Europese verkoop elektrische wagens houdt voorlopig goed stand

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar werden in Europa 571.377 nieuwe elektrische en hybride personenwagens verkocht. Dat betekende een stijging met 1,98 procent tegenover de drie maanden voordien. Dit blijkt uit een rapport van het bureau Finbold, waarin duidelijk wordt aangegeven dat de sector tegenover de actuele uitdagingen een sterke veerkracht vertoont.

Waarom is dit belangrijk?

De Europese markt voor elektrische voertuigen heeft de voorbije jaren een aanzienlijke groei gekend, dankzij een aanhoudende vraag en de steun van regelgevende instanties. De markt moet anderzijds echter afrekenen met een economische vertraging en een daaropvolgende daling van de consumentenuitgaven, waardoor de verdere groei van de sector zou kunnen worden bedreigd.

De cijfers: Uit de cijfers van Finbold blijkt dat er tijdens het derde kwartaal van dit jaar in Europa 216.041 plugin-hybrides werden gekocht. Dat weerspiegelde een achteruitgang met 9,3 procent tegenover het kwartaal voordien. Bij de zuiver elektrische aandrijving was er daarentegen sprake van een stijging met 10,3 procent tot 355.336 exemplaren.

  • Wanneer alle alternatieve aandrijvingen worden samengesteld, is er sprake van een daling met 2,47 procent tot bijna 1,27 miljoen wagens. Tijdens het tweede kwartaal was al een terugval met 2,88 procent tegenover de eerste drie maanden van het jaar vastgesteld.
  • De groei op de Europese markt voor elektrische wagens bewijst de veerkracht die de sector kan opbrengen. De verkoop werd immers achtereenvolgens door de uitbraak van de coronapandemie en aanhoudende problemen in de toeleveringscrisis geplaagd.
  • Vervolgens was er onrust die door een vrees voor een hoge inflatie en een eventuele recessie. Er kon worden verwacht dat de economische vertraging ook zijn weerslag op de markt van elektrische wagens zou hebben, waarbij de consumenten hun aankoop zouden uitstellen in afwachting van een stabilisering van de omstandigheden.

Klimaatbewuste bevolking

Cruciale groeifactoren: In het algemeen moet de groei van de Europese markt worden toegeschreven aan factoren zoals een hoger inkomensniveau bij een klimaatbewuste bevolking, een robuuste overheidssteun voor de industrie en de inspanningen om een sterke oplaadinfrastructuur uit te bouwen. 

  • Tegelijkertijd voelen ook fabrikanten uit de Verenigde Staten en China zich tot de lucratieve Europese markt aangetrokken. Volgens Finbold zullen de Europese autofabrikanten waarschijnlijk proberen de concurrentie van die buitenlandse entiteiten af te weren door de eigen productie van elektrische voertuigen te verhogen.
  • Daarnaast wijst Finbold op de initiatieven van de Europese Commissie, die tegen het midden van deze eeuw een klimaatneutrale economie wil uitbouwen. Die strategie betekent een stimulans voor de productie en verkoop van elektrische wagens.
  • Bovendien krijgen consumenten steeds meer keuzemogelijkheden, waarbij ook traditionele fabrikanten – zoals BMW, Audi en Volvo – zich op de markt voor elektrische voertuigen begeven.
  • Verder heeft de sector ook technologisch een aantal verdere vorderingen gemaakt. Dat blijkt onder meer het geval bij het rijbereik, dat steeds verder stijgt, gekoppeld aan een stijgende dichtheid van het netwerk laadstations. Hierdoor kan de terughoudendheid tegenover de elektrische wagens bij een aantal consumenten worden weggewerkt.

Hoge aankoopprijs

Uitdagingen en kansen: Ondanks de goede prestaties, blijft de Europese markt voor elektrische wagens volgens Finbold toch nog altijd met een aantal uitdagingen geconfronteerd.

  • Onder meer wordt erop gewezen dat de consument op de markt van de elektrische wagens nog altijd met een hoge aankoopprijs moet afrekenen. Daarnaast dient ook de oplaadinfrastructuur nog verder te worden versterkt om een massale elektrische mobiliteit mogelijk te maken.
  • Anderzijds moet rekening gehouden worden met de aanhoudende energiecrisis. De inval van Rusland in Oekraïne heeft tot sterke prijsstijgingen op de energiemarkt geleid. Dit leidt tot een streven om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen.
  • Dit kan zorgen voor een versnelling van de Europese verkoop van elektrische wagens. Anderzijds kunnen de hoge energieprijzen de bestedingsmogelijkheden van het publiek ondermijnen.

Er zal volgens Finbold dan ook nog moeten worden afgewacht op welke manier de sector op deze buitengewone omstandigheden zal reageren.

(lb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.