Het spook van een pasjessamenleving waart door Europa

Verschillende EU-lidstaten zijn bezig met de invoering van coronapassen die vereist zouden worden bij een bezoek aan restaurants, cafés, musea, bioscopen en evenementen. Euronews maakte verleden week een overzicht en telt maar liefst 13 EU-lidstaten die dergelijke maatregelen invoerden.

In Duitsland zou Angela Merkel zelfs zo ver willen gaan dat bij een bepaald niveau van besmettingen of ziekenhuisopnames, niet-gevaccineerden zelfs helemaal niet meer welkom zouden zijn in de horeca, op binnenevenementen of bij de kapper. Ook bij ons zou Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke – toch nooit helemaal ex-Trotskist geworden – naar verluidt voorstander zijn van zo’n maatregel, die verregaande beperkingen met zich meebrengt op het dagelijkse leven.

Het argument is dat zo’n pasjes nodig zijn omwille van de meer besmettelijke Delta-variant van Covid en het feit dat heel wat mensen nog steeds niet zijn gevaccineerd. Ook zouden gevaccineerden nog steeds de Delta-variant kunnen doorgeven, al is die mogelijkheid wel 50 procent lager dan voor niet-gevaccineerden, volgens Israëlische data.

Nochtans is nu wel aangetoond dat vaccinatie ervoor zorgt dat men voor meer dan 90 procent beschermd is tegen hospitalisatie als gevolg van Covid en dat volledig gevaccineerden wel drie keer minder kans hebben om nog te worden besmet. Dit is ook zichtbaar in het Verenigd Koninkrijk, waar gelijkaardige besmettingscijfers in de zomers van 2020 en 2021 niettemin tot 85 procent minder gehospitaliseerden hebben geleid.

Nog volgens Israëlische data vormen gevaccineerden die in januari hun twee Pfizer-prikken kregen dubbel zo veel van de – zeldzame – gevallen van gevaccineerden die toch Covid opliepen in vergelijking met zij die in maart hun twee Pfizer-prikken kregen. Met andere woorden: na een tijdje blijkt het vaccin toch minder werkzaam te worden – iets dat volop voorspeld was en daarom niet kan dienen als anti-vaccin-argument.

Om die reden gaat men nu in het VK, Frankrijk en Duitsland, met zogenaamde “vaccin-boosters” beginnen. In Israël kregen 45.000 Israëliërs zelfs al zo’n derde vaccinprik. Daarbij zijn het in de eerste plaats oudere en zwakkere mensen die de kans krijgen op een derde prik. Dat lijkt een veel betere aanpak dan het opleggen van allerlei restricties en het creëren van extra rompslomp.

Geen pasjessamenleving, a.u.b.

Het is wel zo dat er in uitzonderlijke gevallen ook mensen zijn die niet gevaccineerd kunnen worden om medische redenen, maar hoe onfair het ook is voor hen, het zou nog veel onrechtvaardiger zijn om iedereen in het keurslijf van een “pasjessamenleving” te duwen.

Tot nu toe blijkt het vaccin goed te werken, en zo lang iedereen de kans heeft gehad om zich in te enten, is er geen enkele reden om niet-gevaccineerden de toegang te gaan beperken tot allerlei events of hen te gaan pijnigen met allerlei verplichtingen.

Dit staat uiteraard los van de complexe discussie over verplichte vaccinering voor zorgpersoneel en in welke mate de overheid of werkgevers dit kunnen eisen, ook al gooien sommige tegenstanders van de pasjessamenleving het allemaal op een hoop.

Een redelijke beperking zou dan wel weer kunnen zijn om reisbeperkingen op te blijven leggen aan landen met veel Covid, al is het maar om de niet-gevaccineerden bij ons te beschermen.  

De sinistere rol van het “Europees coronacertificaat”

Zonder het “Europees coronacertificaat” zou het voor Europese lidstaten allicht veel moeilijker zijn om allerlei beperkingen via coronapassen te gaan invoeren, want het “Europees coronacertificaat” geldt in vele van de 13 lidstaten eenvoudigweg als coronapas.

Het was uiteraard te denken dat het niet lang zou duren dat een systeem dat misschien nog kan worden verdedigd voor reizen snel voor binnenlands gebruik zou worden ingezet. Net zoals EU-lidstaten echter extra voorwaarden kunnen toevoegen dan diegene die gelden om zo’n “Europees coronacertificaat” te verkrijgen, is dat laatste ook niet overal voldoende om een binnenlandse coronapas te krijgen.

In tussenperiodes – waarbij nog niet iedereen de kans kreeg om zich te vaccineren of waarbij er een virusvariant is waarvan men niet helemaal zeker is dat de vaccins er wel goed tegen werken – kan men bepaalde beperkingen wellicht nog rechtvaardigen, maar we komen binnenkort aan het punt waar iedereen de kans op een vaccin heeft gekregen, terwijl het alsmaar duidelijker is dat het vaccin effectief werkt, al krijgen ouderen die het iets te lang geleden kregen wel beter een derde prik.

Op dat punt is de coronacrisis in feite over. Dan kan het wel nog zijn dat er heel wat mensen in het ziekenhuis belanden, maar als dat het gevolg is van het weigeren van een vaccin, kan men daar de hele samenleving niet voor laten blijven opdraaien.


De auteur Pieter Cleppe is hoofdredacteur van BrusselsReport, een nieuwe webstek die zich richt op nieuws en analyse met betrekking tot EU-politiek.

Twitter: @pietercleppe

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20