Geld verdienen aan de klimaatwijziging: investeerders weten hoe

De klimaatverandering kan ook op de investeringsmarkt voor een aantal verschuivingen zorgen. Dat zegt Christopher Flavelle, klimaatspecialist bij het persbureau Bloomberg, naar aanleiding van het feit dat de Verenigde Staten al voor het tweede jaar op rij met een recordniveau orkanen, overstromingen in natuurbranden moeten afrekenen, terwijl ook temperaturen en emissies nieuwe pieken hebben laten optekenen.

Deze trends zullen zich naar alle waarschijnlijk ook in de verdere toekomst verder doorzetten. Er moet volgens Flavelle worden vastgesteld dat een toenemend aantal investeerders strategieën nastreeft om uit deze ontwikkelingen baten te kunnen halen.

Aanpassing

“Er wordt geïnvesteerd in elektrische wagens en duurzame energiebronnen, die moeten helpen om de opwarming van de aarde af te remmen,” zegt Christopher Flavelle. “De klimaatverandering blijkt echter nog andere investeringen te stimuleren. Deze projecten kunnen bovendien een opmerkelijk beeld weergeven van de impact die de opwarming van de aarde op de economie kan hebben.”

“Onder meer kunnen investeringen worden gemeld in de bouw van stormvloedkeringen en dijkversterkingen langs de kust, de aanleg ontziltingsinstallaties in droge gebieden, de ontwikkeling van nieuwe agrotechnologie of de lancering van immobiliënprojecten in gebieden die beter tegen een stijging van de zeespiegel zijn beschermd.”

“Er is momenteel geen enkele mogelijkheid om de klimaatverandering te stoppen,” zegt James Everett, topman van het Ecosystem Integrity Fund. “Investeringen in klimaatverandering hebben zich in het verleden vooral op oplossingen – zoals hernieuwbare energie en elektrische voertuigen – toegespitst. Het zou echter nodig kunnen blijken om vooral te investeren in projecten die vooral gericht zijn op de omgang met een verdere opwarming van de aarde.”

Dit zal volgens Jay Koh, topman van de Lightsmith Group, kunnen leiden tot onder meer investeringen in duurzame innovaties, maar ook in nieuwe producten voor de markten van verzekeringen en gezondheidszorg.

Ook de kredietrating zal volgens waarnemers in de klimaatverandering een nieuwe markt kunnen vinden. Daarbij kan worden verwezen naar onder meer de Neuberger Berman Group, die al de klimaatrisico’s van de verschillende steden opvolgt.

Waarschuwing

Barney Schauble, topman van Nephila Advisors, ziet voor de sector grote kansen. “Het feit dat het grote publiek vaak de risico’s van de klimaatverandering negeert, kan een bijzonder interessant investeringsproduct creëren,” meent Schauble. “Dat geldt vooral voor de Verenigde Staten. Er is geen enkel land in de wereld waar zoveel intelligente mensen ervoor kiezen de klimaatproblemen te ontkennen.”

“Wie zijn beslissingen neemt op basis van een problematiek die door andere personen wordt genegeerd, kan op langere tijd bijzonder goede zaken doen,” zegt Schauble.

David Vogel, chief executive van Voloridge Investment Management, ziet investeerders mogelijk zelfs als een sociaal waarschuwingssysteem dat het publiek zou kunnen alarmeren voor risico’s die anders over het hoofd gezien dreigen te worden.

“Wanneer mensen aan een problematiek geld verdienen, komt er automatisch aandacht,” aldus Vogel.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20