Federale regering geeft plan voor tweede golf vrij, dat moet voorkomen dat dezelfde fouten worden gemaakt

Geconfronteerd met de toenemende besmetting – gemiddeld 371 nieuwe gevallen per dag – heeft de federale regering, op initiatief van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), haar strijdplan onthuld om de tweede golf aan te pakken.

Een document van in totaal 83 pagina’s waarin de analyses van Sciensano, de FOD Volksgezondheid maar ook het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG) en de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv), dat moet de tweede golf in toom houden.

Die term kan nochtans verwarrend zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt dat het virus niet seizoensgebonden is, en dat het nog steeds om een en dezelfde golf gaat.

Op lange termijn rekenen de experts op groepsimmuniteit onder de bevolking door massale vaccinatie. Een gezamenlijk aankoop- en herverdelingsbeleid wordt momenteel grondig bestudeerd.

Wat staat er in het strijdplan?

Sensibilisering: geen revolutionaire maatregel, maar het blijft een zeer doeltreffende tactiek. De situatie helder uitleggen, en zo veel mogelijk mensen bewust maken van het gedrag dat ze moeten hanteren. Dit vereist een betere communicatie tussen de verschillende beleidsniveaus.

Testen: We moeten naar 50.000 tests per dag. Tot in den treure werd ons een ongelooflijke testcapaciteit beloofd, vandaag moeten we vaststellen dat het nog steeds moeilijk is om meer dan 10.000 tests per dag uit te voeren.

Contacttracing moet verbeteren: De Belgische corona-app is er pas in september. Het rapport roept op tot betere communicatie tussen huisartsen en de bevoegde autoriteiten via de callcenters.

De strategische stock: Daarvan is momenteel al een groot deel naar de ziekenhuizen gegaan. In reserve is er een ‘strategische solidariteitsvoorraad’ aangelegd.

Besmettingsdrempel: Er wordt een rode lijn vastgesteld van aantal besmettingen. Bij het overschrijden van die drempel, worden er automatisch drastische beslissingen genomen over:

  • Nationale/regionale/lokale insluiting.
  • Het aantal beschikbare bedden in ziekenhuizen.
  • Het beschikbare materiaal.
  • Financiering.
  • Versterking van mobiele ziekenhuisteams.
  • Versterking van de toegankelijkheid tot psychologische zorg.
  • De garantie van beschikbaarheid van apparatuur zoals ademhalingstoestellen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20