Gelukkig worden – leven zonder financiële zorgen!

 

Hoewel gelukkig zijn iets is waar ieder mens naar op zoek is, zal iedereen een eigen idee hebben over wat geluk nu eigenlijk is en op welke manier je (meer) gelukkig zou kunnen worden. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat geld voor een groot aantal mensen een belangrijke rol speelt bij hun gevoel, of ervaring van geluk. In de maatschappij van vandaag de dag zul je namelijk een stuk makkelijker door het leven kunnen gaan op het moment dat je over voldoende geld kunt beschikken. Sommige mensen zijn zelfs geobsedeerd door het verdienen van zoveel mogelijk geld omdat zij van mening zijn dat dit de enige manier is om ooit het ultieme geluk te kunnen vinden. In een groot aantal gevallen is het echter al voldoende als je gezond van lichaam en geest bent en je niet te kampen hebt met financiële zorgen. Gelukkig worden, zonder je zorgen te hoeven maken over je financiën, kan op een aantal verschillende manieren gebeuren. Een aantal van deze manieren hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet, dus doe er je voordeel mee.

Doe elke dag minstens 7 minuten lichamelijke oefeningen

Wellicht heb je de laatste tijd al iets gehoord of gezien over de wetenschappelijk bewezen work out van slechts 7 minuten per dag. Je kunt dus niet meer als smoes gebruiken dat je geen tijd hebt voor het doen van oefeningen en het werken aan je lichamelijke conditie. Slechts 7 minuten op een dag moeten zelfs in de meest volle agenda wel in te passen zijn. Het regelmatig doen van lichamelijke oefeningen heeft immers een erg positieve invloed op het geluk en het welzijn van een mens. Dit hebben wetenschappelijke onderzoeken namelijk al meerdere malen aan het licht gebracht. Bovendien zul je, door elke dag de nodige lichamelijke oefeningen te doen, de kans op een depressie een stuk kleiner maken en een bestaande depressie helpen verminderen. 

Tijdens wetenschappelijk onderzoek werden bijvoorbeeld drie groepen gemaakt van verschillende proefpersonen. Deze mensen werden behandeld voor hun depressie met behulp van:

 • medicatie,
 • lichamelijke oefeningen,
 • een combinatie van medicatie en lichamelijke oefeningen.

De resultaten van deze studie zal je echter verbazen. Hoewel alle drie de groepen in het begin vergelijkbare verbeteringen ten aanzien van hun gelukniveau opmerkten, bleek dat tijdens latere evaluaties de uitkomst radicaal veranderd te zijn.  Toen de groepen namelijk zes maanden later nog een keer werden getest om hun terugvalratio te beoordelen bleek 81 procent van de mensen die alleen medicijnen hadden genomen weer een terugval gekregen en waren dus opnieuw in depressie beland. De proefpersonen in de groep die zowel medicatie als lichamelijke oefeningen gebruikten om van hun klachten af te komen bleken het al wat beter te hebben gedaan met 31 procent personen die weer een terugval had gekregen. De grootste verrassing kwam dan ook van de groep die alleen maar lichamelijke oefeningen deden om hun depressieve klachten te verminderen. Bij deze laatste groep was de terugval namelijk maar 9 procent.

