Goldman Sachs: “De stijging van de olieprijzen is niet tijdelijk, de markt kampt met het langste tekort in decennia”

Sinds eind augustus zijn de prijzen voor ruwe olie bijna onafgebroken gestegen. Deze week werd er een vervolg gegeven aan die stijgingen, met niveaus die sinds 2018 niet meer zijn gezien. Volgens Goldman Sachs zullen de prijzen niet snel corrigeren.

De prijs van een vat Brent-olie steeg donderdag tot 84 dollar, waarmee de opwaartse trend werd voortgezet. Volgens het hoofd energieonderzoek van Goldman Sachs zal deze stijging niet ophouden.

“Dit is geen tijdelijke winterschok zoals bij gas het geval zou kunnen zijn. Dit is eigenlijk het begin van een aanzienlijke stijging van de olieprijzen,” zei Damien Courvalin aan CNBC.

Goldman Sachs schat dat de prijs van een vat Brent-olie tegen het einde van het jaar zal oplopen tot 90 dollar. De oliemarkt heeft “het langste tekort dat we in decennia hebben gezien”, en de vraag zal het aanbod in de winter blijven overtreffen, aldus de analist. Het gebrek aan investeringen in het olieaanbod terwijl de vraag stijgt, wijst op “aanhoudend hoge prijzen”, althans voor het komende jaar, voegde hij eraan toe.

Een prijsdaling zal niet volgen

Naast deze pessimistische prognoses op korte en middellange termijn is het hoofd van Goldman Sachs van mening dat de prijzen de komende jaren hoog zullen blijven. De bank denkt dat de prijs voor een vat Brent-olie de komende jaren rond de 85 dollar zal schommelen.

Courvalin trok een parallel met de steenkoolmarkt, waar de prijzen blijven stijgen omdat het aanbod sneller daalt dan de vraag. Hij ziet dit als een “waarschuwingsteken” voor olie. De oliebooractiviteit is aan de aanbodzijde niet sterk toegenomen, terwijl de vraag toeneemt, zo wees hij erop, waarbij hij de markt omschreef als zijnde in een “verankerd tekort”.

“Men moet beseffen dat de overgang naar schonere energie veel tijd zal vergen, en dat oproepen om te stoppen met investeren in de koolwaterstofvoorziening de komende jaren alleen maar zal leiden tot veel hogere energieprijzen”, vervolgde hij. De analist sloot af met de opmerking dat hij nieuwe pieken verwacht in 2022 en 2023.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20