Goldman Sachs zegt dat de Amerikaanse economie misschien toch niet in een recessie zal belanden. Dit is waarom

De Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs zegt dat de Amerikaanse economie mogelijk niet in een recessie zal belanden, ondanks de agressieve renteverhogingen die werden doorgevoerd door de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten.

Dat denkt Goldman Sachs nadat het een analyse uitvoerde waaruit blijkt dat er “bemoedigende signalen” zijn dat de Fed een zogenaamde ‘zachte landing’ kan uitvoeren. Het bedoelt met andere woorden dat de centrale bank de inflatie kan beteugelen, zonder dat daarbij zware schade wordt aangericht aan de economie. 

Er zouden een aantal positieve economische signalen zijn die deze richting uitwijzen. De voornaamste reden die Goldman Sachs aankaart, is dat de economische groei, hoewel die nog altijd negatief is, nog altijd niet zorgwekkend hard afneemt. 

De voorbije twee kwartalen kromp de economie van het land namelijk lichtjes, maar volgens president Joe Biden is nog geen sprake van een recessie. Doorgaans wordt gesproken van een recessie als de economie van een land twee opeenvolgende kwartalen krimpt, hoewel daar in de VS een heuse semantische discussie over is ontstaan. 

Druk op consumenten neemt af

Goldman Sachs noemt nog een paar opvallende factoren die de druk op de economie zouden verlichten. Zo zou de dalende prijs van energie in het land ervoor zorgen dat huishoudens terug meer ademruimte krijgen. Daartegenover staat wel de vertragende groei op de huizenmarkt.

Ook kaart de investeringsbank de situatie op de arbeidsmarkt aan. Het zegt namelijk dat de druk afneemt, nu meer mensen sinds juli terug intreden op de arbeidsmarkt. Ook de inflatiecijfers lijken de goede kant op te gaan. Hoewel nog geen sprake is van een significante daling, bedroeg de inflatie in juli nog 8,5 procent, een daling tegenover het cijfer van juni, toen het nog op meer dan 9 procent stond. 

De analisten van Goldman Sachs denken dat die inflatie verder zal dalen, door “scherp lagere grondstofprijzen, een sterkere dollar en grote verbeteringen van de toeleveringsketen”. 

Renteverhogingen nog niet gedaan

Hoewel de economie dus niet meteen in elkaar zal storten, volgens de investeringsbank althans, is het land nog niet volledig uit de problemen. Om die reden verwacht Goldman Sachs dat de Fed in september nog eens de rente zal verhogen, ditmaal met 50 basispunten, waarna in november en december nog een stijging van telkens 25 basispunten mogelijk is. De investeringsbank sluit echter niet uit dat de Fed alsnog kan beslissen om de rente toch hoger op te krikken.

De Fed heeft sinds maart al een aantal verhogingen doorgevoerd, waardoor de rente in de VS nu tussen de 2,25 en 2,5 procent bedraagt. Eind augustus lieten functionarissen van de centrale bank echter weten dat de kans groot is dat die verder moet worden opgetrokken, uiteindelijk naar 3,5 procent of meer. Dat zou bovendien tot eind 2023 zo moeten blijven. 

Daardoor denken veel economen dat de VS alsnog in een milde recessie zullen belanden. Goldman Sachs zelf zegt dat de kans dat dit gebeurt zo’n 33 procent is in de komende twaalf maanden. 

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20