Gouverneur Californië: “GAFA’s moeten burgers hun digitaal dividend uitkeren”

De Amerikaanse staat Californië wil een digitaal dividend introduceren. De maatregel moet de consument de kans bieden om te delen in de miljarden dollar winsten die de lokale technologiebedrijven verzamelen. Dat heeft Gavin Newsom, gouverneur van Californië, gezegd. Met deze visie sluit Newsom zich aan bij andere politici die oproepen tot hogere heffingen op de rijken in de Amerikaanse samenleving.

“Californië is er trots op om de thuisbasis te zijn van een groot aantal belangrijke technologiebedrijven,” benadrukte Newsom. “Deze ondernemingen verdienen miljarden dollars met het verzamelen, beheren en verkopen van de persoonlijke gegevens van de bevolking.”

Waardevol

“Deze bedrijven hebben de plicht om die data optimaal te beschermen. Consumenten hebben bovendien ook het recht om te weten en te controleren op welke manier hun gegevens worden gebruikt. Maar daarnaast moeten de consumenten ook kunnen delen in de rijkdom die op basis van hun gegevens wordt gecreëerd.”

Newsom zegt daarom zijn team de opdracht te hebben gegeven een voorstel te ontwerpen om een nieuw datadividend te verzamelen. “Dit dividend is een erkenning dat de gegevens van de consument waardevol zijn en ook zijn eigendom zijn,” aldus de gouverneur.”

Newsom verduidelijkte niet welke vorm een dergelijk dividend zou kunnen aannemen. Een aantal van de grootste technologiebedrijven, waaronder Google en Facebook, zijn in Californië gevestigd. Een aantal van deze ondernemingen maken massaal gebruik van persoonlijke gegevens van de consumenten. Die tactiek levert hen grote winsten op. Google boekte vorig jaar meer dan 30 miljard dollar winst. Facebook boekte een positief resultaat van 22 miljard dollar.

Transparantie

Verdedigers van de privacy reageerden tevreden op de aankondiging van gouverneur Newsom. Deze organisaties benadrukken ook te streven naar een volledige transparantie over de aanwending van de persoonlijke gegevens van de consument. Tevens eisen zij dat de bedrijven duidelijk maken hoeveel waarde de online gegevens van de consumenten voor de bedrijven hebben.

“Deze ondernemingen zijn bijzonder snel om de gegevens van hun consumenten voor commerciële projecten in te schakelen,” betoogde James Steyer, topman van Common Sense Media. “Daarentegen tonen ze veel minder enthousiasme om informatie te verstrekken over de manier waarop ze die gegevens gebruiken en hoeveel geld ze daarmee maken.”

Steyer benadrukte het voorstel van gouverneur Newsom voor de introductie van een data-dividend dan ook te ondersteunen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20