Experts: “Wifi aan boord van vliegtuigen wordt gratis”

Door de impact van de coronacrisis op de internationale luchtvaart, heeft ook de vraag naar inflight connectivity – digitale communicatiemogelijkheden aan boord van de vliegtuigen – een belangrijke terugslag moeten verwerken. Maar nu de wereldwijde economie en de luchtvaarttrafieken opnieuw tekenen van heropleving tonen, kent ook de interesse van de reizigers voor communicatie-mogelijkheden tijdens de reis opnieuw een herstel. Dat staat in een rapport van consulent Northern Sky Research (NSR).

Opgemerkt wordt dat bij deze nieuwe golf ook het gratis aanbod van wifi in de vliegtuigen steeds meer opgang zou kunnen komen.

Groeiende behoefte

“Men kan verwachten dat operatoren en passagiers de volgende jaren bij de inflight connectivity beduidend meer bandbreedte ter beschikking zullen krijgen”, voorspellen de onderzoekers. “Daarbij zal steeds meer gebruik worden gemaakt van satellieten die grote volumes aan communicatie kunnen verwerken.”

“Vorig jaar leverden die satellieten een gezamenlijke capaciteit van 13 gigabits per seconde. Tegen het einde van dit decennium zal dat volume echter opgelopen zijn tot 924 gigabits per seconde. Een gratis wifi-aanbod zal een belangrijke pijler van die exponentiële groei zijn.”

“In sommige regio’s toont de markt duidelijke tekenen van heropleving, terwijl andere locaties met aanhoudende reisbeperkingen naar verwachting pas over twee jaar naar hun eerdere niveaus zullen terugkeren”, zeggen de onderzoekers.

“Onder andere in de Verenigde Staten kende de luchtvaart al enig herstel door de massale vraag naar binnenlandse reizen van consumenten, die zich weer wensten te verplaatsen na maandenlang verplicht thuis te zijn gebleven.”

“Maar die trend heeft ook geleid tot een grotere vraag naar wifi aan boord van de vliegtuigen. Die behoefte werd bovendien nog aangewakkerd door de gewijzigde werkpatronen, waarbij miljoenen mensen eraan gewend zijn geraakt om vanop afstand te werken.”

“Deze trend dwingt de luchtvaartmaatschappijen echter tot cruciale beslissingen over de strategieën die ze daarbij willen volgen. Daarbij moeten ze zich afvragen of ze wifi aan boord gratis zullen aanbieden en op welke manier ze de bijhorende kosten zouden kunnen opvangen.”

Capaciteit

Voor de uitbraak van de coronapandemie werd vaak gebruik gemaakt van een model met sponsoring door derden of een financiering door ecommerce.

“Sponsoring heeft met een aantal partnerships de voorbije jaren enige vruchten afgeworpen”, betogen de onderzoekers. “Ecommerce lijkt daarentegen weinig kansen te maken. Weinig reizigers blijken tijdens de vliegtuigreis een grote interesse in shoppen te hebben.”

“Daarnaast is er echter ook het aanbod aan capaciteit”, wordt in het rapport nog aangevoerd. “Er moet voldoende bandbreedte worden uitgebouwd om grote aantallen passagiers de mogelijkheid te bieden daadwerkelijk van inflight connectivity gebruik te kunnen maken. Een gratis wifi-aanbod zal immers de interesse bij de reizigers verder doen toenemen.”

“Het huidige aanbod zal onvoldoende blijken om die services te kunnen blijven aanbieden”, luidt het nog. “De sector werd tot nu toe gedomineerd door service providers die bij de exploitanten van satellieten breedbandcapaciteit aankopen.”

“In het verleden bleek die capaciteit vooral duur en beperkt, vaak net voldoende om aan de contractuele overeenkomsten te voldoen. Een beperkte capaciteit en dekking betekenden de voorbije jaren dan ook een belangrijke hinderpaal voor de verdere ontwikkeling van wifi aan boord van de vliegtuigen.”

“In de beginperiode werd per vliegtuig een bescheiden capaciteit tussen 5 megabits en 15 megabits per seconde toegewezen. Inmiddels is er echter al sprake van meer dan 50 megabits per seconde.”

“Sommige providers beweren zelfs meer dan 100 megabits per seconde te voorzien en melden plannen om met upgrades die capaciteit nog ruimschoots te verdubbelen.”

De onderzoekers wijzen er nog op dat in de tweede helft van volgende maand een nieuwe satelliet wordt gelanceerd om de beschikbare bandbreedte voor wifi in Noord-Amerika nog aanzienlijk te versterken. Verwacht wordt dat de sector tegen eind dit decennium een omzet van 38,8 miljard omzet zal realiseren.

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20