Europa heeft zijn emissies al met ruim een vijfde verminderd; dit jaar dreigt echter heropstoot

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie (EU) lag het voorbije jaar 22 procent lager dan de piek die veertien jaar geleden werd opgetekend. Dat staat in een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, gebaseerd op een analyse van vierenzestig industrieën, gegroepeerd in zes groepen, plus het huishoudelijk verbruik.

Waarom is dit belangrijk?

De totale uitstoot van broeikasgassen - die naast koolstofdioxide ook methaan en distikstofoxide omvatten - bereikte in de EU vorig jaar een niveau van 3,6 miljard ton koolstofdioxide-equivalent (CO2-eq). Dat was 1,01 miljard ton CO2-eq minder dan veertien jaar geleden, toen de EU met het verzamelen van de emissiedata van start ging.

Verschillende prestaties: Uit het rapport blijkt dat de vijf grootste vervuilers van de EU - Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen en Spanje - gezamenlijk voor ongeveer 60 procent van de totale Europese uitstoot van koolstofdioxide, het belangrijkste broeikasgas, verantwoordelijk zijn.

Dit premium artikel is exclusief voor abonnees
Lees nu 3 artikels gratis per maand!
Denk jij vooruit, aan de toekomst van morgen? Business AM is jouw leidraad doorheen verandering. Hol niet achter de feiten aan en maak deel uit van Vlaanderens snelst groeiende business website.
Al abonnee? Log in en krijg toegang tot alle premium artikels.
Meer premium artikelen
Meer