerkelijk aan het opgestelde betalingplan houdt.

Door kleine veranderingen aan te brengen, in bijvoorbeeld de maandelijkse aflossingstermijnen, kun je de diverse mogelijkheden een beetje aftasten en de meest gunstige opties eruit pikken en een plan maken om je schuld optimaal aan te pakken. Al snel zul je merken dat zelfs een beetje extra geld aflossen per maand de schuld drastisch kan verminderen, de looptijd van de schuld aanzienlijk kan verkorten en de totale rentekosten die je over de schuld moet betalen eveneens sterk kunt verminderen. Verder kun je kiezen voor een gewenste looptijd en berekenen wat de hoogte van de maandelijkse betalingen dient te zijn die je zou moeten maken om op tijd schuldenvrij te kunnen zijn.

Voordelen van het aflossingesplan

Op het moment dat je je berekeningen en vergelijkingen hebt gemaakt, dan kun je deze gegevens per schuld verwerken in een samenvattende tabel zodat je deze vervolgens gemakkelijk onderling kunt vergelijken. Voor elke tabel maak je een tabel met twee kolommen waar bij in de ene kolom de resultaten van de huidige manier van aflossingen weergeeft en in de andere kolom de resultaten wanneer je het aflossingsplan zou gaan gebruiken. Op die manier zul je namelijk een goed beeld krijgen van het voordeel dat je kunt behalen als je aan de slag gaat met het opgemaakte aflossingsplan. Door dit alles goed inzichtelijk te maken, zal het ook makkelijker zijn om vorderingen op te merken van de versnelde afbetaling.

Wanneer wordt een overstap naar een andere kredietkaart interessant?

Een handig hulpmiddel dat voor sommige mensen ervoor kan zorgen dat ze eerder schuldenvrij zullen zijn is een kredietkaart waarover tijdelijk geen rentekosten betaald hoeven worden en die wellicht nog een aantal andere gunstiger voorwaarden en tarieven hanteert. Met behulp van deze kaart kun je immers een (deel van) je dure kredietkaartrekening aflossen en daarnaast profiteren van een rentevrije periode (doorgaans gedurende 12 tot 18 maanden). Op het ogenblik dat je een dergelijke kredietkaart verstrekt krijgt, dan is het mogelijk om de rente tijdelijk te elimineren, terwijl de aflossing van je schuld wel gewoon verder gaat. Zo kun je dus sneller de openstaande schuld terugdringen.

Deze manier om sneller je schulden af te betalen, is echter alleen interessant voor de duur van de rentevrije periode. Na deze periode zal immers ook de rente over deze schuld fors zijn. Juist doordat je voor een bepaalde tijd geen rente over een schuld hoeft te betalen, maakt deze manier van afbetalen namelijk zo interessant. Om er zeker van te zijn dat je een kredietkaart aanvraagt die aan deze verwachtingen zal voldoen, dien je van tevoren nauwkeurig de algemene voorwaarden door te nemen en op zoek te gaan naar addertjes onder het gras in de kleine lettertjes van het gebruikscontract. Zo kun je voor een belangrijk deel voorkomen dat je achteraf te maken krijgt met teleurstellingen en vervelende verrassingen.

Andere mogelijkheden om uit de schulden te komen

Zodra een bepaalde schuld, of zelfs meerdere schulden, te overweldigend voor je worden en het lastig voor je is om zonder hulp van buitenaf deze weg te werken, dan zijn er overigens nog een aantal andere mogelijkheden om schuldenvrij te worden. We zullen je de meest gebruikte manieren hieronder laten zien. Welke mogelijkheid je echter ook wilt gaan gebruiken, in alle gevallen geldt dat je er rekening mee moet houden dat deze methoden ook een aantal nadelen kennen. Deze nadelen kunnen zelfs aardig wat impact op je leven hebben. Toch zullen deze opties, zeker voor mensen die diep in de financiële problemen zitten, vaak als een laatst redmiddel worden beschouwd.

Oversluiten van één of meerdere dure schulden

Met het oversluiten (ook wel consolideren) van schulden wordt bedoeld dat je één grotere lening afsluit tegen een lagere rente om deze vervolgens te gebruiken om de bestaande kleinere schuld(en) af ​​te betalen. Deze manier om je schulden aan te pakken, heeft meerdere voordelen, zoals onder andere:

 • Een langere looptijd van deze grotere lening kan de rente ervan drastisch verlagen,
 • Het totale aflossingsbedrag dat je per maand betaald kan eveneens lager worden,
 • Je krijgt wat meer financiële speelruimte.
 • Het is makkelijker om één grote schuld af te lossen, dan meerdere kleine,
 • Je hebt maar met één schuldeiser meer te maken,
 • Je kunt je administratie beter op orde houden,
 • De kans om op tijd te betalen zal toenemen.

