Grote Moskee van Brussel dwingt jonge imams één wereldvisie op: de Saoedi-Arabische

“De opleiding islamitische godsdienst in de Arabische sectie van het Islamitische en Cultureel Centrum van België (ICCB) is in niets aangepast aan het Belgische of Europese kader. De teksten steunen op salafistische ideeën en doctrines die naast de fundamentele grondwettelijke  rechten en vrijheden ook elke andere levenswijze verwerpen.”

Dat staat te lezen in een een vertrouwelijk document van het Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Dreiging (OCAD), waarin een evaluatie wordt gemaakt van de dreiging die uitgaat van de opleiding voor imams en professoren in de islamitische godsdienst in België.

Jean-Pierre Martin, een journalist van de Franstalige omroep RTL, kon de hand leggen op het document, dat 36 pagina’s telt en werd opgesteld op vraag van de parlementaire commissie die onderzoek voert naar de terreuraanslagen van 22 maart 2016. Die onderzoekscommissie meldde in oktober vorig jaar al concreet te bekijken hoe ze de concessie van de Grote Moskee in Brussel kunnen afnemen.

De Grote Moskee van Brussel, waar het ICCB is gevestigd, moet volgens Martin als hoofdschuldige voor de verspreiding van een radicaal gedachtengoed worden aangewezen. “De moslims die in de jaren ’70 van vorige eeuw naar België kwamen beleden een gans andere islam”, zegt hij. “Het is Saoedi-Arabië dat het radicalisme heeft opgedrongen.”

De weg van de gewapende jihad

Een van de boeken die in de opleiding wordt aangereikt is Minhâj Al-Muslim (La voie du musulman), dat in Brussel vrij te koop is.

Het belangrijkste hoofdstuk in dat boek is gewijd aan de gewapende jihad. Een ander boek dat in de cursus wordt behandeld is van de hand van Abd al Hadi al-Masri, een leerling van Osama bin Laden en de protégé van de huidige leider van de terreurgroep Al Qaeda.

Radicalisme, vreemdelingenhaat en jodenhaat troef

Nog volgens het OCAD blijven in de bibliotheken van talrijke moskeeën en islamitische centra in België “handleidingen en teksten beschikbaar die problematisch moeten worden geacht op vlak van samenzweringstheorieën, belediging van andersdenkenden, radicalisme, vreemdelingenhaat en jodenhaat.”

Toch ziet het OCAD ook een lichtpunt in “een nieuwe generatie jonge imams en theologen, die, hoewel nog sterk beperkt in aantal, de islam wil onderwijzen op een proactieve en aan aan deze tijd aangepaste manier.”

De conclusie blijft volgens Martin nog altijd dezelfde: al 40 jaar dringt de Grote Moskee van Brussel één visie op de wereld op: die van Saoedi-Arabië.

De Grote Moskee van Brussel:  ‘de Vuurtoren van de islam in Europa’ 

Een fenomeen dat in 2015 al door de Belgische en tot de islam bekeerde islamoloog Michaël Privot werd bevestigd. Volgens hem is de salafistische gedachte sterk verankerd bij de Brusselse moslimbevolking.

Sinds het begin van de jaren 1960 financierde Saoedi Arabië er de opening van de Grote Moskee en van een islamitisch cultureel centrum. Saoedi-Arabië benoemt er de verantwoordelijken en verspreidt er de wahabistische gedachte, die een ultra-orthodoxe islam uit de zevende eeuw verdedigt.  De Grote Moskee zou ‘de Vuurtoren van de islam in Europa’ worden, aldus de Saoedi’s.

De Saoedi’s geven jonge Belgische moslims gratis studiebeurzen in Medina. Uit documenten van Wikileaks bleek in juni dat België al in 2012 bij de Saoedi’s zijn bezorgdheid uitte omtrent het integrisme dat binnen de Grote Moskee wordt gepromoot.

Aan de basis van de vriendschap tussen het Huis van Saoed en ons land ligt opmerkelijk genoeg wijlen koning Boudewijn.


© EPA

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20