Euro naar dollar berekenen, hoe is die conversie ontstaan?

De euro-dollar-koers geeft aan wat de actuele (waarde)verhouding is tussen de euro enerzijds en de dollar anderzijds. Op het ogenblik dat de euro een waarde heeft van bijvoorbeeld 1,20 dollar betekent dit dat je voor 20 cent meer aan goederen of diensten kan kopen met één euro dan je met één dollar zou kunnen. Dat lijkt op het eerste zicht voor de hand liggend, maar toch is de wisselkoers tussen die twee belangrijke valuta’s lang niet voor iedereen even duidelijk. Dat geldt eveneens voor het van euro naar dollar berekenen. Wil jij hier graag meer over te weten komen en wil je vooral graag ontdekken hoe de conversie euro-dollar precies tot stand is gekomen? Dan ben je daarvoor op deze pagina aan het juiste adres!

Hoe de wisselkoers euro’s in dollars omzet

De euro staat er om bekend een valuta te zijn welke over een flexibele wisselkoers beschikt. Dat betekent dat de eurokoers elke dag opnieuw verschillend is. Dat heeft alles te maken met het feit dat ze wordt verhandeld op de valutamarkt. De waarde waar de euro over beschikt wordt eigenlijk bepaald aan de hand van drie verschillende factoren, namelijk:

  1. De benchmarkrente die wordt gehanteerd door de Europese Centrale Bank;
  2. De schulden van de verschillende, individuele landen (zoals Griekenland);
  3. De sterkte van de Europese economie;

De drie hierboven aangegeven factoren zijn bepalend voor het gevoel dat heerst bij de forex of valutahandel. Op basis hiervan wordt dan ook ingeschat of de euro wellicht in waarde zal toenemen of zal dalen. Op het ogenblik dat duidelijk wordt dat de Europese economie een bepaalde groei laat optekenen of wanneer de rentes omhoog gaan kan dat voor bepaalde traders een teken aan de wand zijn dat de euro aan waarde zal toenemen. Andere handelaars kunnen echter een compleet andere prognose hebben. De handelsactiviteit tussen beide kampen zal uiteindelijk een bepaalde koers teweegbrengen.

De beginjaren van de euro als munteenheid

Het verschil in koers ten opzichte van de Amerikaanse dollar die de euro in diens beginjaren liet optekenen bleef zeer beperkt. De euro werd gelanceerd in het jaar 2000 en bleef gedurende twee jaar stelselmatig schipperen tussen een waarde van 0,87 en 0,99 Amerikaanse dollar. Op bepaalde ogenblikken wist de Europese munteenheid even de waarde van één dollar te overstijgen, maar dat was eerder uitzondering dan regel. Dat lijkt op het eerste zicht misschien vreemd, maar dat is het eigenlijk niet. In eerste instantie werd de euro namelijk uitsluitend gebruikt voor het verwerken van elektronische transacties. Daar kwam pas verandering in toen de euro in 2002 haar officiële lancering kreeg. Tot die tijd was van euro naar dollar berekenen voor Europeanen uiteraard veelal een doorn in het oog.

Explosieve waardestijging van meer dan 60 procent

Dat de euro-dollar-koers op bepaalde momenten aanzienlijke fluctuaties kan laten optekenen, is onder meer duidelijk geworden in de periode van 2002 tot 2008. In amper zes jaar tijd steeg de waarde van de euro toen met zomaar even 63 procent. Op hetzelfde ogenblik kon er eveneens een aanzienlijke stijging worden vastgesteld van de Amerikaanse staatsschuld. Het resultaat? Een indrukwekkende waardestijging van de euro ten opzichte van de dollar. De waarde van de euro naar dollar berekenen leverde aan het einde van het jaar 2007 een duizelingwekkend resultaat op van zomaar even 1,46 dollar. Om nog even extra duidelijk te maken hoe waanzinnig die koersstijging was, op 1 januari 2002 had één euro nog een waarde van 0,90 Amerikaanse dollar.

De invloed van de Europese Centrale Bank

De acties die worden ondernomen door de Europese Centrale Bank zijn zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven één van de factoren die mede bepalend zijn voor de waarde waar de Europese munteenheid over beschikt. Een mooi voorbeeld die deze stelling staaft, kon worden vastgesteld in het jaar 2009. Toen besloot de Europese Centrale bank namelijk om vrij snel de benchmarkrente te verhogen naar 1,5 procent. Op zich was daar niets mis mee, alleen ontstond er op die manier een aarzelend sentiment bij investeerders. Zij waren namelijk van mening dat de Europese Centrale Bank de rente te snel had verhoogd. Dat niet in het minst omdat de grote recessie uiteraard nog maar net achter de rug was.

Ook de Europese Centrale Bank was al snel van mening dat de snelle renteverhoging een ongewild negatief sentiment had gecreëerd. Omwille van die reden besloot ze dan ook om haar primaire rente te verlagen. Dat was een bijzonder belangrijke beslissing. Van de primaire rente is namelijk bekend dat ze een belangrijke bijdrage levert aan de economische situatie van een land of werelddeel. In navolging van die beslissing steeg de eurokoers met zo’n 20 procent tussen 3 maart en 1 december 2009.

Kwantitatieve versoepeling of kwantitatieve geldverruiming

Bovenstaande maakt duidelijk dat de Europese Centrale Bank een ongelofelijk belangrijke rol speelt bij het bepalen van de euro-dollar-koers. Een mooi voorbeeld daarvan vond ook plaats in 2018. De Europese economie leek te zijn aangesterkt terwijl investeerders de hoop uitspraken dat de ECB haar ‘QE programma‘ zou beëindigen. Dat programma staat garant voor kwantitatieve versoepeling of kwantitatieve geldverruiming. Het betreft hier een soort van directe geldcreatie door een centrale bank. In dat geval worden effecten aangekocht met financiële middelen die voor dat specifieke doel zijn gecreëerd.

In principe lijkt hier niet meteen iets mis mee ware het niet dat deze vorm van kwantitatieve versoepeling aanzien wordt als een soort van noodmaatregel om prijsstabiliteit te kunnen realiseren. Experts zijn bovendien van mening dat dit op termijn nefast kan zijn voor de economische en financiële stabiliteit van de wereldeconomie. Omwille van die reden kan het uitvoeren van een QE-programma de waarde van een valuta danig onderdrukken.

De euro naar dollar koers, bijzonder gevoelsgedreven

Alle informatie op deze pagina maakt duidelijk dat er bij de euro-dollar-berekening heel wat meer speelt dan louter en alleen de eerder aangehaalde drie hoofdfactoren. Uiteraard zijn die factoren grotendeels bepalend voor de actuele waarde van een valuta, maar er is meer. In het bijzonder voor de euro-dollar-koers kan worden vastgesteld dat ook presidentiële beslissingen in de Verenigde Staten een aanzienlijk verschil teweeg kunnen brengen. Toen de Amerikaanse president Donald Trump zijn nieuwe belastingplan voorstelde in 2018 vreesden investeerders dat die de Amerikaanse staatsschuld extra zou verhogen. Het gevolg was een negatief sentiment ten opzichte van de dollar waardoor de waarde van de euro terug toenam.

Bovenstaande maakt eens temeer duidelijk dat de hele valuta- of forexmarkt een ongelofelijk gevoelsgedreven markt is. Niet alleen financiële, maar ook politieke en diplomatieke kwesties kunnen de waardeverhouding tussen de euro en de dollar sterk beïnvloeden. Dat zelfs in die mate dat het bepalend kan zijn voor de volgende vakantiebestemming van zowel Europeanen als Amerikanen.

Meer