Je hoeft dus absoluut niet gebukt te gaan onder de druk van deze oefeningen om van de voordelen ervan te kunnen profiteren. Door elke dag gedurende zeven minuten je volledige lichaam te oefenen, kun je je hersenen krachtiger maken en zelfs de uitstraling van je lichaam verbeteren. Hierbij is het overigens niet eens nodig dat je oefeningen doet om lichaamsgewicht te verliezen. Tijdens een studie, dat gepubliceerd werd in het Journal of Health Psychology 2 is vast komen te staan dat mensen die regelmatig deze oefeningen uitvoeren een beter gevoeld hebben ten aanzien van hun lichaam, zelfs op het moment dat ze niet direct lichamelijke veranderingen waar konden nemen. Tijdens het onderzoek werden een aantal aspecten onderzocht, zoals: het lichaamsgewicht en de lichaamsvorm. Dit onderzoek had betrekking op 16 mannen en 18 vrouwen. Deze groep werd eveneens onderzocht nadat beide groepen 6 × 40 minuten aan lichaamsbeweging hadden gedaan en nadat zij 6 × 40 minuten hadden gelezen. In beide situaties bleek dat het lichaamsgewicht noch de lichaamsvorm niet waren veranderd. Wel kwam aan het licht dat na het onderzoek verschillende aspecten van het lichaamsbeeld beter waren geworden in vergelijking tot voor de geleverde lichamelijke inspanningen. Aan de hand van vergelijkingen van de hersenen voor en na de oefeningen, is vast komen te staan dat de hersenen onder andere eiwitten en endorfine afgeven waardoor de proefpersonen zich gelukkiger gingen voelen.

Meer slaap betekent minder gevoelig voor negatieve gevoelens

Het is bij de meeste mensen wel bekend dat je voldoende moet slapen om je lichaam de kans te geven om zich te herstellen van de dagelijkse inspanningen, maar ook dat genoegen slapen zal helpen om je beter te kunnen focussen en je productiever zal maken. Het zal je dan ook vast niet verbazen dat voldoende slaap ook een essentiële rol speelt bij het gelukkiger worden.

In een publicatie in NutureShock 3 leggen Po Bronson en Ashley Merryman uit hoe voldoende slaap positieve gedachten zal beïnvloeden:

Negatieve prikkels zullen door de amygdala worden verwerkt. De functie van de amygdala is om verbanden te leggen tussen informatie afkomstig van de verschillende zintuigen en koppelt deze vervolgens aan bepaalde gevoelens. In elke nieuwe situatie zul je zo dan ook bepalen welke emotionele reactie het meest zinvol zal zijn. De amygdala reageert onder andere eveneens op de gezichtsuitdrukking van een ander persoon. De reactie van de amygdala op angstprikkels kan snel en geheel reflexmatig plaatsvinden. Doordat zowel positieve- als neutrale herinneringen verwerkt worden door de hippocampus kan gebrek aan slaap meer invloed uitoefenen op de hippocampus, dan op de amygdala. Het gevolg hiervan zal zijn dat mensen die last hebben van een tekort aan slaap geen aangename herinneringen meer weten te herinneren, maar daarentegen nog wel bepalen sombere herinneringen naar boven kunnen halen.

In een experiment, dat uitgevoerd werd door Walker, dienden een groep studenten met een duidelijk tekort aan slaap te proberen om een ​​lijst met woorden te onthouden. De proefpersonen konden zich 81 procent van de woorden met een negatieve gevoelswaarde herinneren, zoals het woord kanker. Maar dezelfde groep wist slechts 31 procent van de woorden onthouden die wel een positieve- of neutrale lading hadden, zoals de woorden zon of mand.

In de BPS Research Digest wordt een ander onderzoek omschreven waaruit vast komt te staan dat de hoeveelheid slaap die iemand heeft van invloed zal zijn op diens gevoeligheid voor negatieve emoties. Met behulp van een opdracht, die verspreid over de dag uit werd gevoerd, en die betrekking had op gezichtsherkenningen hebben de onderzoekers de mate van gevoelig van de proefpersonen geobserveerd ten aanzien van zowel positieve- als negatieve gevoelens. De proefpersonen die heel de middag doorwerkten zonder dat zij een dutje konden doen, werden later op de dag duidelijk gevoeliger voor negatieve emoties, zoals angst en woede.

