Gegevens worden 30 jaar bijgehouden: is de manuele contacttracing echt zo veilig?

Dwingende vragen: Hoe goed is het systeem van contact-tracing nu georganiseerd, in het licht van onze privacy?


·     Wat iedereen al mijlenver zag aankomen, ligt nu plots midden op het bord. Een app lag zwaar onder vuur, wegens ’te invasief’ voor privacy: want dan zou je via je telefoon kunnen nagaan waar mensen overal geweest waren. Discussies over versleuteling van data, over bescherming van gevoelige gegevens, wat al jaren bezig is digitaal, laaiden op in het parlement. Dat maakte een streng kader, voor een app die er waarschijnlijk nooit zal komen.

·     Maar het alternatief? Via ‘manuele opsporing’: mensen in een call-center bellen je op, indien je besmet bent, en vragen je met wie je allemaal in contact geweest bent. Maar nu duikt daar kritiek over op: want hoe privacy-proof is dat dan wel?


·     De gegevensbank die bij Sciensano wordt aangelegd, wie heeft daar toegang toe? Hoe zeker zijn we dat mensen met toegang beter met privacy omgaan dat computers? Het koninklijk besluit dat de zaak moet regelen ligt alvast onder vuur van privacy-specialist professor Jacques Englebert aan de ULB.

·     In La Libre is hij scherp: “We kunnen ons legitiem afvragen of zelfs in geval van noodzaak het normaal is dat deze tekst niet getoetst is geweest door de Raad van State? Waarom is hierover niet echt een debat geweest?” Immers, het systeem laat Sciensano toe om rijksregisternummer te noteren, en dat te linken aan de medische gegevens. Die gegevens krijgen dan een ‘pseudoniem’, maar of dat volstaat? “De vraag is echt of dit nog een proportionele maatregel is”.


·     Zo is Sciensano van plan de data tot 30 jaar na het overlijden van de patiënt te bewaren. ‘Men focust op die app, maar de manuele tracing is veel problematischer voor privacy’, zo stelt professor Informatica Huges Bersini (ULB). Eerder kwam ook al Johan Vande Lanotte, voormalig minister voor sp.a maar vandaag mensenrechtenadvocaat, met een soortgelijke aanval op het systeem in De Standaard


·     Opvallend, de zwakke reactie van Sciensano zelf: ‘De persoon die verantwoordelijk is voor het project is er momenteel niet. Het is, gezien hun agenda, niet mogelijk te antwoorden op vragen’.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20