Faillissement Vlaamse Energieleverancier: kan je je voorschotten terugvorderen?

Het energiebedrijf Vlaamse Energieleverancier heeft maandag het faillissement aangevraagd. Die beslissing treft 70.000 klanten. Maar wat met de betaalde voorschotten? Kan je je geld terugkrijgen als blijkt dat je te veel hebt betaald voor je energieverbruik?

Het faillissement van Vlaamse Energieleverancier kwam misschien niet volledig als een verrassing. Zowel in ons land als in het buitenland worden verschillende energieleveranciers getroffen door de stijgende energieprijzen. Dat komt omdat niet alle leveranciers zelf energie produceren. Zij die dat niet doen, kopen de energie op de markt. Als de prijzen stijgen, zoals dat nu het geval is, moeten ze dus ook meer betalen. Dat is zeker nadelig voor bedrijven, zoals Vlaamse Energieleverancier, die zich als prijsbreker in de markt hebben gepositioneerd. Ook in het buitenland hebben al energiebedrijven de boeken moeten neerleggen.

Domiciliëring stopzetten

Bij nagenoeg alle energieleveranciers in ons land moet je maandelijks een voorschot betalen. Dankzij zo’n voorschot vermijd je dat je op het einde van het jaar in één klap de volledige factuur moet betalen. Doorgaans verloopt die betaling via een domiciliëring.

Experts roepen de klanten van Vlaamse Energieleverancier op om zo snel mogelijk hun domiciliëring stop te zetten. Om dat te doen, moet je contact opnemen met de schuldeiser. De bank komt hier niet in tussen. “Het beheer van de mandaten zit volledig bij de schuldeiser zelf. Bij een faillissement dient de klant hiervoor contact op te nemen met curator die werd aangesteld in het dossier”, laat de bankenfederatie Febelfin weten in een blogbericht.

“Het wetgevend kader laat wel toe dat banken kunnen voorzien in de mogelijkheid tot het blokkeren van een domiciliering. Op deze manier kan de schuldeiser de gelden niet langer automatisch invorderen”, voegt Febelfin er wel aan toe. “In dat geval kan je wel contact opnemen met je bank.”

Voorschotten terugvorderen

Maar is het ook mogelijk om de betaalde voorschotten terug te vorderen? Je kan tot acht weken na inning van de domiciliëring het betaalde bedrag terugvorderen. Dat is weliswaar enkel interessant als je denkt dat je via de voorschotfacturen te veel hebt betaald voor je energieverbruik. Als blijkt dat je te weinig hebt betaald, zal de curator alsnog de openstaande schuld vereffenen.

“De bank van de schuldeiser moet de curator op de hoogte stellen van eventuele teruggaven. Om de openstaande schuld te innen, kan een curator de klant hiervoor contacteren, eventueel met bijkomende kosten”, verduidelijkt Febelfin.

Maandelijkse energiefactuur

Ondertussen komt CD&V met een alternatief voor de voorschotfactuur over de brug. Die partij wil dat mensen ook een maandelijkse energiefactuur kunnen krijgen, in plaats van het systeem met voorschotten. Dat wordt dan berekend op basis van het reële verbruik. “In het buitenland zijn al voorbeelden te vinden van maandelijkse facturen, en ik heb ook begrepen dat de bedrijven zelf vragende partij zijn”, zei Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) in De ochtend.

Indien zo een systeem er komt, zullen enkel mensen met een digitale teller daar een beroep op kunnen doen. Ons land telt momenteel meer dan een miljoen digitale tellers. Het is de bedoeling dat iedereen tegen 2029 een digitale teller heeft. Voorts moet de energieleverancier bereid zijn om te werken met een maandelijkse energiefactuur.

(lp)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20