Hoe kan ik investeren in een bedrijf met weinig geld?

Een groot deel van het vroege succes in het leven van sommige mensen is te danken aan het oprichten en beheren van investeringen in kleine bedrijven. Dergelijke investeringen zullen hen immers in staat stellen om verder uit te groeien en een geldstroom teweegbrengen naar de financiering van andere investeringen. Ondernemerschap is voor veel van deze mensen een deel van zowel hun leven, maar ook van het leven van hun gezin. In bepaalde gevallen is dit zelfs als generaties lang zo. 

Een lange succesvolle voorgeschiedenis zegt vaak voldoende

Op het moment dat je de stamboom van veel van deze mensen zou bestuderen, dan zul je al snel tot de ontdekking komen dat verschillende leden van de familie alles van de grond af op hebben gebouwd. Niemand is er meestal van de ene op de andere dag eigenaar geworden van een succesvol bedrijf, maar doorgaans begonnen in een kale bedrijfsruimte. Kleine bedrijven werden, zeker in het verleden, gezien als heuse geldmachines. Wanneer je een dergelijk geschenk in je schoot geworpen kreeg dan was het zaak om er goed voor te zorgen om voor de rest van je leven te kunnen genieten van een financiële onafhankelijkheid en een aanzienlijk hogere levensstandaard dan die veel mensen in de omgeving erop nahielden. Vandaag de dag is dit nog steeds het geval en kun je door middel van geld beleggen in aandelen je mentaliteit als eigenaar van een bedrijf verder vergroten. Je kunt een klein deel van een bedrijf kopen om het vervolgens te laten beheren door iemand anders en zelf de vruchten plukken van (een deel van) de gemaakte winst.

Voor een juiste persoonlijkheid, die beschikt over de juiste soort vaardigheden, het meest geschikte temperament en een goed risicoprofiel, kan een investering in een klein bedrijf één van de meer winstgevende investeringen zijn die hij, of zij, zal doen in het leven. Over het algemeen zijn er slechts drie methoden waarmee je een winst in netto vermogen kan ervaren ten aanzien van een zelfstandige onderneming. Deze drie bronnen om vermogen mee te genereren is essentieel omdat te vaak beginnende investeerders een sprong in het diepe wagen door in te gaan op een potentiële kans zonder zich eerst een duidelijk beeld te vormen van de manier waarop zij de financiële voordelen willen binnenhalen. Het gevolg is echter dat ze overwerkt zullen raken en in bepaalde gevallen zichzelf helemaal ruineren.

Het salaris dat je jezelf betaalt

De eerste bron van inkomsten van een investering in een kleine onderneming is het salaris dat je je zelf toebedeeld voor het werk dat je voor het bedrijf uitvoert. Voor een groot aantal investeerders in kleine bedrijven, zal de onderneming nooit meer dan genoeg geld voor hen, en hun gezin, kunnen genereren. Hier zal pas verandering in komen als de salarissen van het bedrijf overgenomen worden en het werk dat door een investeerder is verricht op de loonlijst wordt opgenomen.

Hoewel dit als een succes op zich gezien kan worden, als je een loopbaan op hebt gebouwd en je alleen maar te voldoen aan je eigen voorwaarden, dan wil dit niet zeggen dat kleine bedrijven niet per se een investering wil gaan doen in stadium. In plaats daarvan hebben de oprichters van een dergelijk bedrijfje in wezen een baan voor zichzelf gecreëerd, wat een aantal specifieke voor- en nadelen met zich mee zal brengen voor de zelfstandige ondernemer. Deze verspreiding over de payroll kunnen echter het totale vermogen van de onderneming beperken tijdens de groei en tevens verklaren waarom een heleboel kleine bedrijven nooit in staat zullen zijn om verder te groeien dan slechts één locatie, of meer dan een paar honderdduizend euro in de verkoop te gooien. Het is niet ongebruikelijk voor meer succesvolle kleine bedrijven om te beginnen als parttime ondernemingen, waarbij de oprichters in staat zijn om hun dagelijkse werk voort te blijven zetten totdat de onderneming groot genoeg is geworden om hun salarisbehoeften te kunnen ondersteunen.

Zodra een klein bedrijf de structuur aan heeft genomen van een naamloze vennootschap, dan is het aan de oprichters om slaris te gaan rekenen voor de door hen geleverde inspanningen. Vanaf dit moment kan dit salaris in de boekhouding op worden genomen onder de afschrijving “gegarandeerde betalingen”. Gegarandeerde betalingen hebben op hun beurt weer een aantal unieke consequenties op fiscale- en financieel overzicht van de onderneming.

Uitkering van de winst van een bedrijf

De tweede bron van inkomsten bij een investering in een kleine onderneming bestaat uit de uitkering van winsten uit het bedrijf. Zodra een kleine investering in het bedrijfsleven succesvol zijn verlopen, is er voor de eigenaren nog, bovenop en buiten de lonen om, een zeker bedrag aan winst op te strijken. De eigenaren kunnen vervolgens zelf besluiten om deze winst te herinvesteren in een toekomstige uitbreiding, of dit geld uit laten keren in de vorm van dividend (als er sprake is van een vennootschap), een uitkering (als een vennootschap een beperkte aansprakelijkheid kent of het een commanditaire vennootschap betreft) of een gelijkspelen (wanneer het een eenmanszaak betreft). Ook kan het geld in het privéleven worden gebruikt om bijvoorbeeld een zeker spaargeld op te bouwen, andere beleggingen uit te voeren, zoals in aandelen, obligaties of vastgoed, het afbetalen van openstaande schulden, de levensstandaard upgraden of geld geven aan een goed doel.

