‘Europese klimaatbank’ financieert aanleg Duitse autostrade

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft Duitsland een krediet van 264 miljoen euro gegarandeerd voor de bouw van een nieuw autostradetraject. Die beslissing heeft bij milieuverenigingen echter tot zware protesten geleid. Daarbij wordt erop gewezen dat de kredietinstelling met dergelijke acties moeilijk zijn ambities als klimaatbank van de Europese Unie kan handhaven.

Het krediet heeft betrekking op de aanleg van een strook van 31 kilometer op de A49 in de Duitse deelstaat Hessen. De lening dekt 20 procent van de totale kosten, die op ongeveer 1,3 miljard dollar worden geraamd.

Ontbrekende schakel

Volgens de investeringsbank overbrugt het project een ontbrekende schakel in het Duitse autostradenetwerk. De aanleg moet volgens de instelling bovendien gezien worden als een belangrijke pijler voor een efficiënte organisatie van het elektrische vervoer van de toekomst.

Een milieueffectrapportage concludeerde dat de lening in overeenstemming is met het beleid van de instelling. Milieuvereniging Greenpeace wijst er echter op dat voor de werken 27 hectare van het bosgebied Dannenröder worden opgeofferd. Begin oktober probeerden een aantal demonstranten tevergeefs de werken voor de aanleg van de autostrade tegen te houden. Een aantal actievoerders werd gearresteerd.

Nu heeft Greenpeace een schrijven gericht aan Werner Hoyer, president van de Europese Investeringsbank. Daarin wordt Hoyer gevraagd de toegezegde lening te schrappen. Greenpeace verwijt de instelling bovendien in te gaan tegen zijn eigen beloftes. De Europese Investeringsbank had immers te kennen gegeven al zijn activiteiten op de Klimaatakkoorden van Parijs te zullen afstemmen.

Uitstoot

‘Het aangelegde traject zal echter jaarlijks 277.000 koolstofdioxide uitstoten,’ aldus Greenpeace. ‘Bovendien houdt de beslissing geen rekening met het feit dat het gebied een karakteristieke fauna herbergt.’

De Europese Investeringsbank zegt echter dat het traject in realiteit jaarlijks de uitstoot van 11.000 ton koolstofdioxide zal uitsparen. Momenteel moet het traject immers worden overbrugd door de combinatie van een aantal andere wegen, waardoor de auto’s uiteindelijk langer onderweg zijn en dus meer emissies veroorzaken.

Tevens wordt opgemerkt dat de gerooide bomen elders in Duitsland door nieuwe aanplantingen zullen worden vervangen. Greenpeace wijst er echter op dat die nieuwe aanplantingen nooit hetzelfde ecosysteem van flora en fauna kan bieden dan het huidige woud, dat eeuwenoud is.

De jonge bomen hebben ook niet de capaciteit om dezelfde volumes koolstofdioxide op te slaan. Tevens maakt Greenpeace zich zorgen over een mogelijke impact op het grondwater, dat aan ongeveer 50.000 mensen in de omgeving drinkwater moet leveren.

De Duitse regering werkt nog steeds aan de verdere uitbouw van het Duitse autostradenet. Andreas Scheuer, Duits minister van transport, zei eerder deze maand nog dat er meer autostrades nodig zullen zijn om de Duitse economie verder te laten groeien. Vorig jaar bouwde Duitsland 61 kilometer autostrade, tegenover slechts 6 kilometer nieuwe spoorwegen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20