Google heeft de waarde van energie uit wind met 20% verhoogd

Kunstmatige intelligentie biedt de mogelijkheid om efficiënter beroep te kunnen doen op de energie van windturbines. Dat heeft het technologiebedrijf Google aangekondigd. Google verwijst daarbij naar resultaten die zijn Britse dochteronderneming DeepMind heeft geboekt met zijn algoritmes over machine learning.

DeepMind bleek immers goed te kunnen voorspellen hoeveel energie de windparken van Google zouden kunnen opleveren. Dit biedt Google naar eigen zeggen de kans om de energie-leveringen van zijn windturbines vooraf beter in te schatten. Op die manier zou het bedrijf belangrijke winsten kunnen realiseren.

Variabelen

“De software van DeepMind heeft de waarde van de gegenereerde windenergie gevoelig opgedreven,” zegt Google. “De toepassing biedt uitzicht op een efficiëntiewinst van ongeveer 20 procent.”

Bij windenergie is het immers niet gemakkelijk om vooraf inschattingen over de productie te maken. De opbrengsten zijn namelijk afhankelijk van een bijzonder groot aantal variabelen. De beschikbare energie is uiteraard gekoppeld aan de windkracht, die moeilijk vooraf is in te schatten. Maar ook de mogelijkheden voor de opslag van de geproduceerde energie zijn een belangrijk variabele. Tegelijkertijd moeten de mogelijkheden voor een levering aan het elektriciteitsnet worden bekeken.

“Het is vaak niet eenvoudig om op basis van windkracht een sluitend energieplan op te stellen,” laat Google verstaan. “Dat holt tegelijkertijd de waarde van wind als betrouwbare energiebron uit. De algoritmen van DeepMind bieden daarvoor echter een oplossing.”

“We kunnen de variabiliteit van de wind uiteraard niet uitschakelen,” erkent Sims Witherspoon, productmanager bij DeepMind. “Maar onze eerste resultaten suggereren dat machine learning de mogelijkheid biedt om de opbrengsten van windenergie voldoende voorspelbaar en waardevol te maken.”

“Op die manier is het mogelijk om de operatoren van windparken een beter idee te geven over de potentiële opbrengsten die ze van de infrastructuur mogen verwachten. Tevens zullen de operatoren door deze aanpak hun productie beter op de vraag van klanten en het elektriciteitsnet kunnen aanpassen.”

Productieve partner

“Het is niet de eerste keer dat de expertise van DeepMind op het gebied van kunstmatige intelligentie voor praktische doelwitten kan worden ingezet,” zegt Nick Statt, technologie-redacteur bij het magazine The Verge. “Drie jaar geleden kondigde Google aan dat het bedrijf dankzij de inschakeling van kunstmatige intelligente van DeepMind de energiekosten van zijn datacenters met 15 procent had kunnen verlagen.”

“Vorig jaar maakte het concern bekend nog meer van kunstmatige intelligentie gebruik te zullen maken. Twee jaar geleden was ook al gemeld dat DeepMind met Britse National Grid in gesprek was om de efficiëntie van het Britse nationale elektriciteitsnet te verbeteren en vraag en aanbod beter in evenwicht te brengen.”

Nick Statt merkt op dat het bericht van Google voor DeepMind belangrijke gevolgen kan hebben. “DeepMind heeft op onderzoeksgebied fenomenaal werk geleverd,” merkt hij op. “Concrete commerciële toepassingen met aanzienlijke inkomsten zijn tot nu toe echter grotendeels achterwege gebleven.”

“DeepMind verbruikt veel geld. Twee jaar geleden moest het bedrijf een verlies van 368 miljoen dollar melden. Die flauwe financiële prestaties zouden zelfs hebben bijgedragen tot oplopende spanningen tussen DeepMind en het moederbedrijf Alphabet.”

“Indien de oplossingen van het bedrijf ook in een concrete omgeving kunnen worden ingezet en opbrengsten genereren, kan DeepMind zich als een productieve partner binnen Alphabet opwerpen. Dan kan de divisie aanvoeren zijn hoge kosten te rechtvaardigen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20