Of een investeerder in een klein bedrijf, of ongeacht welke andere investeerder, besluit om het ontvangen dividend te gaan herinvesteren, dan kan dat een enorm effect hebben op zijn, of haar, uiteindelijk netto vermogen. Er is echter nooit sprake van een goede of foute actie in dit geval. Op het ogenblik dat je de wens hebt om nu een beter leven te willen leiden en meer welvaart in de toekomst te aanvaarden, kan het gebruiken van dividenden een verstandige manier van handelen zijn.

Wanneer je echter liever over meer geld wilt beschikken in de toekomst, en je bereid bent om extra vermogen te riskeren om dit doel te bereiken, dan is een herbelegging van dividenden ook een slimme zet. In ieder geval zullen, als je nog een baan hebt, dividenden van de winst de tweede meest voorkomende vermogensbron zijn voor investeerders in kleine ondernemingen.

Geactiveerde inkomsten door de verkoop van het bedrijf

De derde bron van inkomsten van een investering in een klein bedrijf zijn de geactiveerde inkomsten door de verkoop ervan. Zodra een bedrijf is gegroeid dan kan het vermogen van een kleine onderneming een aantrekkelijk bezit zijn worden voor externe investeerders. Indien dat het geval is, kunnen deze beleggers aanbieden aan het bedrijf te kopen. Op enkele uitzonderingen na zal voor een operationeel bedrijf een goed rendement de belangrijkste vermogensbron zijn waarmee dit eigen vermogen krachtig genoeg is om de winst te boeken, in plaats van de activa het evenwicht bepaalt. Zo zullen bijvoorbeeld, machines in een fabriek niet veel waard zijn op het moment dat deze worden gekocht op de liquidatie markt, maar zodra deze een onderdeel vormen van een lopende onderneming dat grote winsten maakt, zullen ze erg waardevol zijn.

Beleggers zullen kijken naar de winst van het bedrijf in vergelijking tot de groei, de schulden, en de economie van de betreffende sector als geheel. Op het ogenblik dat deze zaken aantrekkelijk zijn, dan zijn ze vaak van invloed op de taxatie en zal de winststroom gunstig worden beïnvloed. Dit is het equivalent van de prijswinstverhouding, een term die je vast en zeker veel gaat horen op de aandelenmarkt. Zo zou een bedrijf dat 1.000.000 euro per jaar aan winst verdient redelijkerwijs verkocht moeten kunnen worden voor 10.000.000 of zelfs 15.000.000 euro. Deze bedragen van de winstwaarde van het bedrijf dienen dan echter wel met een hoofdletter geschreven te worden.  

Sommige eigenaren van kleine bedrijven zullen echter nieuwe ondernemingen op gaan zetten met als enig doel om te groeien totdat de gemaakte winst kan worden geactiveerd en de onderneming verkocht kan worden. Dit fenomeen staat in de financiële wereld bekend als een “liquiditeitsgebeurtenis”. Er zijn zelfs speciale soorten beleggers die zich juist gaan richten op dit soort toegespitste beleggingsstrategieën. Bepaalde investeerders kopen opbloeiende bedrijven terug in de hoop het later weer te kunnen verkopen aan een gevestigde speler op een markt.

Enkele andere manieren om te profiteren van een investering in een klein bedrijf

Er zijn een handjevol andere methoden om geld te slaan uit een kleine investering binnen het bedrijfsleven die verder gaan dan de standaard drie we eerder al aan de orde hebben laten komen. Een bijzonder populaire techniek voor de familie die het bedrijf heeft gesticht is om vastgoed aan te kopen en vervolgens de faciliteiten te verhuren aan het bedrijf. Veel van de meest succesvolle beursgenoteerde verkoopbedrijven, die begonnen zijn als kleine winkeltjes worden nog steeds bestuurd door de families die vastgoed verhuren aan de onderneming die de zaak gebruikt. Hiervoor ontvangen ze uiteraard huurinkomsten. 

Dit kan een slimme manier zijn om het vermogen in handen van de oprichters van het bedrijf te houden, in plaats van het de verhuurders binnen te laten halen. Voorwaarde is echter wel dat de deals eerlijk worden gesloten, zo kunnen er bijvoorbeeld, afspraken worden gemaakt op basis van markthuren waardoor de voorwaarden vergelijkbaar zijn met andere, soortgelijke kenmerken, en de huurovereenkomst dient eveneens een redelijke looptijd te hebben. Er zijn zelfs ingewikkelde manieren om een structuur zodanig aan te brengen dat er weinig, of geen, belastingen betaald hoeven te worden over deze alternatieve bronnen van inkomsten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20