Witte Huis: ‘Snelle opwarming van klimaat is een feit en de mens is de oorzaak’

Het klimaat van de aarde kent zijn warmste periode in de geschiedenis van de moderne beschaving. Het fenomeen moet worden toegeschreven aan de stijgende volumes koolstofdioxide in de atmosfeer.

Dat zegt een rapport van het Global Change Research Program, waarvan de publicatie door de Amerikaanse regering is goedgekeurd. Volgens de studie, die werd aangevat op initiatief van voormalig Amerikaans president Barack Obama, moeten die hogere temperaturen worden toegeschreven aan menselijke activiteiten. De goedkeuring is opvallend, aangezien huidig Amerikaans president Donald Trump zich in het verleden vooral een klimaatscepticus toonde. Donald Trump liet in het verleden vaak blijken niet te geloven dat de klimaatverandering door de mens zou zijn veroorzaakt. Hij noemde het fenomeen vooral een mythe die door buitenlandse mogendheden werd gelanceerd om het Amerikaanse bedrijfsleven te kunnen tegenwerken. In het nieuwe rapport wordt echter een duidelijke link gelegd tussen de menselijke activiteit en de opwarming van de aarde. “De uitstoot van broeikasgassen, een gevolg van de menselijke bedrijvigheid, is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak voor de verwarming die sinds het midden van de twintigste eeuw wordt waargenomen,” wordt er opgemerkt. “Er is geen andere plausibele verklaring mogelijk.”

Beleid

Er is niet expliciet bekendgemaakt of Trump zich al dan niet akkoord heeft verklaard met de conclusies van het rapport. Een woordvoerder van het Witte Huis verklaarde dat de Amerikaanse regering doorgedreven wetenschappelijke analyse en debat ondersteunt. Wel werd opgemerkt dat de uitstoot van koolstofdioxide door energie een dalende trend vertoont. Er wordt aan toegevoegd dat de volgende kwarteeuw een status-quo van de emissies wordt verwacht. Tevens wordt aangevoerd dat het aandeel van de Verenigde Staten in de wereldwijde emissies van broeikasgassen zal blijven dalen. Wetenschappers hadden zich bezorgd getoond dat het Witte Huis pogingen zouden ondernemen om de resultaten van de studie te veranderen of de publicatie van het rapport te verhinderen. Een aantal democratische senatoren hadden in een schrijven aan Wilbur Ross, Amerikaans minister van handel, dan ook gevraagd dat politieke interferenties zouden worden vermeden. Uiteindelijk is het rapport in ongewijzigde vorm verschenen. Rachel Licker, klimaatwetenschapper bij de Union of Concerned Scientists, zegt dat het bijzonder moeilijk zou zijn geweest het rapport te manipuleren. Dat wil volgens Licker echter in geen geval zeggen dat het Amerikaanse klimaatbeleid zal worden bijgestuurd. (mah)