Het Engelse voetbal krijgt een speciale toezichthouder

De Engelse voetbalcompetitie moet een eigen toezichthouder krijgen. Dat staat in een rapport dat een commissie voor een reorganisatie van de Engelse voetbalcompetitie heeft opgesteld. De Britse regering heeft al gezegd in principe de oprichting van een Independent Regulator for English Football (IREF) te ondersteunen.

In het rapport wordt tevens geopperd dat supporters van de professionele voetbalclubs in Engeland bij belangrijke beslissingen die door de eigenaars zouden worden genomen, een vetorecht – in de vorm van een gouden aandeel – zouden krijgen.

Financiële gezondheid

“Dat vetorecht zou de supporters inspraak kunnen bezorgen bij beslissingen die een grote impact op de toekomst van hun club zouden kunnen hebben”, wordt in het rapport opgemerkt. “Op die manier zouden de fans zich kunnen verzetten tegen pogingen van hun eigenaars om afzonderlijke competities op te zetten, de thuisbasis van de club te verhuizen of de clubkleuren te veranderen.”

De IREF moet volgens het rapport tevens waken over de financiële gezondheid van de clubs. Ook wordt aangestuurd op de introductie van een transfer-belasting. De inkomsten uit die heffingen zouden worden gebruikt om het voetbal aan de basis en de lagere afdelingen van de competitie te ondersteunen.

“Gezien de enorme rijkdom aan de top van het voetbal, de aanhoudende investeringsniveaus en de groei van de inkomsten uit internationale uitzendrechten, is het niet onredelijk te vragen dat de Premier League de bredere Engelse voetbalwereld zou steunen”, merkt de commissie op.

Er wordt daarbij gewezen naar rapporten van analisten, die hebben berekend dat de Engelse voetbalclubs de voorbije vijf jaar aan transfers van spelers 9,9 miljard pond hebben uitgegeven.

“Met een heffing van 10 procent op die transfers – met uitzondering van spelers uit de lagere afdelingen van de Engelse voetbalcompetitie – zou op die manier jaarlijks een bedrag van ongeveer 160 miljoen pond kunnen vrijkomen voor de ondersteuning van de brede Engelse voetbalsport”, wordt er aangevoerd.

“Dit zou voor het Engelse voetbal een echte game-changer kunnen worden.” Over het niveau van de voorgestelde heffing werden in het rapport geen concrete uitspraken gedaan. 

De clubs uit de vijf hoogste competities van het Engelse voetbal zouden van de IREF bovendien een vergunning moeten krijgen om actief te kunnen blijven.

“Daarbij zouden de club op geregelde tijdstippen hun financiële leefbaarheid moeten aantonen en bovendien ook de geschiktheid van hun eigenaars en bestuurders moeten bewijzen”, merkt de commissie op. “Potentiële eigenaars en bestuurders zouden daarbij aan een integriteitstest worden onderworpen om te garanderen dat de Engelse clubs door mensen met een onberispelijke reputatie worden geleid.”

Mensenrechten

Het rapport specifieerde niet of bij die tests ook problemen rond mensenrechten zouden kunnen worden besproken. Dat was nochtans een vraag van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International naar aanleiding van de controverses die waren ontstaan bij de overname van FC Newcastle door een consortium rond het Public Investment Fund (PIF) uit Saoedi-Arabië.

De bestuurders van de clubs zouden jaarlijks aan een test worden onderworpen. Voor de eigenaars zou een driejaarlijkse evaluatie worden voorzien. De resultaten van de tests zouden vervolgens worden gepubliceerd.

Ook wanneer eigenaars tot nieuwe financiële injecties in hun clubs zouden beslissen, zou een goedkeuring van de IREF noodzakelijk zijn. “Op die manier kan worden voorkomen dat deze personen individuele clubs zouden kunnen destabiliseren of competities zouden kunnen verstoren”, wordt in het rapport opgemerkt.

In totaal worden in het rapport 47 aanbevelingen naar voor gebracht. Het document kwam tot stand na een raadpleging van supporters van 130 Engelse voetbalclubs.

De Britse regering had een doorlichting van het Engelse voetbal beloofd bij de algemene verkiezingen twee jaar geleden. Daarbij was ook uitdrukkelijk aangegeven dat de supporters bij de evaluatie zouden worden betrokken.

Rechtstreekse aanleiding voor initiatief was het faillissement en het verdwijnen van FC Bury, een club met een lange geschiedenis, die tot twee jaar geleden in de Engelse vierde klasse uitkwam. Het rapport kwam tot stand onder leiding van Tracey Crouch, voormalig Brits minister van Sport.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20