Met behulp van een opdracht die betrekking had op gezichtsherkenning, wordt in dit onderzoek aangetoond dat een mens zonder voldoende slaap in de loop van de dag sterker gaat reageren op emoties zoals woede en angst over de dag. Door echter tussendoor een dutje te doen zal een dergelijke reactie geblokkeerd, en zelfs omgekeerd kunnen worden, terwijl er in de andere richting juist een duidelijke verbetering waar kan worden genomen. De mate van positieve, en dus gelukkige, gezichtsuitdrukkingen kregen bij deze proefpersonen immers de overhand. Het is dan ook een heel natuurlijk proces waardoor een goede slaap, en dus ook de lengte van je slaap je gevoel zal beïnvloeden op het moment dat je wakker wordt, maar eveneens een verschil kan maken voor de gevoelens die je ervaart de rest van de dag. Je hersenactiviteit zal afnemen als je te maken krijgt met slaapgebrek. Een logische conclusie is dan ook: genoeg slaap is van cruciaal belang om productiever en gelukkiger te worden.

Een andere studie heeft getest hoe de stemming van verschillende mensen was op het moment dat ze ’s ochtends begonnen met hun dagelijkse werkzaamheden. Onderzoekers hebben bij dit onderzoek ontdekt dat de stemming van de werknemers, op het moment dat zij op het werk aankwamen, vaak voor de rest van de werkdag invloed uit zou blijven uitoefenen op hoe ze zich voelden. De stemming zoals die vroeg op de dag was ontstaan, zou worden gekoppeld aan de waarneming van klanten door de werknemers en op welke manier zij reageerden op stemming van hun klanten. Wellicht nog belangrijker is de stemming van de werknemers voor de managers omdat deze een duidelijke impact heeft op de prestaties die geleverd worden, met inbegrip van de hoeveelheid werk die uit werd gevoerd en hoe goed dit werd gedaan.

Ga dichter bij je werk wonen

Door dichter bij je werk te gaan wonen, zal je reistijd korter worden en dat is voor een heleboel mensen zelfs meer waard dan het wonen in een groot huis. Het pendelen naar de plaats waar je werkt kan omverwacht veel invloed hebben op je gevoel van geluk. Het feit dat je dit traject twee keer op een dag af moet leggen (in een doorsnee werkweek vermenigvuldigd met vijf werkdagen), zal dan ook de weinig verrassende reden zijn voor het effect dat deze verloren tijd zal uitoefenen op de mate van je geluk. Hoe langer je moet pendelen tussen je woonplaats en je werk, hoe minder gelukkig je doorgaans zult worden. Ondanks dit feit zullen de meeste mensen zich niet goed realiseren dat lang pendelen iets is dat zelfs dramatische effecten op je leven kan hebben.

Ondanks dat een heleboel vrijwillige keuzes geen invloed uitoefenen op het gevoel van geluk op de lange termijn omdat je aan de gevolgen ervan zult gaan wennen, zul een mens echter niet wennen aan de frustrerende ritten van en naar het werk. Het verkeer in ons land kan immers verschrikkelijke vormen aannemen. Voor sommige forenzen is het elke dag rijden in het drukke verkeer van vandaag de dag een ware hel. Een groot aantal mensen zal echter proberen om dit gevoel te compenseren door in een groter huis te gaan wonen, of een betere baan te aanvaarden, maar helaas zal dat op de lange termijn meestal niet blijken te werken. Uit een studie van twee Zwitserse economen, die het effect van het woon-werkverkeer op het gevoel van geluk, bestudeerden is gebleken dat dergelijke compensatiemaatregelen de ellende, die door het lange pendelen worden veroorzaakt, niet weg kunnen nemen.

Breng tijd door met je familie en vrienden

Door regelmatig je tijd door te brengen met familie en vrienden zul je je niet bezwaard voelen op het moment dat je op je sterfbed komt te liggen. In contact blijven met familie en vrienden is één van de vijf belangrijkste aspecten waar een stervende mee te maken krijgt. Om aan te tonen dat je gelukkig wordt als je van tijd tot tijd samen bent met je dierbaren, hebben we hieronder wat onderzoeksresultaten onder de loep genomen. Deze resultaten laten zien dat je echt gelukkiger hiervan kun worden.