Ondanks al deze voordelen zul je er niet aan kunnen ontkomen dat je nog steeds al het geld dat je verschuldigd bent terug moet betalen. Je financiële problemen zullen dan ook niet per direct van de baan zijn en kunnen je zelfs nog een flinke tijd blijven achtervolgen.

Verder zul je, door het spreiden van de terugbetalingen over een langere periode, het effect ervan steeds blijven merken. Elke maand opnieuw zul je immers weer te maken krijgen met de afbetaling, maar ook keer opkeer met de rente die over de nog openstaande schuld zal worden berekend. Door deze manier van aflossen te gebruiken, zul je aan het einde van de looptijd dan ook een hoger bedrag aan leenkosten betaald hebben.

Het oversluiten van schulden kan ook bijzonder veel risico’s met zich meebrengen voor mensen die in ernstige financiële problemen zijn belandt als gevolg van het te veel uitgeven van geld dat ze eigenlijk helemaal niet hebben. Op het ogenblik dat je plotseling weer wat extra ruimte in je budget krijgt, dan kan het namelijk erg verleidelijk zijn om terug te vallen in deze slechte gewoonten en bestaat er een reële kans dat je weer gaat beginnen met het opbouwen van één of meerdere schulden.

Schuldenmanagement en financiële hulpverlening

In bepaalde gevallen kun je er, ondanks verwoede pogingen, toch niet meer zonder deskundige hulp je schulden de baas worden. Gelukkig kun je vandaag de dag bij steeds meer instanties aankloppen voor hulp als het gaat om een verbetering van je financiële situatie en zogenaamde schuldenmanagement. Deze financiële hulpverleners zullen je niet alleen nuttige tips en adviezen geven over het omgaan met geld en hoe je besparingen doorkunt voeren. Ook zal er een soort reddingsplan voor je persoonlijke situaties op worden gesteld en zal er bijvoorbeeld extra geld op een speciale rekening worden gestort. Met dit geld zullen vervolgens alleen maar schulden af worden betaald.

Er zullen tevens onderhandelingen worden gevoerd met schuldeisers over de mogelijkheden om je schuld eenvoudiger af te lossen. Hierbij kun je ondermeer denken aan afbetalingen tegen een lagere rente of kwijtscheldingen van een deel van de betalingen. In de meeste gevallen zal de totale schuldenlast wel wat af kunnen nemen, maar vrijwel nooit volledig verdwijnen. Dus ook als je hulp hebt gezocht voor je financiële problemen, dan zul je nog een bepaald bedrag terug moeten betalen voordat je je schuldenvrij mag noemen.

De belangrijkste voordelen van schuldenmanagement en financiële hulpverlening zijn in de regel hetzelfde als van het oversluiten van schulden: Vaak ga je namelijk kleinere bedragen aflossen per maand en je zul je weer beter in staat zijn om je administratie op orde te houden. Ook de externe hulp tijdens het proces om schuldenvrij te worden, kan je dikwijls erg veel verlichting geven. Je hoeft immers niet meer voortdurend telefoontjes te plegen, mails en brieven te schrijven naar, maar deze ook niet te ontvangen van, de schuldeisers.

Hulp van familie of vrienden

Financiële problemen, en dus ook het hebben van schulden, is voor een heleboel mensen niets iets dat gemakkelijk besproken wordt met familie of vrienden, Toch zijn het regelmatig deze mensen die je op de meest uiteenlopende manieren kunnen helpen om uit de schulden te komen. Je hoeft dus niet direct een familielid of goede vriend om geld te vragen, maar in de regel kan het bespreken van je problemen al voor de nodige verlichting zorgen.

Verder weten twee personen vaak meer dan één en kan een naaste je goede raad geven waardoor je je schulden eerder af weet te lossen of waardoor je niet in bepaalde valkuilenzult stappen als je met bepaalde aflossingsmogelijkheden aan de slag gaat. In een groot aantal gevallen kunnen zogenaamde ervaringsdeskundigen je dan ook prima adviseren en op die manier voorkomen dat je dezelfde fouten maakt als zij. Bij het aflossen van schulden liggen er immers een heleboel obstakels op je weg die je bovenal vaak veel extra geld kunnen kosten.

Door je schulden voor je familie en vrienden, en zelfs vaak ook voor jezelf, verborgen te houden, kun je het jezelf extra lastig maken. Je verspeelt op die manier immers de kans dat een ander je goede adviezen en tips kan geven waarmee je de schulden eenvoudiger af kunt betalen, of waarmee je de druk van deze schulden enigszins kunt verlichten. Met andere woorden: door je schulden voor de buitenwereld te verbergen, zul je doorgaans onnodig lang verstoken blijven van de juiste hulp en dus het snel en effectief wegwerken van de openstaande leensom.

