Getijdenstroom kan meer dan één tiende Britse elektriciteitsbehoefte dekken

Getijdenstroom heeft het potentieel om in het Verenigd Koninkrijk 11 procent van de actuele jaarlijkse behoefte aan elektriciteit te dekken. De technologie kan bovendien een belangrijke rol spelen in de strategie van de Britse regering om het land klimaatneutraal te maken.

Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van de University of Plymouth, University of Exeter en de University of Aberdeen.

Voorspelbaar en betrouwbaar

“Getijdenstroom van de oceaan kan in de toekomst voor het Verenigd Koninkrijk een voorspelbare en betrouwbare bron van energie garanderen”, merkt onderzoeksleider Danny Coles, professor engineering aan de Universiteit van Plymouth, op.

“Indien men echter die plannen wil realiseren, zal een belangrijke overheidsfinanciering nodig zijn om de innovatie te versnellen en de kosten van de technologie terug te dringen, zodat toekomstige projecten op een goedkope manier elektriciteit zouden kunnen leveren.”

“Dergelijke mogelijkheden zijn momenteel echter niet voorhanden, want in de financiële ondersteuning van hernieuwbare energie komt getijdenstroom onvoldoende aan bod.”

“Dankzij overheidsfinanciering kon in het verleden voor een capaciteit van 18 megawatt aan getijdenstroom worden geïnstalleerd”, stippen de onderzoekers aan. “Dat is echter ongeveer vijfhonderd keer minder dan de capaciteit die het land aan offshore windkracht heeft uitgebouwd.”

“Door een gebrek aan ondersteuning van de overheid kan de technologie zijn kostenstructuur onvoldoende terugschroeven om te kunnen concurreren met gasturbines, biomassa en kernenergie.” De onderzoekers merken nog op dat ook de ecologische effecten van de technologie beperkt blijven.

De wetenschappers berekenden naar eigen zeggen dat het mogelijk zou zijn om 11 procent van de Britse elektriciteitsbehoefte met getijdenstroom te dekken. “Om dit niveau te bereiken, zou echter ongeveer 11,5 gigawatt aan getijdenstroom moeten worden geïnstalleerd”, merkt Collins op.

“Momenteel is er echter amper 18 megawatt beschikbaar. Het kostte de Britse offshore windindustrie ongeveer twintig jaar om een geïnstalleerd vermogen van 11,5 gigawatt te bereiken. Indien getijdenstroom wil helpen om klimaatneutraliteit te realiseren, is tijd van essentieel belang.”

Schotland

Britse installaties van getijdenstroom zijn vooral te vinden in de Pentland Firth en de Orkney Waters in Schotland en bij de Kanaaleilanden. “Al deze locaties hebben echter zware investeringen in infrastructuur nodig om de opgewekte elektriciteit naar centra met een grote consumptie te brengen”, betoogt Collins.

“Sites  aan de zuidkust van Engeland en in het Kanaal van Bristol zouden op dat vlak veel efficiënter zijn. Die locaties bevinden zich immers dichter bij de bestaande netwerkinfrastructuur en de grote consumptiecentra.”

 “De Britse regering identificeerde onlangs een netwerkintegratie van variabele bronnen als een cruciaal element van de energievoorziening. Uit dit nieuwe onderzoek dat de cyclische en voorspelbare aard van de opwekking van getijdenstroom belangrijke voordelen tegenover andere duurzame bronnen, zoals windenergie en zonnekracht, kan bieden.”

“De Britse regering heeft zich al geëngageerd om tegen het midden van deze eeuw de uitstoot van broeikasgassen tot nul te herleiden.”

“Momenteel wordt ruim 30 procent van de Britse energie met hernieuwbare technologieën opgewekt. Verwacht wordt echter dat de Britse vraag naar elektriciteit tegen het midden van deze eeuw ruimschoots een verdubbeling zal kennen.”

“Hoewel zonnekracht en windenergie aan deze vraag de belangrijkste bijdrage zullen leveren, zal het gebruik van gevarieerde bronnen nodig zijn om de elektriciteitsbevoorrading te kunnen blijven garanderen.”

(lp)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20