Je tijd op een sociale manier doorbrengen is erg waardevol op het moment dat je je gevoel van geluk wilt verbeteren. Dit geldt zelfs voor mensen die van nature vrij introvert van aard zijn. Verschillende studies hebben aan weten te tonen dat de tijd die door wordt gebracht met familie en vrienden een groot verschil kan betekenen voor de mate waarin je je over het algemeen gelukkig voelt. Deskundigen op het gebied van geluk stellen dat mensen over het algemeen blij zijn als ze familie en vrienden hebben, Terwijl bijna alle andere dingen, waar vaak van wordt gedacht dat ze iemand gelukkig kunnen maken eigenlijk alleen maar manieren zijn om het gebrek aan contact met familie en vrienden enigszins te kunnen compenseren.

Tijdens een onderzoek, dat gehouden werd over het leven van 268 mannen tot een leeftijd van 72 jaar, kwam aan het licht dat het enige dat echt belangrijk is in het leven persoonlijke relaties met andere mensen zijn. Verder werd aangetoond dat er verschillende manieren bestonden waarop mensen sociale contacten aangaan en onderhouden. Deze verschillende manieren hadden op hun beurt ook een verschillende invloed op hun algemene geluk. De mannen die relaties aan zijn gegaan op een leeftijd van 47 jaar zouden bijvoorbeeld later in hun leven beter bijgesteld kunnen worden, in vergelijking tot andere variabele in het onderzoek. Een goede relatie met een broer of zus lijkt echter bijzonder krachtig en dat uitte zich tijdens het onderzoek in het feit dat 93 procent van de mannen van 65 jaar oud opbloeiden wanneer ze in hun jeugd samen opgroeiden met een broer of zus.

Verder is uit onderzoek gebleken dat je relaties met familieleden en vrienden meer dan 100.000 euro waard zijn. Het is dus waarschijnlijk niet erg moeilijk om je niveau van sociale betrokkenheid te verhogen. Regelmatig tijd doorbrengen met familie en/of vrienden zal dan ook absoluut de moeite waard zijn en zal jaarlijks je tevredenheid met het leven met ongeveer een ton verhogen. Daar staat bovendien tegenover dat veranderingen in bijvoorbeeld je inkomen aan je gevoel van geluk niet noemenswaardig wat zullen veranderen. Dit wil dus zeggen dat je je jaarlijkse inkomsten met honderdduizenden euro’s zou kunnen verhogen, maar nog steeds niet zo gelukkig zijn als wanneer je de invloed van je sociale relaties zou vergroten.

Uit weer een andere studie is genleken dat relaties, maar ook hoe je andere mensen kunt helpen, erg belangrijke factoren zijn die heel je leven ervoor kunnen zorgen dat je je gelukkig voelt. De meeste mensen denken dat iemand die oprecht het gevoel heeft dat hij, of zij, kan rekenen op familie en vrienden op momenten dat het even wat minder goed gaat, dat deze persoon ook gezonder zal zijn. Verder wordt vaak gedacht dat mensen die zich zeer geliefd en verzorgd voelen juist weer het langst zullen leven. Verrassend genoeg is uit studies gebleken dat deze beide veronderstellingen niet juist zijn. Ongeacht de grootte van het sociale netwerk dat iemand op heeft gebouwd, zal het meest duidelijke voordeel van sociale relaties bestaan uit het helpen van andere mensen. De personen die hun familie, vrienden en buren regelmatig de helpende hand bieden, hen adviseren en voor hen zorg, zullen in de regel een respectabele leeftijd weten te bereiken.

Ga vaak naar buiten

Wanneer je vaak naar buiten gaat, bij voorleur als het 13,9 ° Celsius is (want dan zouden mensen zich het meest gelukkig voelen), kun je genieten van tal van voordelen. Niet alleen zal het halen van een frisse neus je helpen om je geluk te verbeteren, maar ook zal 20 minuten buiten zijn met mooi weer ervoor zorgen dat je positieve stemming zal worden versterkt, je ruimer gaat denken en je werkgeheugen duidelijk zal verbeteren. Dit is dan ook tamelijk goed nieuws voor iedereen die zich zorgen maakt over inplannen van nieuwe gezonde gewoontes in hun al zo drukke bestaan. Twintig minuten is echter maar een korte tijd, maar wel boldoende om naar buiten te gaan en van de bijkomende voordelen te profiteren. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om tijdens de lunchpauze op je werk, of tijdens het woon-werkverkeer in de open lucht door te brengen. Het regelmatig buiten zijn, zal mensen namelijk gelukkiger maken.

