Gouverneur Californië wijst herstructurering PG&E af

In de Amerikaanse staat Californië heeft gouverneur Gavin Newsom een herstructureringsplan van het nutsbedrijf Pacific Gas & Electric (PG&E) afgewezen. De onderneming had een voorlopige bescherming gekregen tegen zijn schuldeisers, maar moet wel een grondige reorganisatie doorvoeren. Het bedrijf wordt verantwoordelijk geacht voor een deel van de zware branden die Californië de voorbije jaren hebben getroffen.

Gouverneur Newsom zegt echter dat de voorstellen van de onderneming niet voldoen aan de vereisten van de nieuwe regelgeving die de staat voor de beveiliging tegen natuurbranden heeft geïntroduceerd.

Compensaties

De houding van Newsom maakt het voor de onderneming moeilijker om het faillissement af te sluiten en miljarden dollar compensaties te betalen aan de slachtoffers van de branden. Het nutsbedrijf krijgt nu een korte tijd om zijn plan volgens de eisen van de gouverneur aan te passen.

Newsom heeft echter zware kritiek geuit. Enerzijds stelde hij dat de voorgestelde maatregelen niet van aard blijken om voor de toekomst betere veiligheidsgaranties te bieden. Bovendien zou een schikking van 13,5 miljard dollar met de slachtoffers het bedrijf financieel zwaar zou verzwakken. Daardoor dreigt PG&E volgens de gouverneur in de toekomst geen mogelijkheid te hebben om op tegenslagen adequaat te reageren.

In een reactie spreekt PG&E echter tegen dat zijn reorganisatieplan niet aan de vereisten van de nieuwe brandwetten zou voldoen.

Alleen wanneer de gouverneur het reorganisatieplan van de onderneming goedkeurt, kan PG&E de geplande herstructurering aan zijn schuldeisers en de faillissementsrechtbank van San Francisco voorleggen.

De onderneming vroeg in januari bescherming tegen zijn schuldeisers. Het bedrijf was geconfronteerd met meer dan 30 miljard dollar schadeclaims. Onderzoek had immers uitgewezen dat de infrastructuur van PG&E mee verantwoordelijk was geweest voor de zware branden die Californië de voorbije twee jaar hebben getroffen.

Vonken van de elektriciteitsleidingen van het bedrijf zouden vuurhaarden hebben veroorzaakt of aangewakkerd.

Stroomonderbrekingen

Om een herhaling te voorkomen, besliste PG&E de voorbije maanden om geregeld de stroomtoevoer af te sluiten. Op die manier moest het gevaar op branden worden beperkt. Dat leidde echter tot verontwaardigde reacties bij klanten, die immers dagenlang zonder elektriciteitsvoorziening vielen. Ook de toezichthouders en politici uitten op PG&E zware kritiek.

PG&E heeft nog tot eind juni tijd om alle voorwaarden te vervullen die de onderneming zouden toelaten het faillissement achter zich te laten. De druk loopt door de afwijzing van gouverneur Newsom echter steeds hoger op.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20