Finland wordt enige uranium-producent van Europese Unie

In Finland heeft het bedrijf Terrafame van de regering een vergunning gekregen voor de recuperatie en raffinage van uranium. De beslissing maakt van Finland de enige uranium-producent van de Europese Unie.

Ook Tsjechië en Roemenië kenden in het verleden een uranium-productie, maar zij hebben die activiteiten stopgezet. Terrafame, voor 70 procent in handen van de Finse staat, is vooral actief in de ontginning van nikkel en zink. Bij die operaties wordt echter ook uranium als bijproduct gewonnen.

Export

Terrafame wil het uranium in de toekomst verwerken tot de zogenaamde yellowcake, het product dat uiteindelijk als brandstof voor de kerncentrales wordt afgeleverd. Met de vergunning kan Terrafame jaarlijks tot 250 ton uranium produceren.

Finland beschikt over twee kerncentrales, maar zij zouden niet door Terrafame worden bevoorraad. Bedoeling is immers de yellowcake te exporteren naar andere landen in Europa of Noord-Amerika. Om tot export te kunnen overgaan heeft Terrafame echter nog wel de toestemming nodig van het Finse ministerie van buitenlandse zaken en van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom).

Vooraleer Terrafame met de daadwerkelijke uraniumproductie kan beginnen, moeten echter nog wel een aantal obstakels worden overwonnen. De installaties van Terrafame, in het oosten van Finland, zijn al acht jaar klaar. De voorbereiding van de opstart van de fabriek voor uraniumwinning zou echter nog ongeveer een jaar in beslag nemen.

Imago

Tegelijkertijd kan tegen de beslissing nog altijd beroep worden aangetekend bij de hoogste administratieve rechtbank van Finland.

De Finse nucleaire autoriteiten hebben de voorbije zomer een evaluatierapport over de uranium-winning van Terrafame gepubliceerd. Volgens die studie zal de impact van de productie op het leefmilieu en de bevolking gering blijven.

Milieuverenigingen maken echter duidelijk in Terrafame weinig vertrouwen te hebben. Zij wijzen erop dat het bedrijf eerder al wegens het lozen van afvalwater en andere milieuproblemen op een negatieve manier in het nieuws is gekomen.

Verwacht wordt dan ook dat de Finse Vereniging voor Natuurbehoud tegen de uranium-vergunning van Terrafame in beroep zal gaan. De organisatie heeft al aangevoerd dat de vergunning in strijd is met de Finse wet op kernenergie.

De milieuvereniging vraag de uitvoering van impacstudies. Dat onderzoek zou bovendien niet alleen op de raffinaderij mogen worden toegespitst, maar zou op de hele productieketen betrekking moeten hebben. Dat hele proces kan nog twee jaar in beslag nemen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20