Voor de meest mensen is de meest perfecte plek om je geluk nog meer te triggeren is buiten, in de buurt van de zee, op een warme, zonnige middag in het weekend. In feite worden de meeste mensen er aanzienlijk gelukkiger van als ze buiten, ongeacht in welke natuurlijke omgeving, zijn. In een stedelijke omgeving geven echter veel minder mensen aan dat zij gelukkiger worden als ze in de open lucht verblijven.

De American Meteorological Society heeft een onderzoek gepubliceerd waarin de meest ideale temperatuur wordt genoemd, met betrekking tot mate van invloed op het menselijk gevoel van geluk. Deze temperatuur is van grotere invloed op het gevoel van geluk dan variabelen zoals de windsnelheid en de vochtigheid, of zelfs als de gemiddelde temperatuur in de loop van een dag. Verder is gebleken dat het geluk een hoogtepunt zal bereiken bij 13,9 ° Celsius. Voordat je voor de duur van 20 minuten naar buiten gaat, is het dus eveneens handig om de weersverwachting er even op na te slaan en de temperatuur van de dag te checken.

Het is namelijk fascinerend om te merken hoe een kleine verandering in de temperatuur je gevoel van geluk kan beïnvloeden.

100 uur per jaar andere mensen helpen heeft magische effecten

Een van de meest noemenswaardige adviezen om gelukkiger te worden, is misschien wel dat je andere mensen dient te helpen. Bij voorkeur help je dan zelfs anderen voor de duur van 100 uur per jaar (omgerekend is dat dus ongeveer twee uur in de week). Deze 100 uur is namelijk de meest ideale tijd om te wijden aan het helpen van een ander, en op die manier bovendien je eigen leven ook nog eens kunt verrijken.

Uit gesprekken, die onderzoekers hadden met meer dan 150 mensen over hun meest recente aankopen, kwam verder aan het licht dat mensen die geld uitgeven aan activiteiten zoals het bezoeken van een concert of een groepsdiner veel meer plezier meebrengt, dan de aankoop van materiële zaken, zoals schoenen, een nieuwe televisie of een kostbaar horloge. Geld uitgeven aan andere mensen, ook wel prosociale uitgaven genoemd, zal eveneens het gevoel van geluk kunnen verhogen.

In een andere studie waar eveneens dit onderwerp onder de loep werd genomen moesten de deelnemers zich twee recente aankopen voor de geest halen: één aankoop die ze voor zichzelf hadden gedaan en één aankoop die ze deden voor een ander. Vervolgens moesten de deelnemers verslag uitbrengen over hun gevoel van geluk bij deze aankopen. Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd om een financiële meevaller te besteden aan zichzelf, terwijl een andere groep deelnemers een aankoop dienden te doen voor een ander. De deelnemers die een aankoop moesten doen, en van tevoren al een gelukkig gevoel hadden, gaven achteraf aan dat ze een aanzienlijk gelukkiger gevoel hebben ervaren direct nadat ze deze aankoop hadden gedaan. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat hoe gelukkiger de deelnemers aan het onderzoek zich voelden, hoe groter de kans was dat ze ervoor zouden kiezen om de financiële meevaller te gaan besteden aan iemand anders in de nabije toekomst. Dit wil dus zeggen dat geld uitgeven aan andere mensen, je gelukkiger zal maken dan het kopen van spullen voor jezelf. 

