Hitte stuwt kostprijs bouwmaterialen omhoog

Leveranciers van bouwmaterialen zijn genoodzaakt een extra droogtetoeslag aan te rekenen, weet De Tijd. Het lage waterpeil in de Rijn is de boosdoener.

De Rijn geldt als een cruciale transportweg om bouwmaterialen uit Zwitserland en Duitsland naar België en Nederland te brengen. Een belangrijk onderdeel van de contracten met rederijen gaat over de vergoeding voor laagwaterkosten. Als het waterpeil te laag ligt, kunnen zij hun schepen niet helemaal volladen. Een toeslag om de verhoogde transportkosten te dekken, is dan het gevolg.

De aan- en verkoopverantwoordelijke van Groep Van Pelt, een van de grootste Vlaamse handelaars in bouwmaterialen, geeft een voorbeeld. ‘We hebben een schip van 4.000 ton, maar door het lage water kan het nog maximaal een vracht van 2.500 ton meenemen’, zegt Kris Rademakers in de krant. Voor de levering van rivierzand of grind gaat het bijvoorbeeld om een laagwatertoeslag van iets minder dan een halve euro per ton.

Grof geld

Niet alle groothandelaars kunnen de toeslagen zelf dragen, maar velen proberen dat in grote mate te doen. ‘Tot op heden zijn we erin geslaagd om u de kosten verbonden aan de verlaging van het waterpeil slechts beperkt te moeten doorrekenen. Dit door enerzijds te zoeken naar alternatieven, en anderzijds door constructief overleg met onze schippers’, staat te lezen in een klantenmededeling van de Antwerpse leverancier Satic-Minerva.

Toch is de situatie in het Rijngebied nog niet zo nijpend als in het najaar van 2018. Toen lag het waterniveau zo laag dat het scheepsvervoer op bepaalde plaatsen nagenoeg stillag en fabrieken moesten sluiten. Voor de enkele transporten die nog konden doorgaan, werd grof geld betaald. In zo’n geval ruimen de contracten namelijk plaats voor vrije onderhandelingen en dus forse toeslagen. Bepaalde leveranciers vrezen voor zo’n situatie in het najaar, als gevolg van het huidige zomerse klimaat.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20