Gevoelige persoonlijke informatie van twitteraars gepubliceerd

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft een boete uitgedeeld aan een ngo die onderzoek deed naar desinformatie. De ngo, die niet bij naam genoemd wordt, heeft in het kader van een onderzoek de regels omtrent persoonsgegevens geschonden.

In 2018 publiceerde de betreffende ngo een analyse omtrent de “Affaire Benalla”. Voor de analyse verzamelde het bedrijf 55 duizend tweets om de politieke oorsprong ervan vast te stellen.

Daarnaast werden ruwe gegevens over die accounts verzameld en zonder minimale beveiligingsmaatregelen online beschikbaar gesteld. Zo werd er niet gewerkt met pseudoniemen voor twitteraccounts, waardoor personen niet anoniem waren, en waren de gegevens onbeperkt toegankelijk. Daarnaast was er geen toestemming gevraagd voor de publicatie.

Gevoelige informatie

De gepubliceerde gegevens bevatten gevoelige informatie, waaronder religieuze overtuigingen, etnische afkomt en seksuele oriëntatie. Het verwerken van deze gegevens is echter gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die onder andere verwijst naar pseudonimisering en een verantwoordingsplicht voor de bewaarder.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) stelt dat dankzij de publicatie en het niet navolgen van de AVG betrokkenen het risico liepen om gediscrimineerd of in diskrediet te worden gebracht.

Ook openbare gegevens worden beschermd

Belangrijk in het oordeel van de GBA is de conclusie dat openbare persoonsgegevens op het internet nog steeds beschermd worden door de AVG. De ngo had de data dus niet zomaar mogen publiceren, zonder deze naar behoren te beschermen. De GBA stelt dat de ngo vrijgesteld was van de verplichting om toestemming te vragen aan individuele personen die werden verwerkt.

Echter was er nog wel de verplichte pseudonimisering en die ontbrak. “Het feit dat persoonsgegevens openbaar beschikbaar zijn op sociale netwerken betekent niet dat zij de bescherming van de AVG verliezen”, aldus de GBA.

Twee boetes

De GBA legt de ngo een boete 2.700 euro op, en een individuele onderzoeker krijgt een boete van 1.200 euro. Er werd hierbij rekening gehouden met het karakter van het onderzoek, alsmede met het feit dat het om een kleinere ngo zonder winstoogmerk gaat.

(lb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.