Frankrijk legt oudste kerncentrale Fessenheim definitief stil

In Frankrijk heeft het staatsbedrijf Electricité de France (EDF) de kerncentrale van Fessenheim definitief stilgelegd. Fessenheim was de oudste nucleaire centrale van Frankrijk en is meer dan vier decennia operationeel gebleven. Geruime tijd was de centrale ook het mikpunt van activisten die zich tegen het gebruik van kernenergie verzetten.

De kerncentrale Fessenheim, gelegen tussen de Franse steden Colmar en Mulhouse, dekte 70 procent van het elektriciteitsgebruik van de Elzas.

Onzekerheid

De sluiting van de kerncentrale, gesitueerd in een grensgebied met Duitsland en Zwitserland, doet echter ook vragen rijzen over de manier waarop Frankrijk de energiebalans in evenwicht zal kunnen houden. Tevens wordt gevreesd voor de kansen op hertewerkstelling voor de personeelsleden van de centrale.

Frankrijk heeft beloofd om zijn afhankelijkheid van kernenergie drastisch te verminderen. Daarbij zouden de volgende vijftien jaar twaalf nucleaire reactoren worden gesloten. Momenteel hebben de kerncentrales nog altijd een aandeel van 70 procent in de Franse elektriciteitsvoorziening. Dat cijfer moet over de periode van een anderhalf decennium worden gehalveerd.

De eerste reactor van Fessenheim werd in februari gesloten. Nu is ook de tweede eenheid uitgeschakeld. De volgende drie jaar zal de gebruikte brandstof worden weggehaald. Daarna zal het nog eens vijftien jaar in beslag nemen om de centrale volledig te ontmantelen.

Protesten

EDF zegt dat met de sluiting van Fessenheim voor de eerste keer een drukwaterreactor wordt stilgelegd en compleet ontmanteld. Frankrijk heeft momenteel nog 56 andere reactoren van dit type in gebruik.

Milieuactivisten hebben al tientallen jaren de kerncentrale op de korrel genomen. ‘Fessenheim bevindt zich in een gebied dat gevoelig is voor seismische activiteit,’ voerden ze aan. ‘Bovendien zorgt de nabijheid van de Rijn voor overstromingsgevaar.’

De voorbije jaren was de centrale ook het decor van een aantal incidenten. Onder meer werden in een reactordeksel scheuren aangetroffen. Zes jaar geleden leidde een interne overstroming tot een noodstop. In de nasleep van de meltdown van de kerncentrale Fukushima in Japan, negen jaar geleden, werd ook de veiligheidsstatus van Fessenheim herzien.

Uiteindelijk werd beslist om de centrale vroeger te sluiten dan oorspronkelijk was gepland. EDF heeft echter altijd volgehouden dat de veiligheid nooit in het gedrang is gekomen.

De kerncentrale van Fessenheim is in de regio ook de grootste bron van tewerkstelling. Vertegenwoordigers van de vakbonden maken dan ook gewag van een economische, sociale en ecologische ramp. De centrale ondersteunde immers 2.1000 rechtstreekse en onrechtstreekse banen.

‘De sluiting is tevens een aanslag op het leefmilieu,’ aldus Claude Brender, burgemeester van Fessenheim. ‘Er moet nu elektriciteit uit Duitsland worden geïmporteerd om het productieverlies van Fessenheim op te vangen. De helft van die Duitse elektriciteit is echter door fossiele brandstoffen opgewekt.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20