Europese Hof van Justitie moet zich buigen over patentdispuut tussen Nokia en Daimler

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg moet zich buigen over een patentdispuut tussen de Duitse autobouwer Daimler en het Finse technologiebedrijf Nokia. Dat heeft een rechtbank in de Duitse stad Düsseldorf beslist. Door die uitspraak wordt een eerder vonnis van een rechtbank in Mannheim, in het voordeel van Nokia, ongedaan gemaakt. Ook de Europese Commissie volgt het dossier met grote belangstelling.

Daimler maakt in zijn wagens gebruik van technologieën die door Nokia zijn ontwikkeld voor onder meer navigatiesystemen, zelfrijdende mobiliteit en de communicatie tussen voertuigen.

Essentieel

Nokia eist voor deze ontwikkelingen, die door patenten zijn beschermd, een vergoeding. Daimler voert echter aan dat er hier sprake van een essentieel octrooi, dat van cruciaal belang is voor de verdere vooruitgang van de industriële wereld, waardoor de toepassing dus algemeen beschikbaar zou moeten zijn. De Duitse rechter vraagt nu dat het Europese Hof van Justitie zich over de kwestie zou buigen.

‘Nokia voert aan zelf naar eigen goeddunken over licenties van zijn producten te kunnen beslissen,’ aldus de Duitse rechter. ‘Anderzijds merkt Daimler op dat het Finse bedrijf volgens de regels van de interne markt van de Europese Unie verplicht is om onbeperkte licenties aan te bieden voor alle toepassingen die met essentiële octrooien verband houden.’

‘Nokia had het recht om Daimler wegens patentschending te laten vervolgen. Het dossier roept echter tevens de vraag op of Nokia hierbij misbruik maakt van een dominante marktpositie.’

In afwachting van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie is een eerder vonnis van een rechtbank in Mannheim, die zich ten gunste van Nokia had uitgesproken, geblokkeerd.

Europese Commissie

Nokia merkt op dat Daimler al veertien jaar beschermde technologieën van het Finse bedrijf gebruikt, zonder daarvoor een betaling te willen overwegen. Nokia realiseert met de inkomsten uit licenties voor patenten jaarlijks een omzet van ongeveer 1,4 miljard euro. De onderneming zegt dan ook te bekijken welke stappen er na de beslissing van de rechtbank in Düsseldorf zullen worden ondernomen. Tegen de uitspraak van de Duitse rechter kan nog beroep worden aangetekend.

Daimler reageert anderzijds positief op de nieuwe ontwikkeling. De Duitse autobouwer zegt tevreden te zijn dat het Europese Hof van Justitie nu de mogelijkheid krijgt om terzake een fundamenteel standpunt te bepalen.

Ook de Europese Commissie volgt het dossier met veel belangstelling. ‘Bepaalde ontwikkelingen hebben een cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van de technologie,’ luidt het. ‘Het is dan ook belangrijk dat er een regelgeving komt die bepaalt op welke manier van deze toepassingen gebruik mag worden gemaakt. Er moet terzake dan ook een werkbaar en controleerbaar model worden uitgewerkt.’

Margrethe Vestager, Europees commissaris voor concurrentiebeleid, zegt dan ook tevreden te zijn dat de kwestie aan het oordeel van het Europese Hof van Justitie kan worden voorgelegd.

Een uitspraak ten gunste van Nokia had eventueel kunnen leiden tot een verbod op de verkoop van bepaalde modellen van Daimler.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20