Het nieuwe programma van SpaceX kan de wereld verbeteren, en brengt ons dichter bij Mars

SpaceX-CEO Elon Musk heeft zojuist de lancering aangekondigd van een nieuw programma om koolstofdioxide uit de atmosfeer van de aarde te zuiveren en te gebruiken als brandstof voor zijn raketten. Het programma moet bijdragen aan een beter imago van de onderneming bij milieuactivisten.

Het ligt behoorlijk voor de hand dat ruimtevaart veel vervuiling veroorzaakt. Een probleem dat in de loop der jaren is toegenomen, met de toename van particuliere ruimtevaartbedrijven en de ontwikkeling van ruimtetoerisme. Een markt die zwaar bekritiseerd wordt omwille van zijn impact op het milieu. Voor dit probleem heeft SpaceX misschien een oplossing gevonden.

Exploitatie van kooldioxide

Elon Musk vertelde op Twitter dat zijn ruimtevaartbedrijf een nieuw programma lanceert om kooldioxide uit de atmosfeer van de aarde te halen om te gebruiken als brandstof voor zijn raketten. Raketten gebruiken paraffine om te vliegen, een brandstof die CO2, het belangrijkste broeikasgas, en andere chemicaliën in de atmosfeer doet vrijkomen.

Voorlopig heeft de excentrieke Musk nog geen verdere details gegeven over dit nieuwe programma, maar het idee om CO2 uit de atmosfeer om te zetten in brandstof – door het methaan dat het bevat te onttrekken via een proces dat een bepaalde hoeveelheid energie vereist – is verre van nieuw. Veel onderzoekers hebben zich er al mee beziggehouden en er zijn zelfs al verschillende concepten ontwikkeld.

Vaak gaat het om veelbelovende oplossingen, die de vervuiling op aarde daadwerkelijk zouden verminderen. Het gebruik van CO2 als brandstof zou dan betekenen dat het niveau ervan in de lucht wordt verlaagd, maar vooral dat het gebruik van vervuilende brandstoffen wordt vermeden.

Het valt nog te bezien hoe SpaceX dit in de praktijk zal brengen en of deze “groene” oplossing ook echt zo zal zijn. De winning, de omzetting en het verbruik van CO2 in brandstof kan inderdaad verontreinigend blijken te zijn. Het is gemakkelijk voor te stellen dat het nog jaren zal duren voordat de onderneming een doeltreffende oplossing heeft gevonden en deze in haar raketten heeft geïntegreerd.

Nuttig voor de verovering van Mars?

In reactie op zijn eigen tweet zei Elon Musk dat het nieuwe project van SpaceX nuttig zou zijn voor de verovering van Mars. Ook hier ging hij niet verder op in, maar we kunnen ons voorstellen dat de ontwikkeling van een nieuw raketbrandstofsysteem zal worden gebruikt om technologieën te ontwikkelen die ooit de rode planeet zullen bereiken. (lp)  

Meer