Naweeën van schulden

Het wegwerken van schulden, zelfs als je hierbij hulp in de arm hebt genomen, kan vaak meerdere jaren duren. Om die reden is het zaak dat je de discipline op kunt brengen om niet vroegtijdig af te haken of toe te geven aan allerlei verleidingen en zo weer terug te vallen in je oude uitgavenpatroon. Je kunt ook je volledige vertrouwen geven aan een deskundige op het gebied van schuldenbeheersing die je gaat helpen om uit deze zeer precaire financiële situatie te komen. Er kunnen echter wel een aantal voorwaarden worden gesteld aan deze vorm van hulpverlening. Denk maar eens aan het verbod om nieuw krediet aan te vragen voor de duur dat je nog wordt bijgestaan door deze hulpverlener.

Bovendien zul je, en dat is misschien wel het grootste nadeel, dat een ander de regie in handen heeft. Onder normale omstandigheden zou je immers zelf je betalingen doen. Ook heb je geen enkele invloed meer tijdens de onderhandelingen die worden gevoerd met de partijen die je nog geld verschuldigd bent. Je kunt bijvoorbeeld niet aangeven dat je op een bepaald ogenblik met de onderhandelingen wilt stoppen, of dat je liever een andere schuldenregeling wilt gaan toepassen. Ook zal de onderhandelaar in jou naam toestemmen als een bepaalde schikking wordt gedaan door een schuldeiser, terwijl je hier eigenlijk niet mee akkoord bent. Je hebt in dit geval echter weinig keus en moet dus wel meegaan in deze afspraken omdat anders het afbetalingsplan teniet zal worden gedaan.

Een schikking treffen met schuldeisers

In bepaalde gevallen zullen schuldeisers bereid zijn om een schikking met je te treffen. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat je een bepaald bedrag dient af te lossen, dit is lager dan het oorspronkelijke schuldbedrag, om schuldenvrij te worden verklaard. Aan deze schikking zullen in de regel wel een aantal voorwaarden zijn verboden. Zo kunnen schuldeisers bijvoorbeeld van je verlangen dat je voor een bepaalde periode geen klant meer bij hen wordt.

Een ander nadeel is dat veelfinanciële hulpverleners een deel van het bedrag, dat door de schikking is kwijtgescholden, als compensatie voor hun diensten in rekening zullen brengen. Het uiteindelijke bedrag dat je moet gaan betalen, zal daardoor alsnog behoorlijk groot zijn. Vaak zul je op deze manier dan ook nog een lange periode aan de schuld herinnerd worden, al zal de maandelijkse lastendruk soms erg hoog zijn. Deze vorm van financiële hulpverlening betekent dus niet per definitie dat je ook gemakkelijk je hoofd boven water kunt houden.

Faillissement als gevolg van schulden

Indien je je schulden op een drastisch manier wilt regelen, kan een persoonlijk faillissement wellicht ook door je hoofd spoken. Een belangrijk voordeel van een faillissement is dat het een nieuwe start voor je kan betekenen. Je zult dan immers geen openstaande schulden meer af hoeven te lossen en dus ook geen aanmaningen of betalingsherinneringen van schuldeisers, en zelfs geen deurwaarders, meer hoeven te verwachten. Maar afhankelijk van het soort faillissement en je persoonlijke situatie loop je wel een zekere kans dat je niet al je eigendommen of andere belangrijke bezittingen voorgoed te verliezen.

Een faillissement eist in een groot aantal gevallen dan ook een hoge tol:

 • je kredietscore zal er voor de duur van een lange tijd nadelig door worden beïnvloed,
 • het kan veel problemen geven als je een nieuwe ​​lening af wilt sluiten,
 • een hypotheek afsluiten om een eigen huis te kopen is doorgaans ook niet meer mogelijk,
 • zelfs de aanvraag van een kredietkaart kan onmogelijk worden.

Maar niet alleen in de financiële wereld heeft een faillissement ernstige gevolgen, ook daar buiten kun je er in verschillende situaties negatief mee worden geconfronteerd, bijvoorbeeld als:

 • een verhuurder of werkgever het faillissement als een smet zullen gaan zien. Een nieuwe woning, of een nieuwe baan, vinden kan dan erg lastig worden
 • een faillissement zal in sommige situaties er niet voor zorgen data je weer met een schone lei kunt beginnen, zoals wanneer je een studielening open hebt staan, achterstallige betalingen hebben bij de belastingdienst of andere niet kwijt te schelden schulden op hebt gebouwd.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20