Fondsenreus BlackRock noemt drie redenen waarom het een slecht idee is om nu aandelen te kopen

Na de recente correctie op de aandelenmarkten overwegen veel beleggers om hun posities in bepaalde beursbedrijven te vergroten. Is dat een goed idee? Vermogensbeheerder BlackRock denkt alvast van niet.

Beleggers maken zich zorgen over hoe de centrale banken zullen reageren op de oplopende inflatie. Zo bevindt de S&P500 zich nu ook in een berenmarkt. De Nasdaq noteert intussen al ruim 30 procent onder de meest recente piek. Elke belegger met cash twijfelt: is dit het juiste moment om te beleggen? BlackRock noemt drie redenen om nog even geduld te hebben.

1. Bedrijfswinsten zijn overgewaardeerd

“De winstmarges zijn al twee decennia omhoog gegaan. Wij zien nu toenemende neerwaartse risico’s. Wij verwachten dat de energiecrisis de groei zal aantasten en dat de stijgende arbeidskosten de winsten zullen drukken. Het probleem is dat de consensuswinstramingen hier geen rekening mee lijken te houden,” aldus BlackRock, geciteerd door Business Insider.

Volgens de laatste ramingen zullen de S&P500-bedrijven in 2022 een winstgroei van 10 procent realiseren. “Dit is veel te optimistisch,” zegt BlackRock. “De voorraden kunnen verder afnemen als de druk op de marges toeneemt. Lagere kosten, zoals die voor arbeid, hebben gedurende verscheidene decennia geleid tot een stijging van de inkomens. Tot dusver zijn de arbeidskosten per eenheid niet veel gestegen. We verwachten nu wel loonsverhogingen om mensen weer aan het werk te krijgen. Dit is goed voor de economie, maar slecht voor de marges van de bedrijven.”

BlackRock verwijst naar de loon-prijsspiraal. Inflatie voedt loonstijgingen die op hun beurt de geldontwaarding verder aanwakkeren. Op die manier wordt de koopkracht beschermd, maar ten koste van hogere kosten voor ondernemingen, die dit uiteindelijk zullen doorrekenen aan de consumenten. Dit geldt des te meer in België, waar een automatische indexering van de lonen bestaat, waardoor onze bedrijven aan concurrentiekracht inboeten ten opzichte van bedrijven in de buurlanden.

2. Een hoger dan verwachte rentestijging in de VS

Door de torenhoge inflatie in de Verenigde Staten neemt de angst bij de beleggers toe dat er een renteverhoging met 75 basispunten aan de horizon lonkt. Verwacht wordt dat de Federal Reserve hierover woensdag een besluit zal nemen.

BlackRock behoort samen met Barclays en Jefferies duidelijk tot de pessimisten en denkt dat het beter is om te wachten met investeren: “Wij raden op dit moment niet aan om aandelen te kopen vanwege een groeiend risico dat de Fed te veel zal verkrappen – of dat de markten denken dat dit zal gebeuren, althans op korte termijn. Tekenen van aanhoudende inflatie, zoals het CPI-rapport van vorige week, kunnen dit laatste risico aanwakkeren.”

3. Aandelen zijn niet noodzakelijk goedkoop

“Aandelen zijn volgens ons niet zo veel goedkoper geworden. Waarom niet? De waarderingen zijn niet echt verbeterd wanneer rekening wordt gehouden met de lagere winstvooruitzichten en het versnelde tempo van de verwachte renteverhogingen”, aldus BlackRock.

BlackRock ziet slechts één echt doorslaggevend signaal om weer op lange termijn te beleggen: het moment waarop stijgende rentetarieven een reëel risico op recessie en stijgende werkloosheid met zich meebrengen. Op dat moment zal de druk op de Fed te groot worden, wat het einde van de renteverhogingen zal betekenen.

(ns, lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20