Maar geldt hetzelfde voor de tijd die mensen besteden aan anderen? Een studie van het vrijwilligerswerk in Duitsland heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop vrijwilligers werden beïnvloed als ze niet meer de kans kregen om andere mensen te helpen. Niet lang na de val van de Berlijnse muur, maar nog voordat de twee Duitslanden werden herenigd, werden voor de eerste keer gegevens verzameld Oost-Duitsland, waar vrijwilligerswerk nog altijd wijdverbreid was. De schok van de hereniging veroorzaakte een ware schok binnen een groot deel het netwerk aan vrijwilligers, zoals binnen sportclubs binnen bedrijven. Niet alleen stortte het netwerk voor een aanzienlijk deel in en verloren willekeurige mensen de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. Op basis van een vergelijking van de verandering in het subjectieve welzijn van deze mensen, en van mensen die tot een controlegroep behoorden en die niet te maken hadden met een verandering met betrekking tot het doen van vrijwilligerswerk, kan de hypothese worden gestaafd dat vrijwilligerswerk een beloning op zal leveren in de vorm van meer tevredenheid in het leven.

Oefenen om te glimlachen zodat pijn verlicht zal worden

Door te glimlachen kun je je al beter gaan voelen, maar het zal nog meer effect hebben op het moment dat je er ook nog positieve gedachten bij hebt, tenminste dat is wat onderzoekers aan het licht hebben gebracht. In een studie, die geleid werd door een medewerker van de Michigan State University wordt gesteld dat medewerkers van een klantenservice van een willekeurig bedrijf, die niet oprecht glimlachen, in de loop van de dag te maken zullen krijgen met een verslechtering van hun stemming en zij zich terug zullen trekken van hun werkzaamheden. Het gevolg van dit alles is dat de productiviteit van deze medewerkers terug zal lopen, terwijl werknemers die wel echt glimlachen en positieve gedachten hebben, bijvoorbeeld door te denken aan een leuke vakantie of de gedachte aan een prettige gebeurtenis in de nabije toekomst, duidelijk een verbetering van hun stemming laten zien en ook zullen zij minder snel hun werk neerleggen.

Natuurlijk is het van belang om een dergelijk echte glimlach, waar je je oogkassen bij dient te gebruiken, regelmatig te oefenen. Bij voorkeur doe je deze oefening voor een spiegel zodat je heel gemakkelijk het verschil kunt zien. Door te glimlachen kan niet alleen je aandacht verbeteren, maar ook zal het je helpen om beter allerlei cognitieve taken uit te voeren. Glimlachend geeft je een goed gevoel. Tevens zul je flexibeler om weten te gaan met processen die je aandacht verdienen en zal vermogen dingen in het juiste verband tot elkaar te zien worden vergroot. Op het moment dat dit idee werd getest kwam al snel aan het licht dat de deelnemers die glimlachten hun taken, die hun aandacht vereisten, beter uit wisten te voeren. Zij wisten namelijk wel om bij een ingewikkelde taak door alle bomen wel het bos, en zelfs elke afzonderlijke boom, te zien.

Een glimlach is ook een goede manier om de mate van de pijn die je voelt in zorgelijke situaties te verlichten. Lachen is dan ook een goede manier om het leed, dat het gevolg is van een verontrustende situatie, af te laten nemen. Zelfs wanneer een glimlach wordt geforceerd, en je waarschijnlijk niet eens het gevoel hebt dat deze genoeg is om je stemming te verbeteren, heeft het wel degelijk effect.

Plan een reis die je niet echt hoeft te gaan maken

In tegenstelling tot het daadwerkelijk plannen van een reis of een vakantie kan ook alleen het maken van een dergelijke planning je gevoel van geluk al toe laten nemen. Het lijkt er dus op dat het plannen van een vakantie, of gewoon een pauze op het werk, je gevoel van geluk kan verbeteren. Een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Applied Research toonde aan dat de hoogste piek in je gelukslevel komt tijdens de fase waarin je een vakantie plant. Omdat je je dan al het gevoel krijgt dat je ergens actief aan deelneemt. In de studie werd aangetoond dat het effect van het maken van de planning van een reis je gevoel van geluk zal versterken voor de duur van ongeveer acht weken. Na de vakantie zal het geluksgevoel voor het gros van de mensen echter weer snel terugvallen naar de beginwaarden.

