Geeft EU groen label aan gas en kernenergie? “Wij zijn zeer dicht bij een akkoord”

Naast het Belgische debat staat ook op Europees niveau de energiekwestie op de agenda. Worden gas en kernenergie opgenomen in de nieuwe Europese taxonomie die hen als groene energie zou classificeren? In de Green Deal, die de energietransitie van de Europese Unie moet helpen financieren, staan miljarden aan subsidies op het spel.

In deze strijd, die meer dan semantisch is, staan Frankrijk en Oostenrijk tegenover elkaar en hebben zij een hele reeks landen in hun kielzog meegesleurd. Frankrijk, dat van oudsher een kernmacht is, kan rekenen op de steun van Oost-Europese landen.

Voor hen is de overschakeling van steenkool op hernieuwbare energiebronnen een te grote stap. Zij dringen er al lang op aan kernenergie en zelfs gas op te nemen als overgangsenergie in de Green Deal. Voor deze naties zou dit een aanvaardbaarder tussenstap zijn. De Europese Commissie lijkt aan hun kant te staan.

In een interview dit weekend met het Duitse dagblad Die Welt zei de Eurocommissaris voor de Interne Markt, Thierry Breton, dat “wij zeer dicht bij de voltooiing van ons werk aan de gedelegeerde handeling (van de taxonomie) zijn, die zowel gas als kernenergie zal omvatten”.

“We zullen nog tien dagen of twee weken nodig hebben voor overleg (met de staten). Ik hoop dat wij ons definitieve voorstel medio januari kunnen indienen”, legde hij uit.

“We moeten pragmatisch zijn”

Terwijl de groene classificatie van kernenergie, die weinig CO2 uitstoot, al ter discussie staat, is de Europese aandacht nu vooral gericht op gas. Met name Russisch gas, waar 40 tot 45% van de Europese invoer van afhankelijk is.

Voor Thierry Breton “is gas zeker niet ideaal om koolstofneutraliteit in de EU te bereiken, maar het is nog altijd beter dan steenkool”. Hij voegde daaraan toe: “We moeten pragmatisch zijn: we zullen zowel gas- als kernenergie nodig hebben om onze klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen.”

Aan de Duitsers, wier volledige terugtrekking uit kernenergie op handen is en die zich logischerwijze aan de zijde van Oostenrijk scharen, zendt de commissaris een boodschap: “Als je zelf geen kernenergie wilt, kun je niet ideologisch onbuigzaam blijven (…). Het is belangrijk dat we met iedereen praten om een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is.”

Aan het eind van de EU-top van afgelopen donderdag zei Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, dat een compromis tussen de 27 “op dit moment onmogelijk is”. België moet niet wachten op de Europese beslissing om een keuze te maken over een eventuele uitfasering van kernenergie in 2025. Maar het lijdt geen twijfel dat de discussie iedereen bezighoudt. Georges-Louis Bouchez (MR), voorstander van het behoud van kernenergie, gebruikt de mogelijke groene classificatie om zijn argumenten te staven. De groenen zullen ongetwijfeld antwoorden dat gas – een alternatief voor de Belgische kernenergie – ook deel uitmaakt van het pakket.

(lb,kg)

Meer