Groei Europees intermodaal vervoer plots afgebroken

De activiteiten van het Europese intermodaal vervoer – waarbij vrachtwagen en trein worden gecombineerd – hebben voor de eerste keer in anderhalf jaar een inkrimping gekend. Dat blijkt uit een rapport van de Union Internationale pour le transport combiné Rail-Route (UIRR), de sectorfederatie voor het intermodaal vervoer.

Er moest immers worden vastgesteld dat de sector tijdens het tweede kwartaal 0,46 procent minder volumes vervoerde dan dezelfde periode vorig jaar. Met deze inkrimping komt voor de sector een einde aan een groeiperiode van zes kwartalen die na de uitbraak van de coronacrisis kon worden gemeld.

Emissies

Bij het intermodaal vervoer wordt het grootste deel van de trafiek verzekerd door de trein, aan het begin en het einde van het traject door vrachtwagentransport aangevuld. Deze aanpak wordt bestempeld als een belangrijke strategie om de emissies van de transportsector in Europa te beperken.

Het voorbije anderhalf jaar liet het intermodaal vervoer een onafgebroken groei optekenen. De sectorfederatie merkt daarbij op dat de activiteit tijdens die periode een sterkere groei heeft laten optekenen dan het spoorvervoer op zichzelf.

“Het tweede kwartaal van dit jaar liet echter een teruggang zien”, merkt Ralf-Charley Schultze, voorzitter van de transportfederatie, op. “De inkrimping blijft weliswaar bescheiden, maar voor de eerste keer in zes kwartalen kon geen positieve ontwikkeling worden gemeld.”

“Dit staat in schril contrast met de succesvolle periode die de sector vorig jaar optekende en toen een historische recordgroei van 11 procent kon worden gemeld. Die prestaties zal het Europese intermodaal vervoer dit jaar wellicht niet kunnen herhalen.”

Uitdagingen

De sectororganisatie wijst op operationele uitdagingen als belangrijkste oorzaak van de daling. “Aanzienlijke operationele problemen ondermijnen de kwaliteitsprestaties van het gecombineerd vervoer”, betoogt Schultze daarbij.

“Dat leidt tot aanzienlijke vertragingen, belangrijk capaciteitsverlies en twijfels over de betrouwbaarheid. Aanbieders van intermodaal vervoer krijgen vaak te horen dat ze met de situatie moeten leren omgaan, aangezien het regelgevingskader in de meeste lidstaten van de Europese Unie geen effectieve crisisbeheersing toelaat.”

“Zonder efficiënte ingrepen zullen de verstoringen die momenteel worden ervaren waarschijnlijk nog een aantal jaren voor problemen blijven zorgen.”

Schultze waarschuwt nog dat een verdere groei van het marktaandeel van het spoorvervoer in het Europese goederentransport niet is gegarandeerd. Daarvoor worden volgens hem te weinig Europese middelen in de sector geïnvesteerd.

Tevens vraagt hij een bijzondere aandacht voor een betere aanpak van tijdelijke beperkingen van de spoorcapaciteit onder invloed van allerhande werken aan de infrastructuur.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20