Een andere studie heeft uitgewezen dat mensen die erover dachten om naar hun favoriete film te gaan kijken al te maken kregen met een verhoging van hun endorfineniveau met 27 procent. Op het moment dat je dus niet de tijd hebt om op reis te gaan, of zelfs een avondje uit met vrienden te plannen, dan kun je iets op je kalender zetten ergens in de toekomst (het maakt dus niet uit of dit over een maand of zelfs pas over een jaar zal zijn). Door dit te doen zul je je een ware boost van je geluksgevoel krijgen elke keer als je jezelf aan deze gebeurtenis herinnert.

Mediteren om je hersenen opnieuw met het geluk te verbinden

Meditatie wordt in een heleboel gevallen aangeprezen als een cruciale gewoonte om je eigen gevoel van scherpte, zuiverheid en aandacht te kunnen verbeteren, maar daarnaast kan mediteren ook helpen om je rustig te houden en blijkt het nuttig te zijn als je je gevoel van geluk wilt verbeteren. In een studie, die uit is gevoerd door een onderzoeksteam van het Massachusetts General Hospital, werd er gekeken naar de hersenscans van 16 mensen.

Dit gebeurde zowel voor als na hun deelname aan een acht weken durende cursus in mindfulness meditatie. De studie bracht naar voren dat er na afloop van de cursus bepaalde delen van de hersenen van de deelnemers, die in verband gebracht kunnen worden met de gevoelens van mededogen en zelfbewustzijn, waren gegroeid, terwijl de onderdelen van het brein die in verband gebracht werden met stress juist kleiner waren geworden. Meditatie kan dus letterlijk je geest wissen en je te kalmeren. In diverse onderzoeken is dan ook al het bewijs geleverd dat meditatie de meest effectieve manier is om een ​​gelukkiger leven te kunnen leiden. 

Op de lange termijn kan meditatie je dus gelukkiger maken. Uit notities, die gemaakt zijn direct na het mediteren, is vast komen te staan dat er een gevoel van rust en tevredenheid is ontstaan, evenals een verhoogd bewustzijn en het gevoel van empathie. Verder is uit dit onderzoek zelfs vast komen te staan dat regelmatig mediteren er permanent voor zal zorgen dat er nieuw verbanden worden gelegd in de hersenen die ervoor zorgen dat het niveau van je geluksgevoel zal verhogen. Het feit datje in staat bent om de structuur van je hersenen kunt veranderen door middel van meditatie is echter wel verrassend voor een heleboel mensen. Het is bovendien een enigszins geruststellende gedachte dat hoe je je voelt en wat je denkt op een bepaald moment niet permanent hoeft te zijn.

Dankbaarheid oefeningen doen

Door regelmatig een oefening in dankbaar te doen, zal niet alleen je gevoel van geluk worden verhoogd, maar zal ook de tevredenheid met je leven toenemen. Op het eerste gezicht lijkt dit een eenvoudige manier om je gelukkiger te gaan voelen, maar veel mensen vinden het toch erg lastig om dankbaar te zijn voor de dingen die je in je leven hebt, of hebt bereikt. Er zijn echter een heleboel verschillende manieren om je dankbaarheid te oefenen. Denk hierbij onder andere aan:

 • het bijhouden van een dagboek en daar alle dingen in te noteren waar je dankbaar voor bent, 
 • het delen van drie goede dingen die elke dag gebeuren met je partner, of een goede vriend(in),
 • je dankbaarheid tonen op momenten dat je in staat bent om een ander te helpen.

In een experiment, waarbij een aantal deelnemers aangaven voor welke dingen ze elke dag weer dankbaar zijn, bleek dat hun stemming al verbeterd werd door het uitvoeren van deze eenvoudige oefening.

De deelnemende groepen aan dit onderzoek naar de invloed van dankbaarheid op je gevoel van geluk, vertoonden onderlinge verschillen met betrekking tot het verhoogde welzijn. Echter niet alle uitkomsten waren verschillend bij de groepen die werden vergeleken. Het effect van een positieve invloed is zonder twijfel de meest krachtige bevinding te zijn. De resultaten suggereren namelijk dat je bewust richten op alle zegeningen zowel emotionele- als sociale voordelen kan hebben.

