Extra ouderschapsverlof in coronatijden: ook voor zelfstandigen

De ministerraad heeft zaterdag het Koninklijk Besluit rond het corona-ouderschapverlof voor zelfstandigen goedgekeurd. De gelijkaardige versie voor werknemers is al een drietal weken in voege.

Wat is het? Het systeem van ouderschapsverlof biedt werknemers de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen, zodat ze meer tijd hebben voor de opvoeding van hun kinderen. Voor ieder kind heeft elke ouder maximum vier maanden ouderschapsverlof, die op verschillende manieren opgenomen kunnen worden.

In coronatijden? Begin mei kwam er een nieuw kortlopend corona-ouderschapsverlof, voor (adoptie)ouders met minstens één kind tot 12 jaar of één kind met een handicap tot 21 jaar. Voortaan geldt het systeem ook voor zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende partners, student-zelfstandigen, zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen die actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd (de laatste twee categorieën moeten minstens evenveel sociale bijdragen betalen als zelfstandigen in hoofdberoep).

Voorwaarden? Er is slechts één belangrijke regel, naast het hebben van kinderen. Het corona-ouderschapsverlof kan niet gecumuleerd worden met een andere uitkering in het zelfstandigenstelsel. Als u het overbruggingsrecht bij het wegvallen van uw activiteiten aanvroeg, kan u geen ouderschapsuitkering krijgen.

Financiële gevolgen? U krijgt een uitkering van 532,24 euro per maand. Indien uw partner eveneens zelfstandige is, komt hij of zij ook in aanmerking voor de tijdelijke uitkering. Wie alleenstaande ouder is, krijgt 875 euro per maand. ‘Veel zelfstandigen zijn genoodzaakt om hun activiteit op een lager pitje te zetten omdat de zorg voor hun kinderen erbij komt in deze periode. Daarom is het belangrijk een uitkering te geven’, stelt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) tegenover Belga.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20