Eindelijk in de Kamer: De nieuwe Pandemiewet ligt vers-van-de-pers klaar

  • Ruim één jaar na de crisis is het zover: de federale regering zou haar aanpak juridisch niet langer regelen door de zogenaamde “rampenwet” helemaal te verkrachten, maar door nu een heus kader voor de pandemiebestrijding te laten stemmen.
  • Gisteren werd de definitieve tekst in de regering goedgekeurd, in principe zou die dan morgen ter bespreking liggen in de Commissie in de Kamer. Dat was met de nodige vertraging, waardoor N-VA-fractieleider Peter De Roover meteen kon fulmineren “dat de Kamer dit niet op een ernstige manier kan bekijken“.
  • Maar de tekst wijzigt niet meer fundamenteel, dus het tegenargument van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) was helder: de tekst is ondertussen echt wel al behoorlijk goed gekend.
  • In essentie gaat er weinig tot niets wijzigen aan de huidige aanpak: de wet laat immers toe dat de Kamer grotendeels buitenspel wordt gezet en dat de uitvoerende macht vergaande maatregelen kan nemen.  
  • Los van de druk van de oppositie was er ook wel het vonnis van een Brusselse rechtbank in eerste aanleg, die de regering voor het gebruik van de “rampenwet” veroordeelde en een dwangsom oplegde van 5.000 euro per dag, om de zaak deftiger te regelen. Die som is niet verpletterend zwaar, maar begint te lopen vanaf 1 mei. Het is dus handig meegenomen om dat voor te zijn en de zaak nu definitief te regelen.
  • Verwacht wordt dat de meerderheid dit netjes zal goedkeuren, tegen de oppositie in.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20