Studies die het gevoel van geluk bestudeerden publiceerden een aantal brieven van dankbaarheid die gebruikt waren bij het testen van de mate van dankbaar en de invloed die dit gevoel kan hebben op je gelukslevel. Onder de deelnemers aan deze studie bevinden zich 219 mannen en vrouwen die drie brieven van dankbaarheid hadden geschreven in een periode van 3 weken. De resultaten van het onderzoek lieten zien dat het schrijven van dankbaarheidbrieven het gevoel van geluk bij de deelnemers toe heeft laten nemen. Eveneens nam de tevredenheid met het leven toe door het schrijven van deze brieven, terwijl aan de andere kant allerlei depressieve symptomen hierdoor juist werden verminderd.

Alle factoren op een rij die je gelukkiger kunnen maken

 • Doe elke dag minstens 7 minuten lichamelijke oefeningen,
 • Meer slaap betekent minder gevoelig voor negatieve gevoelens,
 • Ga dichter bij je werk wonen,
 • Breng tijd door met je familie en vrienden,
 • Ga vaak naar buiten,
 • 100 uur per jaar andere mensen helpen heeft magische effecten,
 • Oefenen om te glimlachen zodat pijn verlicht zal worden,
 • Plan een reis die je niet echt hoeft te gaan maken,
 • Mediteren om je hersenen opnieuw met het geluk te verbinden
 • Dankbaarheid oefeningen doen.

Een laatste feit: gelukkiger worden met de jaren

Tot slot willen we je graag nog wijzen op een punt dat absoluut niet uit het oog mag worden verloren, ten aanzien van het verbeteren van je gevoel van geluk. Vast interessant om te weten is dat mensen zodra hun leeftijd toe gaat nemen, en dan in het bijzonder op het moment dat zij de middelbare leeftijd hebben gepasseerd, zij zich eerder gelukkiger gaan voelen. Dit is een proces waar je eigenlijk niets voor hoeft te doen en dat dus van nature in de mens lijkt te zitten. Er is weliswaar nog wel enige discussie over de reden waarom dit gebeurt. Wetenschappers hebben hier overigens wel een aantal ideeën over.

Verschillende onderzoekers hebben ontdekt dat ouderen aan wie foto’s worden getoond van gezichten, of van situaties, de neiging hebben om zich te focussen op, en het herinneren van, gelukkiger tijden, in plaats van terug te denken aan allerlei negatieve gebeurtenissen. Tijdens andere studies hebben wetenschappers ontdekt dat op het moment dat de leeftijd van mensen vordert, ze op zoek zullen gaan naar situaties die hun stemming juist kan verbeteren. Ze vermijden dan ook liever gedachten aan het alsmaar kleiner worden van hun sociale netwerken van vrienden of kennissen die hen ontvallen zijn. Deze gedachten zouden hun stemming namelijk kunnen verslechteren. 

Een ander onderzoek heeft echter ook aangetoond dat oudere mensen steeds beter leren om verliezen en teleurstellingen los te laten. Deze mensen zullen dus niet meer malen over persoonlijke doelen die zij niet hebben weten te voltooien, maar juist wel streven naar een grotere mate van welzijn. Dus op het moment dat je dacht dat oud zijn ook direct betekent dat je je ongelukkig gaat voelen, dan kun je je troosten met de gedachten dat je nu een positievere kijk aan het ontwikkelen bent. Wanneer je eenmaal een respectabele leeftijd hebt bereikt, dan zal deze in de meeste gevallen pas tot volle wasdom zijn gekomen en zal je gevoel van geluk een zeker hoogtepunt hebben bereikt. Ouder worden is in dit geval dus niet iets om bang voor te zijn, maar eerder iets waar je met een brede glimlach naar uit zou kunnen kijken. Net zoals wijsheid zal immers ook geluk dus met de jaren pas komen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20