Europese jongeren kritisch over hun onderwijssystemen

De meeste jonge Europeanen voelen zich goed voorbereid op de arbeidsmarkt van het digitale tijdperk. Tegelijkertijd zijn ze ook erg kritisch over de manier waarop hun nationale onderwijssystemen hen daarop voorbereiden. Dat zegt een onderzoek van consulent Ipsos bij meer dan drieduizend mensen in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië en België.

Uit het onderzoek bleek dat 77 procent van de jonge Europeanen zich goed voorbereid voelt op de arbeidsmarkt van het digitale tijdperk. Ook 79 procent van de werkgevers en 73 procent van de onderwijsspecialisten zijn daarvan overtuigd.

Rekruteerders en onderwijzend personeel tonen zich echter kritischer over de paraatheid van de huidige generatie werknemers. Slechts 35 procent van de rekruteerders vinden dat de huidige generatie werknemers goed is voorbereid op de toekomstige arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor 42 procent van de onderwijsspecialisten.

Deeleconomie

“De impact van kunstmatige intelligentie, geavanceerde robotica, nieuwe mobiele communicatie en andere technologieën transformeert de manier van leven en werken van de mens,” zeggen de onderzoekers. “Maar de zogenaamde vierde industriële revolutie dreigt ook veel personen uit de arbeidsmarkt te duwen.”

“Bovendien blijkt dat het tijdperk van de deeleconomie de nieuwe generatie werknemers tijdens hun loopbaan langs meer dan tien banen kan leiden. De generatie van hun ouders had tijdens hun carrière vaak slechts één werkgever.”

“Deze transformatie kan een vrijwillig of onvrijwillig karakter hebben,” zegt Marianne Thysen, Europees commissaris voor werkgelegenheid en sociale zaken. “De werknemers van de toekomst hebben echter onvermijdelijk nieuwe kennis, vaardigheden en denkwijzen, flexibiliteit en aanpassingsvermogen nodig.”

Ondanks de groeiende bezorgdheid over de snel veranderende werkomgeving, maakt het onderzoek duidelijk dat 78 procent van de jonge Europeanen zich optimistisch toont over de manier waarop de arbeidsmarkt over tien jaar zal functioneren.

In plaats van de komst van intelligente machines als een bedreiging te zien, blijken jonge Europeanen technologische vooruitgang als de belangrijkste reden voor hun optimisme te bestempelen. Dit optimisme wordt gedeeld door rekruteerders en onderwijsprofessionals.

Onderwijs

Onderwijssystemen worden gezien als een basisinstrument om de inzetbaarheid en veerkracht van werknemers te beschermen tegen een minder stabiele loopbaan. Dat geldt vooral voor programma’s voor levenslang leren.

Alle geïnterviewde groepen waren echter bijzonder kritisch over de manier waarop de onderwijssystemen jongeren op de arbeidsmarkt voorbereiden.

Het rapport toonde dat amper 48 procent van de jongeren van mening is dat het onderwijs het goed op hun eerste baan voorbereidt. Alleen in Duitsland en België werd een meerderheid opgetekend.

Ook bij de onderwijsspecialisten is slechts 49 procent die mening toegedaan. Rekruteerders zijn zelfs nog kritischer. Minder dan 25 procent toont zich positief over de bijdrage van hun nationale onderwijssysteem.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20